Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
Bài Viết Của
Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
CẦU NGUYỆN THEO KINH MÂN CÔI
Lectio Divina: Cầu Nguyện dưới ánh sáng Lời Chúa
Lm. Giuse Hoàng Kim Đại Góp ý với Đại Hội Dân Chúa
ĐỊA VỊ VÀ SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN
ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI & CỦA ĂN NUÔI SỐNG
THIÊN CHÚA BA NGÔI
NHIỆM TÍCH THÁNH THỂ
LƯƠNG TÂM CON NGƯỜI
TÔN KÍNH THÁNH KINH
HẠNH PHÚC CON NGƯỜI
ĐỊA VỊ VÀ SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN
BẢN GÓP Ý LIÊN QUAN ĐẾN PHỤNG VỤ
CẦU NGUYỆN THEO KINH MÂN CÔI

2011 

LỜI MỞ ĐẦU

Anh chị em thân mến,

Thư chung “Hậu Đại Hội Dân Chúa 2010” của HĐGMVN công bố ngày 01-5-2011 đã viết như sau :

“Được Lời Chúa qui tụ, Dân Thiên Chúa chỉ có thể được xây dựng vững vàng trên nền tảng Lời Chúa. Được lắng nghe với lòng chân thành và kiên nhẫn, Lời Chúa sẽ trở thành nguồn sống nuôi dưỡng, ánh sáng soi đường và sức mạnh củng cố đức tin của các tín hữu trong mọi hoàn cảnh.

Lịch sử Hội Thánh Việt Nam cho thấy các hình thức sống Lời Chúa qua những việc đạo đức truyền thống như Đàng Thánh Giá, Kinh Truyền Tin, Kinh Mân Côi, Kinh cầu nguyện sớm tối, v.v…đã nuôi dưỡng và củng cố đời sống đức tin của bao thế hệ. Những việc đạo đức ấy thật đáng trân trọng và cần bảo tồn cũng như đổi mới và phát huy.” (Số 11)

Để “đổi mới và phát huy”Kinh Mân Côi theo yêu cầu của các vị giám mục, tôi trích nguyên văn các đoạn Thánh Kinh diễn tả các mầu nhiệm trong Kinh Mân Côi, để giúp anh chị em dễ dàng suy niệm và cầu nguyện. 

Sau đây là thứ tự từng mầu nhiệm :

 

NĂM SỰ VUI 

THỨ NHẤT :Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai.

Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 

1- Lời Chúa theo thánh Luca (Lc 1,26–38) :

“Khi ấy, Thiên Chúa sai sứ thần Ga-bri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : "Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà."

Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghiã gì. Sứ thần liền nói : "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên con trẻ là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ða-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng! "      

Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."    

Bấy giờ bà Maria nói : "Vâng, tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói". Rồi sứ thần từ biệt ra đi.”

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phút. Đọc lại những hàng chữ có gạch dưới để suy niệm.

Trong thinh lặng, mỗi người tự hỏi :

- Mẹ Maria đã sống đẹp lòng Thiên Chúa; nghĩa là Mẹ đã sống khiêm nhường, tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa; còn tôi, tôi đã sống khiêm nhường, tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa như Mẹ Maria chưa ?) 

3- Lời nguyện :

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã được Thiên Chúa chọn là người cộng tác trong vai trò làm Mẹ Chúa Cứu Thế; bởi vì Mẹ đã sống đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ đã khiêm nhường, tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa. Hôm nay chúng con quyết tâm noi gương Mẹ sống khiêm nhường, tin tưởng và vâng phục Thiên Chúa để xứng đáng là con của Mẹ và là người cộng tác với Thiên Chúa trong vai trò người môn đệ.     

Lạy Chúa Cha toàn năng và yêu thuơng, Chúa đã sai Ngôi Hai xuống trần gian mặc lấy bản tính loài người trong lòng Trinh Nữ Maria. Xin Chúa cho chúng con biết sống khiêm nhường giống như Người để cộng tác vào chương trình cứu độ lớn lao và lâu dài của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.       

3- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

                        một kinh Sáng Danh, và :

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa Hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên Thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn.

* * *

THỨ HAI:Ðức Bà đi viếng bà thánh Isave.  
                     Ta hãy xin cho được lòng yêu người.           

1- Lời Chúa theo thánh Luca (Lc 1,39-45)

Bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Za-cha-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.

Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được phúc này là Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi như vậy. Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thậtcó phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."    

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phútđể suy niệm :

a. Mẹ Maria đã được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Mẹ đã thể hiện tình yêu thương, đi thăm viếng và giúp đỡ bà Êlisabét đang mang thai trong lúc tuổi già; còn tôi, tôi đã đi thăm viếng và giúp đỡ những người đau khổ, nghèo đói chung quanh tôi chưa? 

b. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, bà Êlisabét đã nhận ra MẹMaria là Mẹ Chúa Cứu Thế và là người có phúc hơn mọi người nữ; còn tôi, tôi đã sống như Mẹ để được Chúa chúc phúc chưa?) 

3-Lời nguyện :

Lạy Mẹ Maria, Mẹ yêu thương người chị họ là bà Ê-li-sa-bét, nên vừa khi hay tin người chị đã có thai trong lúc tuổi già, Mẹ đã vội vã đi thăm viếng và giúp đỡ. Chúng con nài xin Mẹ giúp chúng con cũng có lòng yêu thương như Mẹ, biết giúp đỡ những người chung quanh nhiều hơn.

Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa đã soi sáng cho bà Ê-li-sa-bét nhận ra Mẹ Maria là người có phúc hơn các người phụ nữ và là Mẹ Chúa Cứu Thế. Xin Chúa soi sáng cho chúng con nhận biết và yêu thương tất cả mọi người trên thế giới này, bởi vì tất cả đều là anh chị em với nhau. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

                        một kinh Sáng Danh, và : Lạy Chúa Giêsu …          

* * *

THỨ BA : Ðức Bà sinh Ðức Chúa Giêsu nơi hang đá.

                 Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.     
 

1- Lời Chúa theo thánh Luca (Lc 2,6-20)   

“Khi hai ông bà về Belem, thì bà Maria đã tới ngày sinh. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.     

Trong vùng ấy, có nhữrng người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Và kià sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng.

Nhưng sứ thần bảo họ : "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ða-vít, Người là Ðấng Ki-tô Ðức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người : Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ."

Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng:           
            "Vinh danh Thiên Chúa trên trời,       
            Bình an dưới thế cho loài người Chúa thương."       

Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết." 

Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 

Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng

Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.”

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phút để suy niệm :

a. Mẹ Maria đã sinh Chúa Giêsu trong hang lừa nghèo nàn và Mẹ hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng; còn tôi, tôi có thường xuyên suy niệm những mầu nhiệm liên quan đến cuộc đời của Chúa Cứu Thế không ?  

b. Sau khi đã gặp được Chúa Hài Nhi, các mục đồng đã vội đi báo Tin Mừng cho người khác về Hài Nhi; còn tôi, tôi đã loan báo Tin Mứng về Chúa Giêsu cho những người chung quanh chưa ?)

3- Lời nguyện :         

Lạy Chúa Giêsu, Chúa được Chúa Cha sai đến trần gian để cứu độ nhân loại, nhưng Chúa lại được sinh ra trong hoàn cảnh nghèo nàn, trong máng cỏ bò lừa. Xin Chúa cho chúng con biết sống nghèo để thông cảm và chia sẻ với những người nghèo hơn chúng con.

Chúng con cũng xin Chúa cho chúng con biết bắt chước những người mục đồng tích cực loan báo Tin Mừng : Đấng Cứu Thế duy nhất đã đến và đang sống giữa chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

                        một kinh Sáng Danh, và : Lạy Chúa Giêsu …

 

THỨ BỐN: Ðức Bà dâng Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh.

                    Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.      

1- Lời Chúa theo thánh Luca (Lc 2,22-32) :           

“Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.

Tại Giêrusalem, có một người tên là Si-mê-on. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Ðấng Ki-tô của Ðức Chúa. Ðược Thần Khí dun dủi, ông lên Ðền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giêsu đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng :           

"Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : Ðó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài."                     

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phútđể suy niệm :

a. Mẹ Maria và thánh Giuse đã dâng Chúa Giêsu trong đền thờ đúng theo luật dạy; còn tôi, tôi đã hiến dâng cuộc đời tôi và gia đình tôi cho Chúa chưa ? 

b.ÔngSi-mê-on đã được Chúa Thánh Thần linh báo, đã   nhận ra Hài Nhi Giêsu là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài; còn tôi, tôi đã tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu thế duy nhất chưa ?)

3- Lời nguyện:          

Lạy Mẹ Maria và thánh cả Giuse, hai Đấng đã chu toàn lề luật khi dâng Chúa Giêsu trong đền thờ, xin giúp chúng con cũng biết dâng đời sống chúng con và những người trong gia đình chúng con cho Chúa.   

ÔngSi-mê-on đã được Chúa Thánh Thần linh báo, ông đã nhận ra Hài Nhi Giêsu là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài. Xin cho chúng con cũng nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Cứu thế duy nhất, ban sự sống trường sinh cho nhânloại. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

                        một kinh Sáng Danh, và : Lạy Chúa Giêsu …

* * *

THỨ NĂM : Ðức Bà tìm được Ðức Chúa Giêsu trong đền thánh.

                    Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

 

1- Lời Chúa theo thánh Luca (Lc 2,41–52) :          

“Hằng năm, cha mẹ Ðức Giêsu trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vươt Qua. Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, theo tập tục ngày lễ. Xong lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.     

Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Ðền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. Ai nghe cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu.

Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: "Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con!"

Người đáp : "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?" Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.”  

Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa đối với Thiên Chúa và người ta.”

2- Suy niệm :

 (Giữ thinh lặng 1-2 phútđể suy niệm :

a.Mẹ Maria và thánh Giuse đã đi tìm Chúa Giêsu và sau ba ngày đã gặp Người trong đền thờ; còn tôi, tôi có đi tìm Chúa và gặp Người chưa ? Tôi có giữ vững lòng tin vào Chúa không ?

b. Chúa Giêsuđã chu toàn bổn phận đối với thánh Giuse và Mẹ Maria ở Nagiaret, nhưng Người không quên bổn phận cứu rỗi loài người do Chúa Cha giao phó; còn tôi, tôi đã chu toàn bổn phận đối với mọi người trong gia đình và bổn phận xây dựng Nước Chúa chưa ?)

3- Lời nguyện :         

Lạy Mẹ Maria và thánh cả Giuse, hai đấng với trách nhiệm là cha mẹ đã đi tìm Chúa Giêsu trong đền thờ. Xin hai đấng giúp chúng con luôn biết luôn tìm ý Chúa và thực hành Lời Người dạy; đồng thời biết lo lắng, săn sóc cho những người trong gia đình được sống thánh thiện và đạo đức hơn. 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng phục và chu toàn bổn phận đối với Mẹ Maria và thánh Giuse ở Na-gia-rét, nhưng Chúa cũng không quên bổn phận cứu rỗi loài người do Chúa Cha giao phó.

Xin Chúa cho chúng con luôn chu toàn các bổn phận hằng ngày, đặc biệt là bổn phận xây dựng Nước Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

                        một kinh Sáng Danh, và : Lạy Chúa Giêsu …

 

NĂM SỰ SÁNG 

THỨ NHẤT:Đức Chúa Giêsu chịu Phép Rửa tại sông Giođan.

             Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

 

1- Lời Chúa theo thánh Mátthêu (Mt 3,13-17)       

“Chúa Giêsu từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi!"

Nhưng Chúa Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người.       

Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì kìa các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người. Và kìa có tiếng từ trời phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."

 

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phút để suy niệm :

a. Chúa Giêsu đã hạ mình xuống để lãnh phép rửa của ông Gioan tại sông Giođan; còn tôi, tôi đã khiêm nhường thú nhận mọi tội lỗi để được Chúa tha thứ chưa ? 

b. Chúa Chađã tuyên bố Chúa Giêsu là con yêu dấu, đẹp lòng Chúa Cha; còn tôi, tôi đã sống thánh thiện để đẹp lòng Chúa, xứng đáng là con cái Thiên Chúa chưa ?)

3- Lời nguyện :         

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hạ mình xuống lãnh phép rửa của ông Gioan, nên đã được Chúa Cha tuyên bố là Con yêu dấu, đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng.

Xin cho chúng con biết hạ mình xuống thú nhận mọi tội lỗi, để được Chúa tha thứ và trở nên người công chính, xứng đáng là con cái Thiên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.    

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

                        một kinh Sáng Danh, và : Lạy Chúa Giêsu …

* * *

THỨ HAI :Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana.

            Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

 

1- Lời Chúa theo thánh Gioan (Ga 2,1-11)

“Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Chúa Giêsu. Đức Giês-su và các môn đệ cũng được mời tham dự.

Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Chúa Giêsu nói với Người: "Họ hết rượu rồi." Chúa Giêsu đáp: "Thưa bà, chuyện can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến." Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."      

Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo tục lệ người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi!" Và họ đổ đầy tới miệng.

Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hóa thành rượu, mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết.

Ông mới gọi tân lang lại và nói: "Ai ai cũng thiết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon cho đến mãi bây giờ.”

Chúa Giêsu đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.

 

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phútđể suy niệm :

a. Khi dự tiệc cưới tại Cana, Mẹ Maria đã xin Chúa giúp đỡ chủ nhà khi họ thiếu rượu; còn tôi, tôi có quan tâm đến người lân cận khi họ lâm cảnh túng thiếu và tôi giúp đỡ họ chưa ? 

b. Chúa Giêsu đã làm cho nước biến thành rượu ngon, để đáp ứng lời yêu cầu của Mẹ Maria và các môn đệ đã tin vào Người; còn tôi, tôi đã tin vào Chúa và trở thành môn đệ của Người chưa?)

 

3- Lời nguyện :         

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã quan tâm đến bữa tiệc cuới ở Cana. Khi thấy họ thiếu rượu, Mẹ đã xin Chúa giúp. Mẹ đã dạy những người giúp việc hãy làm theo lời Chúa. Họ đã làm theo và kết quả rất tốt đẹp : nuớc lã đã trở thành rượu ngon. Xin Mẹ giúp chúng con biết quan tâm đến mọi người chung quanh và hướng dẫn họ đến với Chúa, để được Chúa cứu giúp.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã làm dấu lạ đầu tiên để đáp lại lòng tin và lời yêu cầu của Mẹ Maria. Và qua dấu lạ này, các môn đệ đã tin vào Chúa. Xin cho chúng con luôn vững tin vào quyền năng của Chúa trong mọi hoàn cảnh. 

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.                 

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

                        một kinh Sáng Danh,  và : Lạy Chúa Giêsu …

* * *

THỨ BA :  Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.

                   Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

 

1- Lời Chúa theo thánh Mátthêu (Mt 4,17.23-25)  

“Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng và nói: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."... Thế rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong hội đường của họ, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh tật nguyền của dân.

Danh tiếng Người đồn ra khắp xứ Xy-ri-a. Thiên hạ đem đến cho Người mọi kể ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền: những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt; và Người đã chữa họ. Từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, thành Giê-ru-sa-lem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Gio-đan, đám đông lũ lượt kéo đi theo Người.”

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phútđể suy niệm :

- Chúa Giêsu đã rao giảng về Nước Trời và đã kêu gọi mọi người hãy sám hối; còn tôi, tôi đã giúp ai tin vào Chúa Giêsu để họ sám hối và được Chúa ban ơn cứu độ chưa ?) 

3-Lời nguyện :          

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đi rao giảng về Nước Trời và kêu gọi mọi người sám hối. Chúa cũng đã làm rất nhiều dấu lạ để thể hiện tình yêu thương và chứng minh Chúa là Đấng Cứu Thế duy nhất. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi cho chúng con, để chúng con trở thành môn đệ của Chúa.

Chúng con cũng xin Chúa ban tràn đầy ơn Thánh Thần để chúng con tích cực rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho những người trong gia đình và những người chung quanh.

            Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.           

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

                        một kinh Sáng Danh, và : Lạy Chúa Giêsu …

* * *

THỨ BỐN : Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy

                    xin cho được lắng nghe và thực hành Lời Chúa.     

 

1- Lời Chúa theo thánh Mátthêu (Mt 17,1-8)         

“Sáu ngày sau, Chúa Giêsu đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gio-an là em ông Gia-cô-bê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và kìa các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người.

Bấy giờ ông Phêrô thưa với Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, hay quá! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Mô-sê một cái, và ông Ê-li-a một cái."

Ông còn đang nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con Yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!"

Nghe vậy các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Chúa Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Chúa Giêsu mà thôi.“           

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phútđể suy niệm :

- Khi Chúa Giêsu biến hình trên núi cao, thì Chúa Cha đã tuyên bố : "Đây là Con Yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!"còn tôi, tôi đã lắng nghe và thực hành Lời Chúa Giêsu chưa ?) 

3- Lời nguyện:          

Lạy Chúa Giêsu, trước khi bước vào giai đoạn Tử nạn và Phục sinh, Chúa đã biến hình vinh quang trước mặt 3 môn đệ yêu quý, để củng cố lòng tin cho các ông. Và Chúa Cha đã tuyên phán: “Đây là Con Yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!"

Xin cho chúng con biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy hằng ngày để trở thành những người con yêu dấu của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.                                  

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

                        một kinh Sáng Danh,  và : Lạy Chúa Giêsu …

* * *

THỨ NĂM :Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể. 

     Ta hãy xin cho được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu T.Thể.

 

1- Lời Chúa theo thánh Mátthêu (Mt 26,26-29)     

“Cũng trong bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy."

Rồi Ngưới cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội. Thầy bảo thật cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phầm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy."     

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phútđể suy niệm :

- Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể để làm lương thực nuôi đời sống thiêng liêng của các tín hữu; còn tôi, tôi có thường xuyên dự thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa để được kết hiệp với Chúa và hợp nhất với nhau không ?) 

3- Lời nguyện :         

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập bí tích Thánh Thể để làm lương thực nuôi đời sống thiêng liêng cho chúng con, trên đường tiến vào Nước Trời hưởng sự sống trường sinh.

Xin cho chúng con biết thường xuyên đến tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Chúa. 

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.                         

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

            một kinh Sáng Danh,  và : Lạy Chúa Giêsu …

 

NĂM SỰ THƯƠNG

THỨ NHẤT : Ðức Chúa Giêsu lo buồn đỗ mồ hôi máu.

                        Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

  

1- Lời Chúa theo thánh Luca (Lc 22,39–46)          

“Người đi ra núi Ô-liu như đã quen. Các môn đệ cũng theo Người. Ðến nơi, Người bảo các ông : "Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ".      

Rồi Người đi cách các ông một quãng, chừng bằng ném một hòn đá, và quỳ gối cầu nguyện rằng : "Cha ơi, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha".

 Bấy giờ có thiên sứ từ trời hiện đến tăng sức cho Người. Người lâm cơn xao xuyến bồi hồi, nên càng khẩn thiết cầu xin. Và mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất. Cầu nguyện xong, Người đứng lên, đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ vì buồn phiền, Người liền nói với các ông : "Sao anh em lại ngủ ? Dậy mà cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ".       

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phútđể suy niệm :

- Chúa Giêsu với tư cách là Người Con, nên Người thường xuyên cầu nguyện với Chúa Cha; còn tôi, tôi có cầu nguyện luôn để nhờ ơn Chúa, tôi sẽ chiến thắng mọi cơn cám dỗ không ?) 

3- Lời nguyện:          

Lạy Chúa Cứu Thế, với tư cách là Con người, Chúa đã cầu nguyện với Chúa Cha trước cuộc tử nạn sắp tới. Chúa cũng cảm thấy bồi hồi xao xuyến và đã đổ mồ hôi như những giọt máu. Nhưng Chúa luôn phó thác theo ý của Chúa Cha.

Xin cho chúng con biết cầu nguyện luôn để không sa chước cám dỗ, nhưng luôn chu toàn các bổn phận theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.                       

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

                        một kinh Sáng Danh, và : Lạy Chúa Giêsu …

 

* * *

THỨ HAI : Ðức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.            
             Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

 

1- Lời Chúa theo thánh Máccô (Mc 15,6-15)         

“Vào mỗi dịp lễ lớn, ông Philatô thường phóng thích cho họ một người tù, tùy ý họ xin. Khi ấy có một người tên là Ba-ra-ba, đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy.

Ðám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Ðáp lời họ yêu cầu, ông Phi-la-tô hỏi : "Các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do-thái không ?" Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tỵ mà các thượng tế nộp Người.

Nhưng các thượng tế sách động đòi ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba thì hơn. Ông Phi-la-tô lại hỏi : "Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do-thái?"

Họ la lên : "Ðóng đinh nó vào thập giá !"

Ông Phi-la-tô lại hỏi : "Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?"

Họ càng la to : "Ðóng đinh nó vào thập giá !"

Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Phi-la-tô phóng thích tên Ba-ra-ba, truyền đánh đòn Chúa Giêsu, rồi trao Người cho họ đóng đinh vào thập giá.”                                 

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phútđể suy niệm :

- Chúa Giêsu đã đi rao giảng Tin Mừng về Nước Trời và càng ngày càng có nhiều người tin theo, nên các thượng tế và kỳ mục đã ghen tỵ, họ đã nộp Người cho quan Philatô để kết án tử cho Người; còn tôi, có khi nào tôi ghen tỵ với người khác khi họ hơn mình và tìm cách làm hại họ không ?) 

3- Lời nguyện :         

Lạy Chúa, Chúa đã chịu nhiều đau khổ, chịu đánh đòn do lệnh của ông Philatô. Chỉ vì lòng ghen tỵ mà các thượng tế và kỳ mục Do-thái đã đòi đóng đinh Chúa vào thập giá.

Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ và giải thoát chúng con khỏi xiềng xích tội lỗi, mà chúng con đã mắc phải vì yếu đuối, vì ghen tỵ đã làm hại đến anh chị em con.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.                                                  

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

                        một kinh Sáng Danh, và : Lạy Chúa Giêsu …

* * *

THỨ BA : Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai.         
          Ta hãy xin cho được chịu mọi sự xỉ nhục bằng lòng.

           

1- Lời Chúa theo thánh Gioan (Ga 19,1-8)            

“Bấy giờ ông Phi-la-tô truyền đem Ðức Giêsu đi và đánh đòn Người. Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ. Họ đến gần và nói : "Kính chào Vua dân Do-thái!", rồi vả vào mặt Người. 

“Ông Phi-la-tô lại ra ngoài và nói với người Do-thái : "Ðây ta dẫn ông ấy ra ngoài cho các người, để các người biết là ta không tìm thấy lý do nào để kết tội ông ấy." Vậy, Ðức Giêsu bước ra ngoài, đầu đội vương miện bằng gai, mình khoác áo choàng đỏ.

Ông Phi-la-tô nói với họ : "Ðây là người !"

Khi vừa thấy Ðức Giêsu, các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu lên rằng : "Ðóng đinh, đóng đinh nó vào thập giá !"

Ông Phi-la-tô bảo họ : "Các người cứ đem ông này đi mà đóng đinh vào thập giá, vì phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy."

Người Do-thái đáp lại : "Chúng tôi có Lề Luật ; và chiếu theo Lề Luật, thì nó phải chết, vì nó đã xưng mình là Con Thiên Chúa."

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phút để suy niệm :

- Chúa Giêsu đã chịu sỉ nhục trăm bề, nhưng Người vẫn làm thinh chịu đựng; còn tôi, khi gặp những khó khăn, oan ức, tôi đã ứng xử thế nào ?) 

3- Lời nguyện :         

Lạy Chúa, Chúa đã chịu một bản án bất công. Chính ông Philatô là người xử án đã tuyên bố công khai :phần ta, ta không tìm thấy lý do để kết tội ông ấy." Nhưng Chúa vẫn bị đánh đòn, bị đội mão gai trên đầu, bị sỉ nhục và bị kết án tử hình.

Xin cho chúng con biết chịu đựng mọi sỉ nhục, mọi nỗi bất công trong cuộc sống hằng ngày, để đền vì mọi tội lỗi chúng con đã phạm. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.                                                        

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

                        một kinh Sáng Danh, và : Lạy Chúa Giêsu …

* * *

THỨ BỐN :     Ðức Chúa Giêsu vác cây thánh giá.     
                                 Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

1- Lời Chúa theo thánh Gioan (Mt 19,17)  

“Họ điệu Chúa Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Híp-ri là Gon-gô-tha.

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phútđể suy niệm :

- Chúa Giêsu đã chu toàn bổn phận Chúa Cha giao phó, chính Người đã vác thập giá đến núi Sọ; còn tôi, tôi đã chu toàn các bổn phận hằng ngày, là thánh giá Chúa đã trao như thế nào ?)  

 

3- Lời nguyện :         

Lạy Chúa, chính Chúa đã vác lấy thập giá đến nơi gọi là Cái Sọ và chịu đóng đinh vào thập giá, vì tội lỗi chúng con và nhân loại. Xin cho chúng con biết nhận lỗi mình và vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

                        một kinh Sáng Danh, và : Lạy Chúa Giêsu …

***

THỨ NĂM : Ðức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá. 

            Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.  

 

1- Lời Chúa theo thánh Gioan (Ga 19,18–30) :

“Tại Gon-gô-tha, họ đóng đinh Người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Chúa Giêsu thì ở giữa.

Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi : "Giêsu Na-da-rét, Vua dân Do-thái."

Trong dân Do-thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Ðức Giêsu bị đóng đinh la một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng : Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp.

Các thượng tế của người Do-thái nói với ông Phi-la-tô : "Xin ngài đừng viết : "Vua dân Do-thái, nhưng viết : “Tên này đã nói: Ta là Vua dân Do-thái'."

Ông Phi-la-tô trả lời : "Ta viết sao, cứ để vậy."

Đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau: "Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được."

Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm.

“Ðứng gần thập giá Ðức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Clê-ô-pát, cùng với bà Maria Ma-đa-lê-na. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh. Chúa Giêsu nói với thân mẫu rằng : "Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ : "Ðây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.            

Sau đó, Chúa Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói : "Tôi khát !"

Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Chúa Giêsu nói : "Thế là đă hoàn tất !" Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần-Khí.” 

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phútđể suy niệm :

- Chúa Giêsu đã hoàn tất sứ vụ Chúa Cha trao, khi Người sẵn sàng chịu chết trên thập giá vì tội lỗi nhân loại và bản thân tôi; nhưng tôi đã đáp lại tình thương của Chúa thế nào ?) 

3-Lời nguyện :          

Lạy Chúa, Chúa đã muốn Con một Chúa chịu khổ hình thập giá để cứu độ loài người, chúng con nài xin Chúa cho chúng con biết sám hối và từ bỏ mọi tội lỗi, để đáng được hưởng hạnh phúc muôn đời trong Nước Trời. 

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.              

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

                        một kinh Sáng Danh, và : Lạy Chúa Giêsu …

 

NĂM SỰ MỪNG

THỨ NHẤT  :   Ðức Chúa Giêsu sống lại.   
            Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

1- Lời Chúa theo thánh Luca (Lc 24,1-12) 

“Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ.Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. Họ còn đang phân vân, thì bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. 

Đang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: "Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng đã trỗi dậy rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Ga-li-lê, là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại."

Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Chúa Giêsu đã nói. Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấyMấy bà nói đây là bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Gio-an-na, và bà Ma-ri-a, mẹ ông Gia-cô-bê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các Tông Đồ như vậyNhưng các ông cho là chuyện vớ vẩn, nên chẳng tin.

Dầu vậy, ông Phê-rô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông thấy chỉ còn có những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra.”

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phútđể suy niệm :

 - Chúa Giêsu đã sống lại thật như lời Người đã báo trước, để minh chứng Người là Đấng Cứu Thế và là Người hoàn hảo; còn tôi, tôi có tin Chúa đã sống lại và loan báo Tin Mừng Chúa đã sống lại cho những người chung quanh chưa ?)

3-Lời nguyện :

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại thật như lời Chúa đã báo trước. Chúa đã hiện ra với các phụ nữ trước tiên. Các bà về báo tin cho các môn đệ. Các môn đệ không tin, các ông cho là chuyện vớ vẩn.

Nhưng sau nhiều lần chứng kiến Chúa hiện ra với nhiều người, ở nhiều nơi, các ông đã tin và đã hy sinh mạng sống để làm chứng và loan báo Tin Mừng Chúa đã sống lại cho mọi người.           

Lạy Chúa Giêsu, giờ đây chúng con tin Chúa đã sống lại và là Đấng Cứu Thế duy nhất ban sự sống trường sinh cho nhân loại. Chúng con tin Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con. Theo gương các tông đồ, chúng con sẽ tích cực loan báo Tin Mừng Chúa đã sống lại cho mọi người chung quanh.

         Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

                        một kinh Sáng Danh,  và : Lạy Chúa Giêsu …

 

* * *

 

THỨ HAI : Ðức Chúa Giêsu lên trời.           
                           Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

                                                                              

1- Lời Chúa theo thánh Luca (Lc 24,44-53)

“Chúa Giêsu bảo các môn đệ : "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." 

Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh và Người nói: "Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. "Phần Thầy, Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống."

Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bê-ta-ni-a, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người, rồi trở lại Giê-ru-sa-lem, lòng đầy hoan hỷ, và hằng ở trong Đền Thờ mà chúc tụng Thiên Chúa.”

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phútđể suy niệm :

- Chúa Giêsu đã lên trời ngự bên hữu Chúa Cha; còn tôi, tôi đã sống thánh thiện để được về Trời với Chúa chưa ?)  

3- Lời nguyện :         

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa đã lên trời; nghĩa là Chúa đã trở về trạng thái vô hình quyền năng và hiện diện ở khắp nơi. Chúng con sẽ nhân danh Chúa mà rao giảng và làm chứng Chúa đã sống lại và lên Trời cho mọi người chung quanh.

Chúng con cũng xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn mọi hoạt động của chúng con, để chúng con sống một đời sống mới, luôn hướng về những sự trên trời.                       

         Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

                        một kinh Sáng Danh, và : Lạy Chúa Giêsu …

 

THỨ BA : Ðức Chúa Thánh Thần hiện xuống.
                          Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Ðức Chúa TT.

 

1- Lời Chúa trong Công vụ tông đồ  (Cv 2,1-18) :

“Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp.

Rồi họ thấyxuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.

Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. 

Họ sửng sốt, thán phục và nói: "Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta ? … mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa ! " 

Ai nấy đều sửng sốt và phân vân, họ bảo nhau: "Thế nghĩa là gì? " Nhưng người khác lại chế nhạo: "Mấy ông này say bứ rồi! "

Bấy giờ, ông Phêrô đứng chung với Nhóm Mười Một lớn tiếng nói với họ rằng: "Thưa anh em miền Giu-đê và tất cả những người đang cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem, xin biết cho điều này, và lắng nghe những lời tôi nói đây. Không, những người này không say rượu như anh em nghĩ, vì bây giờ mới là giờ thứ ba. 

Nhưng đó là điều đã được ngôn sứ Giô-en nói đến: Thiên Chúa phán: Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết thảy người phàm, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng. Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ Thần Khí Ta cả trên tôi nam tớ nữ của Ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ.           

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phútđể suy niệm :

- Các tông đồ đã được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, nên các ngài đã hăng say đi loan báo Tin Mừng; còn tôi, tôi đã đón nhận ơn Chúa Thánh Thần, nhưng tôi đã hoạt động như thế nào để làm chứng cho Chúa ?)

3- Lời nguyện :         

Lạy Chúa Thánh Thần, Chúa đã dùng biểu tượng là ngọn lửa để ban tràn đầy ơn sủng cho các tông đồ, trong ngày lễ Ngũ Tuần. Nhờ ơn sủng của Chúa, các tông đồ đã hăng say loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu đã phục sinh cho muôn dân.           

Xin Chúa ban tràn đầy ơn Thánh Thần cho chúng con, để chúng con luôn sống gương mẫu và tích cực làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh bằng lời nói và hành động.

         Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

            một kinh Sáng Danh, và : Lạy Chúa Giêsu …

 

* * *                 

THỨ BỐN : Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời.    
                             Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.

 

1- Lời Chúa theo thánh Matthêu : (Mt 12,46-50)   

“Chúa Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy." 

Người bảo kẻ ấy rằng: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôiVì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi."     

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phútđể suy niệm :

       - Mẹ Maria đã được Chúa rước về Trời, vì Mẹ luôn làm đẹp lòng Chúa; còn tôi, tôi đã sống theo thánh ý Chúa đề được Chúa cho về Trời với Mẹ Maria chưa ?)

3- Lời nguyện :

Lạy Chúa Cha toàn năng, Chúa đã cho Mẹ Maria lên Trời cả hồn lẫn xác, vi Mẹ đã thi hành theo ý muốn của Chúa cách trọn hảo. Xin Chúa cho chúng con được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần để chúng con chu toàn các bổn phận hằng ngày đúng theo thánh ý Chúa, hầu được vào Nước Trời với Mẹ Maria.

Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

                        một kinh Sáng Danh, và : Lạy Chúa Giêsu …

 

* * *

THỨ NĂM : Ðức Chúa Trời thưởng Ðức Mẹ lên trời.

                     Ta hãy xin Ðức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùngÐức Mẹ trên nước thiên đàng.         

 

1- Lời Chúa theo thánh Luca (Lc 1,46-55) :           

 

“Bấy giờ Mẹ Maria nói: 

 

"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui

mừngvì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.          

Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!    

Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.           

Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.      

Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng.     

Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời."

2- Suy niệm :

(Giữ thinh lặng 1-2 phútđể suy niệm :

- Mẹ Maria luôn ca ngợi những kỳ công của Thiên Chúa và đã cộng tác cách rất đặc biệt vào chương trình cứu độ của Chúa, nên đã được Chúa thưởng vào Nước Trời; còn tôi, tôi đã cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Chúa như thế nào ?

3- Lời nguyện :

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã được thưởng công về Trời cùng với Chúa Giêsu, con Mẹ. Bởi vì Mẹ đã sống khiêm nhường, tin tưởng và cộng tác cách rất đặc biệt vào chương trình cứu chuộc nhân loại. Mẹ đã ngợi khen Chúa, vì Chúa đã đoái thương Mẹ và toàn thể nhân loại từ đời nọ đến đời kia.

Xin Mẹ giúp chúng con luôn sống khiêm nhường, tin tưởng và cộng tác với Chúa, giống như Mẹ, để được Chúa thưởng cùng Mẹ trên Nước Thiên Đàng. Amen.        

4- Ðọckinh :   Một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng,

                        một kinh Sáng Danh,  và : Lạy Chúa Giêsu …

 

(Có thể thêm bài thánh ca sau mỗi mầu nhiệm)

 

* BẾ MẠC : Đọc kinh Cám ơn và Trông cậy.

 

 

* * * * *

 

                        Lm. Giuse Hoàng Kim Đại

                                 Sưu tập và trình bày

Tác giả: Lm. Giuse Hoàng Kim Đại

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!