Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Trần Việt Hùng
Bài Viết Của
Lm. Trần Việt Hùng
THEO THẦY
MỜI GỌI
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
LỄ HIỂN LINH: NGƯỚC NHÌN LÊN
LỄ THÁNH GIA
LỄ GIÁNG SINH: ƠN CỨU ĐỘ
MẦU NHIỆM
SỰ SÁNG
DỌN ĐƯỜNG
THỨC TỈNH CẦU NGUYỆN
CHÚA CHIÊN
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN. A
TỈNH THỨC (CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN).
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN. A
CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN. A
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần LỄ CHÚA BA NGÔI. A
Suy Niệm Tuần Lễ LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH. A
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH. A
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH. A - KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Suy Niệm Tuần Bát Nhật PHỤC SINH. A
SUY NIỆM TUẦN THÁNH
CHÚA CHIÊN

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN.

LỄ CHÚA KITÔ VUA

 


 

(Ez 34, 11-12.15-17; 1Cor 15, 20-26a.28; Mt 25, 31-46).

 

Chúa Nhật cuối Năm Phụng Vụ, Giáo Hội mừng trọng thể Lễ Chúa Kitô Vua, Vua các Vua, Chúa các Chúa. Chúa Giêsu Kitô là Chúa Chiên Lành. Người Kitô hữu rất quen thuộc với những từ ngữ nhà đạo, như con chiên, đoàn chiên, chiên sát tế, chiên hy sinh và chiên gánh tội… Khi cử hành thánh lễ mỗi ngày, chúng ta tuyên xưng: Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Dân Do-thái xưa thường dùng con chiên để đem đi sát tế dâng lễ toàn thiêu và đền tội. Họ dùng máu chiên rảy trên bàn thờ và trên toàn dân để thánh hiến. Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa đã tự nguyện dâng mình làm lễ hiến tế trên thập giá để đền tội cho muôn dân.

 

Tiên tri Ezekiel thi hành sứ vụ rao giảng cho dân chúng tại Babylon và cả khi trở về Giêrusalem vào khoảng năm 592-57 BC. Ezekiel khơi dậy niềm hy vọng cho con dân đang còn bị lưu đầy. Thiên Chúa sẽ giải thoát và qui tụ dân về một mối. Tiên tri đã dùng hình ảnh người mục tử và đàn chiên để loan báo về sứ mệnh của Đấng Cứu ThếDân bị lưu đầy mong ngóng ngày được tự do trở về nơi xứ sở. Thiên Chúa như mục tử tốt lành sẽ thương đoái đến số phận hẩm hưu và sầu thương của họ. Ezekiel cũng mang tâm trạng mong chờ và hy vọng được giải thoát khỏi kiếp nô lệ làm tôi đòi tại xứ người.

 

Hình ảnh người mục tử tốt lành: Ta sẽ tìm con chiên bị mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị thương tích và lo chữa con chiên bị ốm đau, con nào mập béo, Ta sẽ chăm sóc và sẽ chăn dắt nó trong sự công chính (Ez 34, 16). Mục tử với lòng ưu ái yêu thương vỗ về, như gà mẹ ôm ấp con dưới cánh. Một tình yêu thật gần gũi và cảm thông. Chiên con mang thương tích ốm đau được mục tử chăm sóc chữa trị. Tình yêu của Thiên Chúa đối với dân Người cũng thế, Chúa răn dậy rồi sửa phạt và chữa lành. Chúng ta biết rằng ý chí của con người mong manh yếu đuối rất dễ bị sa ngã và phạm lỗi lầm. Đời sống của con dân luôn bị các cám dỗ bủa vây và lôi kéo trở về đường xưa lối cũ thờ bụt thần, sống hoang đàng và lỗi phạm các giới răn. Tâm trí hướng về đường lành rất mỏng dòn như bình gốm dễ bể. Thiên Chúa là mục tử tốt lành rất kiên tâm uốn nắn, sửa dạy và dẫn dắt họ vào con đường công chính.

 

Chúa Giêsu đã chọn cách thế rất khiêm hạ để cùng hiện diện với chúng ta mọi ngày. Tới ngày chung thẩm, Chúa sẽ chất vấn chúng ta về những việc rất đơn sơ nhỏ bé để ban phần thưởng. Phần thưởng cao quí không ngờ, khi Chúa phán: Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn, Ta khát các ngươi đã cho uống, Ta là khách lạ các ngươi đã tiếp rước, Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc, Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng, Ta bị tù đầy, các ngươi đã đến với Ta (Mt 25, 35-36). Chúa đã đồng hóa với những người bị đói khát, yếu đau và nghèo khổ. Đây là một đạo lý tuyệt vời, ai cũng có thể thực hiện, vừa dễ dàng và vừa gần gũi. Lúc nào chúng ta cũng có những người nghèo đói, bệnh họan, lỡ bước và vô gia cư ở chung quanh. Những việc bác ái rất tầm thường thể hiện qua việc biếu một lý nước, một chén cơm, một viên thuốc, sự thăm viếng và đón tiếp khi có người cơ nhỡ. Thật ra, trên đường lữ thứ trần gian, chúng ta đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội để giúp đỡ tha nhân.

 

Chúa gọi những người đói khổ nghèo nàn là các anh chị em bé mọn của Chúa. Làm sao chúng ta có thể nhận ra Chúa hiện diện nơi họ được? Kìa, con người của họ hôi hám, tanh tưởi, nghiện ngập, lười biếng, cộc cằn và bệnh họan. Rất thường, chúng ta đã từ chối và xa lánh họ. Chúng ta có thể nại đủ lý do để khỏi phải ra tay giúp đỡ. Đôi khi chúng ta còn tỏ ra khó chịu và khinh rẻ họ nữa. Chúng ta còn so đo tính toán hơn thiệt nhiều quá. Lòng từ bi bác ái của chúng ta còn bị giới hạn. Trái tim của chúng ta chửa mở rộng đủ để đón nhận những anh chị em bé mọn của Chúa Giêsu. Đúng thật, chúng ta dễ dàng bố thí hay làm phước cho những kẻ khó nghèo, mồ côi hay phong cùi mà chúng ta không gặp và không thấy. Nhưng rất khó khăn để chấp nhận những người nghèo khổ đối diện trước mặt chúng ta. Đôi khi chúng ta cố tránh đi ánh mắt khẩn nài và năn nỉ van xin của họ. Vậy, chúng ta có muốn làm bạn và anh chị em của Chúa Giêsu nữa không?

 

Chúa Giêsu đã mở nhiều ngõ hẹp đi vào con đường tình yêu. Con đường tuy hẹp những đã đang có rất nhiều người dấn thân bước vào. Không chỉ những người mang danh Kitô hữu mà tất cả mọi người có tâm từ bi. Có biết bao nhiêu Hội Từ Thiện của các tôn giáo bạn đang xả thân giúp đỡ những người cùng khốn. Tất cả họ đều là anh chị em của Chúa Giêsu trong hành động. Đức ái đã dẫn dắt mọi người tới Chúa Giêsu và qua việc từ bi bác ái, rất nhiều người sẽ được lãnh phần thưởng xứng đáng. Chúa Giêsu Kitô là Chúa và Vua Vũ Trụ. Con đường cứu độ của Chúa được mở rộng qua việc thực hành sống đạo. Chúa sẽ không hỏi bao nhiêu lần chúng ta đọc kinh, hát xướng, tụ họp cầu nguyện hay tham dự đại hội. Ngày sau hết, Chúa sẽ hỏi chúng ta về cách sống đạo và hành đạo bác ái cụ thể. Mỗi người hãy tự thân thưa với Chúa.

 

Lạy Chúa, tâm của chúng con hẹp hòi và lòng của chúng con ích kỷ. Chúng con chỉ là những thùng rỗng kêu to. Miệng thì thưa kinh, hát xướng râm rả, nhưng trái tim bị đóng khung khô cằn. Xin Chúa mở rộng tâm hồn và trái tim yêu thương để chúng con cùng biết chia sẻ cuộc sống với anh chị em. Chúng con quyết bước theo chân Chúa Giêsu Kitô, Vua tình yêu và Vua của lòng chúng con.

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx, New York.

Tác giả: Lm. Trần Việt Hùng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!