Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
Bài Viết Của
Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
CẦU NGUYỆN THEO KINH MÂN CÔI
Lectio Divina: Cầu Nguyện dưới ánh sáng Lời Chúa
Lm. Giuse Hoàng Kim Đại Góp ý với Đại Hội Dân Chúa
ĐỊA VỊ VÀ SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN
ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI & CỦA ĂN NUÔI SỐNG
THIÊN CHÚA BA NGÔI
NHIỆM TÍCH THÁNH THỂ
LƯƠNG TÂM CON NGƯỜI
TÔN KÍNH THÁNH KINH
HẠNH PHÚC CON NGƯỜI
ĐỊA VỊ VÀ SỨ MỆNH CỦA NGƯỜI GIÁO DÂN
BẢN GÓP Ý LIÊN QUAN ĐẾN PHỤNG VỤ
LM. GIUSE HOÀNG KIM ĐẠI GÓP Ý VỚI ĐẠI HỘI DÂN CHÚA

 

Vĩnh Long, ngày 22-11-2010        

Kính gửi : Đại Hội Dân Chúa

Tổ chức tại Giáo phận Sài Gòn. 

Con là linh mục Giuse Hoàng Kim Đại, phụ trách Họ đạo Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, thuộc giáo phận Vĩnh Long, xin kính gửi đến Đại Hội một số góp ý liên quan đến Phụng vụ hướng về sứ vụ rao giảng và làm chứng cho Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu, như sau :

 

CÁC ẢNH TƯỢNG TRONG NHÀ THỜ :  

Ảnh tượng trong nhà thờ là để giúp các tín hữu tỏ lòng tôn thờ Chúa và tôn kính các thánh. Nhưng phải trình bày sao cho phù hợp với Hội Thánh theo quan điểm của công đồng Vaticanô II.  

(1) THÁNH GIÁ CÓ TƯỢNG CHÚA CHỊU NẠN :

Theo Quy chế sách lễ Rôma năm 2000, thì trên hoặc gần bàn thờ đặt thánh gía có tượng Chúa chịu đóng đinh, để nhắc cho các tín hữu cuộc thương khó cứu độ của Chúa. Bởi vì khi cử hành thánh lễ là Hội Thánh tưởng niệm và tái diễn mầu nhiệm Chúa Giêsu chết và sống lại; đồng thời trông chờ Người lại đến trong vinh quang.

Đề nghị : Đặt trên bàn thờ một Thánh Gía có tượng Chúa chịu đóng đinh, cao khoảng 50 cm, vừa đủ để giáo dân có thể xem thấy. 

(2) THÁNH GIÁ KHÔNG CÓ TƯỢNG CHÚA CHỊU NẠN :

Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ và ban ơn cứu độ, Người là hiện thân của Thiên Chúa và Người đã chết và sống lại, nên phải trình bày Chúa Giêsu ở chính giữa, và hướng về mầu nhiệm Chúa sống lại.

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã nói : Phúc thay những người không thấy mà tin.” (Ga 20,29)

Hội Thánh cũng dạy rằng : “Chúa Kitô lên trời, nghĩa là nhân tính của Người vĩnh viễn đi vào thượng giới của Thiên Chúa. Từ nơi đó, Người sẽ trở lại. (Cv 1,11). Giữa Thăng Thiên và Tái Lâm, loài người không trông thấy Người được. (Cl 3,3)”  (Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 665). Vì thế, Hội Thánh không làm tượng Chúa sống lại.         

Đề nghị : Đặt một Thánh Gía lớn không có tượng Chúa chịu chết” ở tòa chính. Thánh giá không có tượng Chúa nhắc nhở các tín hữu : Mỗi khi đến nhà thờ nhìn lên thánh giá, hãy suy niệm mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu. Qủa thật, Chúa Giêsu yêu thương nhân loại, Người không dừng lại ở sự chết, nhưng Người đã sống lại vinh hiển và đã lên trời; nghĩa là thân xác của Người đã được tôn vinh, chuyển sang trạng thái vô hình. ̣

- Nguyện đường Đại chủng viện Xuân Bích Vinh Long trước năm 1975 đã trình bày như trên. (xem tiếp  trang 8) 

(3) BÀN KÍNH THÁNH KINH VÀ THÁNH THỂ  

Trước Công đồng Vat II, Hội Thánh Công giáo chú trọng đặc biệt đến việc tôn kính Thánh Thể, còn Hội Thánh Tin Lành lại chú ý đặc biệt đến việc tôn kính Thánh Kinh.

Cả hai cách tôn kính đều đúng, nhưng chưa đầy đủ, vì thế Công đồng Vat II đã đưa ra một nhận định mới là:

Hội Thánh luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Thân thể Chúa, nhất là trong Phụng Vụ Thánh, Hội Thánh không ngừng lấy bánh ban sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như từ bàn tiệc Mình Chúa Kitô để ban phát cho các tín hữu.” (Hiến Chế Mạc Khải số 21).

Thật vậy, Thánh Kinh và Thánh thể là 2 món quà của Chúa ban cho các tín hữu trên con đường tiến vào Nước Trời. Mỗi khi cử hành thánh lễ, Hội Thánh bồi dưỡng các tín hữu bằng bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể.  ̣ 

Đề nghị :

a) Phía dưới thánh giá sau bàn thờ là 2 bàn kính : Bàn kính Thánh Kinh và bàn kính Thánh Thể đặt ngang nhau.

-   Nguyện đường Đại chủng viện Xuân Bích Vĩnh Long trước 1975 và Nhà thờ Chánh tòa Vĩnh Long hiện nay đã trinh bày như trên.       

Cách trình bày này nhắc các tín hữu mỗi khi vào nhà thờ hãy tin thật Chúa Giêsu đang hiện diện thật sự qua Thánh Kinh và Thánh thể. Chúa Giêsu đã nói : “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20)       

b) Trong thánh lễ, sau khi vị chủ tế đọc lời nguyện nhập lễ, người được phân công đọc Thánh Kinh tiến lên đứng trước bàn thờ chờ đợi; chủ tế trao Sách Bài Đọc lấy từ bàn kính Thánh Kinh và chỉ cho họ bài phải đọc. Người này tiến đến giảng đài đọc bài một, rồi bài hai. Sau bài Tin Mừng và bài giảng, chủ tế đưa Sách Bài Đọc trở về bàn kính Thánh Kinh để mọi người nhìn thấy và tôn kính.

- Mình Thánh Chúa nhiều hay ít, đều là Mình Chúa; Lời Chúa trọn bộ hay từng phần, đều là Lời Chúa.  

(4) HAI TOÀ BÊN CẠNH :

Mẹ Maria và thánh cả Giuse là hai vị cộng tác trổi vượt vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, nên được tôn kính đặc biệt trong các nhà thờ theo truyền thồng của Hội Thánh xưa nay.

Đề nghị :

a- Tòa cạnh bên Nữ   : Đặt tượng Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu.

b- Toà cạnh bên Nam : Đặt tượng Thánh cả Giuse không bồng con.

* Cũng có thể đổi lại : Tượng Thánh Giuse bồng Chúa Giêsu, và tượng Đức Mẹ thì không.

Bởi vì nếu đặt cả hai tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse đều bồng con hoặc dắt con, có thể dễ bị hiểu lầm : Đức Mẹ có nhiều con, và Ngài không đồng trinh trọn đời, hoàn toàn trái ngược với tín điều của Hội Thánh Công Giáo.  

(5) CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ :

Từ thời Trung cổ đến Công đồng Vat II, Hội Thánh dừng lại việc suy niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu trên thập giá, qua 14 chặng đàng thánh giá. Nhưng từ sau Công đồng Vat II, Hội Thánh đã nhấn mạnh đến việc rao giảng và suy niệm Mầu nhiệm Chúa Giêsu chết và sống lại, chính là Mầu nhiệm Vượt Qua.

Đề nghị :

a) Các chặng đàng thánh giá nên đặt thứ tự theo chiều quay của kim đồng hồ; nghĩa là thuận theo tự nhiên.

b) Thánh giá không có tượng Chúa chịu chết ở chính giữa toà chính sau bàn thờ, có thể hiểu là chặng thứ 15, trình bày Chúa Giêsu đã sống lại vinh hiển.

c) Cách trình bày như trên, nhắc nhở các tín hữu khi đến nhà thờ, hăy hướng vềsuy niệm Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu. Vì yêu thương, Ngài không dừng lại sự chết, nhưng đã sống lại vinh hiển để cứu độ nhân loại. Vì thế, khi suy niệm về tình thương của Chúa, chúng ta nên suy niệm về mầu nhiệm Vượt Qua, không chỉ dừng lại cuộc tử nạn của Chúa mà thôi.   

(6) TƯỢNG CÁC THÁNH :

Lòng tôn kính các thánh là cần thiết, nhưng không nên đặt tượng các thánh thường xuyên trong nhà thờ.

Đề nghị : Khi đến ngày lễ kính vị thánh nào, thì nên đưa tượng hoặc ảnh vị thánh ấy ra bàn kính bên cạnh gian cung thánh, để nhắc nhở giáo dân tôn kính vị thánh. Sau lễ kính thì cất tượng thánh, để mọi người luôn hướng về Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế Duy Nhất, Ngài đã chết và sống lại vinh hiển. 

Ký tên,                                                     

  

Lm. Giuse Hoàng Kim Đại

kimdai65@gmail.com

 

Chú thích về : “Thánh giá không có tượng chúa chịu nạn”   

1- “Thánh Giá không có tượng Chúa chịu nạnngày nay không còn phải là cây “thập ác,” nghĩa là cây dùng làm phương tiện tử hình tội nhân như thời Đế quốc Rôma ngày xưa. Bởi vì Đế quốc Rôma không còn nữa. 

2- “Thánh Giá không có tượng Chúa chịu nạncũng không phải là biểu tượng riêng của người Tin Lành, mà là biểu tượng chung của những người Kitô Giáo : Công Giáo, Chính Thông, Tin Lành và Anh Giáo, là những người tôn thờ Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chiến thắng sự chết và sống lại hiển vinh để cứu độ loài người.

Chúng ta cứ nhìn lên các cây Thánh giá trên nóc các nhà thờ, tháp chuông, các ngôi mộ của người Công giáo… trên toàn thế giới, và nhất là Thánh giá lớn đặt ngay mặt tiền nhà thờ Chánh tòa Vĩnh Long thì sẽ nhận ra ngay.    

3- Thánh Giá không có tượng Chúa chịu nạn” chính là biểu tượng của mầu nhiệm Vượt Qua, biểu tượng của tình yêu cứu độ và là biểu tượng của sự chiến thắng vinh quang của Chúa Giêsu Kitô. 

Vì thế, chúng ta phải trân trọng, nhất là khi chúng ta làm dấu “Thánh Giá không có tượng Chúa chịu nạn trên mình, là chúng ta vừa tuyên xưng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi; lại vừa tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Người hoàn hảo, vì Người đã Vượt Qua sự chết đến sự sống để chứng minh Người là Thiên Chúa tình yêu. Chúng ta tôn thờ Người và đặt niềm hy vọng vào Người, vì Người chính là đích điểm của Hội Thánh.   

4- Nền tảng thần học của “Thánh Giá không có tượng Chúa chịu nạn” dựa vào Thánh Kinh; đặc biệt các đoạn :

a) Chúa chịu chết trên thập giá :

   Mt 27,45-51; Mc 15,33-38; Lc 23,44-46; Ga 19,28-30.

b) Hạ xác Chúa khỏi thập giá :

   Mt 27,57-60; Mc 15,42-46; Lc 23,50-54; Ga 19,38-42.

c) Chúa sống lại và hiện ra :

   Mt 28; Mc 16; Lc 24; Ga 20-21.

d) Rao giảng và làm chứng về Chúa sống lại : 

   Sách Cv . . . và 1 Cr 15. 

- Thánh Phaolô đã quả quyết :

“Tóm lại, tôi hay các vị khác rao giảng, thì chúng tôi đều rao giảng như thế, và anh em đã tin như vậy. Nhưng nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy, thì sao trong anh em có người lại nói: không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại, thì Đức Kitô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng . . .

Vì nếu kẻ chết không trỗi dậy, thì Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền, và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.”                                                             (1Cr 15,11-19) 

5-Thánh Giá lớn không có tượng Chúa chịu nạn” ở tòa chính có thể hiểu là chặng thứ 15.   

Con xin đề nghị như sau :

X : Chúng con kính lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

Đ : Vì Chúa đã sống lại mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

CHẶNG THỨ MƯỜI LĂM : CHÚA GIÊSU SỐNG LẠI.

(Hướng về Thánh Gia không có tượng Chúa chịu nạn ở toà chính) 

Suy Gẫm : Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, các phụ nữ ra thăm mộ, thì thấy tảng đá lấp cửa mộ đã lăn ra một bên và không thấy xác Chúa Giêsu. Các bà hoảng sợ, tưởng rằng người ta đã lấy xác Chúa đi. Nhưng thiên thần hiện ra báo tin là Chúa đã sống lại thật rồi. Các bà vội vã đi báo tin cho các môn đệ.

Lúc đầu các môn đệ không tin. Nhưng sau nhiều lần chứng kiến Chúa hiện ra với nhiều người ở nhiều nơi, các ông đã tin và đã hy sinh cả mạng sống, để làm chứng cho mọi người là Chúa đã sống lại để cứu độ loài người.

Lời nguyện : Lạy Chúa, chúng con tin Chúa đã sống lại như Lời Chúa đã báo trước, để chứng minh Chúa là Thiên Chúa quyền năng và yêu thương. Chúa thật là Đấng Cứu Thế duy nhất mà muôn dân trông đợi.

Giờ đây chúng con tin Chúa đang hiện diện ở giữa chúng con, qua Thánh Kinh và Thánh Thể, để bồi dưỡng đời sống thiêng liêng cho chúng con. Nhờ của ăn thiêng liêng, chúng con vững lòng mong chờ ngày Chúa cho chúng con sống lại. Từ hôm nay, chúng con sẽ tích cực loan báo Tin Mừng Chúa đã sống lại cho mọi người chung quanh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

 

GIAN CUNG THÁNH ĐẠI CHỦNG VIỆN XUÂN BÍCH VĨNH LONG TRƯỚC NĂM 1975

 Ghi chú :

          1- Thánh giá lớn không có tượng Chúa chịu nạn ở trên là biểu tượng cho mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu Kitô. Người đã chiến thắng vinh quang, vì Người đã Vượt qua sự chết và đã sống lại vinh quang.

          2- Duới thánh giá không có tượng Chúa chịu nạn là 2 bài kính Thánh Thể (ở bên trái) và bàn kính Thánh Kinh (ở bên phải) đặt ngang nhau.

          3- Trên bàn kính Thánh Kinh là 2 câu đối bằng chữ Hán của linh mục Giuse Maria Nguyễn Văn Thích, thuộc Giáo phận Huế, tóm tắt Cựu Ước và Tân Ước :

a - Kê cổ tiên hiền truyền chủ dụ.

b- Nhi kim Thánh Tử đối dân đàm.

Tác giả: Lm. Giuse Hoàng Kim Đại

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!