.:: Cong Giao Viet Nam ::.


Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Phần một: Con đường Bao dung trong cuộc đời làm người của chúng ta

Phần hai: Những chướng ngại lớn lao trên con đường Bao Dung

Phần Ba: Chuyển biến những Chướng Ngại lớn lao trên con đường BAO DUNG của chúng ta?

2. Con Đường BAO DUNG bắt đầu từ…Thái độ biết Lắng Nghe

3. Ý thức đến Ba nhân vật với bốn bộ mặt…trong con người của chúng ta

4. Tìm cách hóa giải những xúc động… trong những quan hệ của chúng ta

5. Những sinh hoạt chính yếu của con người

6. Mặc cảm là gì ?

7. Bốn vị BỒ TÁT…

8. Thánh Gióng hay là Phù Đổng Thiên Vương và con đường

9. Bảy hạt ngọc cho con…

Sách Tham Khảo

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Con Đường Bao Dung
Tác giả: Gs. Nguyễn Văn Thành
SÁCH THAM KHẢO

 1- Cameron L - Solutions - Future Pace U.S.A. 1985.

  2- Goleman D - Emotional Intelligence - Bantam U.S.A. 1995.

  3- Gordon T - Être Parent, ça s’apprend - Marabout 1995.

  4-  Nguyễn Văn Thành - Phát Huy Nhân Lực - T.N. Lausanne 1998.

  5-  Nguyễn Văn Thành - Đường vào Nội tâm - T.N. Lausanne 1997.

  6- Nguyễn Văn Thành  -  Phát Huy Quan Hệ Xã Hội  - T. N. Lausanne Hè, 2007.

  7- David D. Burns  -  Feeling Good : The new mood therapy  -  Avon Books, HarperCollins N.Y. 1999.

  8- P. Watzlawick  - Une logique de la communication  -  Seuil, Paris 1972.

  9- John Gray  -  What you feel, you can heal  -  Heart Publishing, Mill Valley CA 1984.

10- Nguyễn Văn Thành  -  Em là Quê Hương - Tình Người, Lausanne 1997.

11- Eric Berne  -  Transactional Analysis in Psychotherapy  -  New York, Grove Press, 1961.

12- Thomas A, Harris  -  D’accord avec soi et les autres  -  Epi, Paris 1984.

 

13- James & Jongeward  -  Naître gagnant  -  InterEditions, Paris 1978.

14- Nguyễn Văn Thành - Sơn Tinh và Thủy Tinh : hai con đường, một Nước Non - Tình Người, Lausanne 2003.

15- Stones D. - Difficult conversations - Michael Joseph, London 1999.

16- Salomé J. - Pour ne plus vivre sur la planète Taire: Une méthode pour mieux communiquer  -  Albin Michel, Paris 2003.

17- Nguyễn Lang - Văn Lang Dị Sử  - Lá Bối, Sunnyvale CA 1982.

18- Hoàng Trọng Miên - Thần thoại Cổ tích - Tiếng Phương Đông, Sàigon 1973.

19- Thái Đắc Xuân - 100 truyện cổ tích Việt Nam - Nhà XB Hà Nội 2000.

20- Winnicott D. W.  -  L'enfant et sa famille  -  Petite Bibl. Payot, Paris 1957.

21- Nguyễn Văn Thành  -  Huyền Sử Việt Nam: Con đường Luyện Vàng - TN, Orsonnens 2008.

22- Nguyễn Văn Thành  -  Nguyễn Trãi (1380-1442)  - Định Hướng, France 2001.

23- Nguyễn Văn Thành - Huyền Sử Việt Nam -  Tủ Sách Tình Người, Lausanne 2008.

24- Feray Yv. - Dix Mille Printemps - Piquier, Arles 1996.

25- Nguyễn Văn Thành  -  Đường vào Nội Tâm  -  Tình Người Xuân 1997.

26- Nguyễn Văn Thành  -  Sơn Tinh và Thủy Tinh  - TN,  Mùa Thu 2003.

27- Nguyễn Văn Thành  -  Đồng Cảm để Đồng Hành  -  TN, Xuân 2003

28- Nguyễn Hữu Sơn  -  Nguyễn Trãi  -  NXB Giáo Dục, Hà Nội 2000.

29- Xin xem thêm nhiều bài chia sẻ khác trên các tờ Thông Tin Vi Tính như:

 

        http://www.vietcatholic.net/news

        http://www.chungnhanduckito.net

        http://www.congiaovietnam.net

        www.ttntt.free.fr

        http://www.dunglac.org 

 

 


 

Cùng một tác giả

 

Trong Tủ Sách Tình Người,

Lausanne Thụy Sĩ:

 

  1.  Đường Vào Nội Tâm với Phân Tâm Học, 1997

  2. Phát huy Nhân Lực, 1998

  3. Đối Thoại: Quê Hương Tình Người, 1999

  4. Lắng Nghe, 1999

  5. Quan hệ Mẹ-Con, 2000

  6. Tự Tin, 2000

  7. Khung Trời Mở Rộng, 2000

  8. Nguyễn Trãi và vấn đề giáo dục con cái, 2001

  9. Bản đồ Tâm Lý và Tư Duy sáu màu, 2002

10. Tư Duy và Hành Động, 2002

11. Đồng Cảm để Đồng Hành, 2003

12. Sơn Tinh và Thuỷ Tinh: Hai con đường một Nước Non, 2003

13. Le projet pédago-éducatif, 1997.

 

   

Trong Định Hướng Tùng Thư, Strasbourg, Pháp:  

14. Đối Thoại với các Tôn Giáo, 1998

15. Nguyễn Trãi: Một Tấm Lòng, 2001.

 

 

Tất cả mọi tác phẩm trên đây đều được nộp lưu chiếu tại hai thư viện Thụy Sĩ:

o        Bibliothèque Nationale Suisse, Hallwyuistrasse 15, 3003 Berne.

o        Bibliothèque Cantonale et Universitaire - Lausanne, Place de la Riponne 6, 1000 Lausanne 17.

 

 

 

 Sách dành cho Khoá Học Tập: 

 

 

16. Trẻ em Tự Kỷ, 2005

17. Nguy Cơ Tự Kỷ, 2006

18. Phát Huy Quan Hệ Xã Hội

      Trong Vấn Đề Giáo Dục Trẻ Em Tự Kỷ, 2007.

Tác giả Gs. Nguyễn Văn Thành

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!