Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Trần Việt Hùng
Bài Viết Của
Lm. Trần Việt Hùng
THEO THẦY
MỜI GỌI
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
LỄ HIỂN LINH: NGƯỚC NHÌN LÊN
LỄ THÁNH GIA
LỄ GIÁNG SINH: ƠN CỨU ĐỘ
MẦU NHIỆM
SỰ SÁNG
DỌN ĐƯỜNG
THỨC TỈNH CẦU NGUYỆN
CHÚA CHIÊN
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN. A
TỈNH THỨC (CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN).
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN. A
CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN. A
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần LỄ CHÚA BA NGÔI. A
Suy Niệm Tuần Lễ LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH. A
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH. A
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH. A - KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Suy Niệm Tuần Bát Nhật PHỤC SINH. A
SUY NIỆM TUẦN THÁNH
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN. A


 

(Mt. 20:1-16)

CÔNG BẰNG.

Dụ ngôn làm việc vườn nho,

Người thuê lao động, phát cho lương ngày.

Đồng lòng lợi tức hôm nay,

Ra vườn từ sáng, hăng say việc làm.

Nhiều người thất nghiệp khổ cam,

Không ai thuê mướn, hãm giam đợi chờ.

Ngóng tin sốt ruột hững hờ,

Chủ thương gọi tới, giúp nhờ việc đây.

Khoảng giờ thứ sáu hôm nay,

Giờ ba, giờ chín, gọi ngay ra đồng.

Vui mừng có việc ngóng trông,

Thù lao tùy chủ, trả công gọi mời.

Một đồng lương trả từng người,

Người sau, kẻ trước, xin mời lãnh công.

Số người từ sớm kể công,

Chúng tôi vất vả, mà không hơn gì.

Chủ rằng đồng ý đã ghi,

Chúng ta thỏa thuận, cầm đi số tiền.

Công bằng đối xử trước tiên,

Rộng lòng quảng đại, nhân hiền có sao.

 

Trong bài Phúc Âm đã kể rằng chủ vườn nho mướn những người làm việc được trả lương theo thỏa thuận. Xem ra rất công bằng. Nhưng truyện xảy ra, có những người làm ít mà lại được hưởng nhiều, đã gây nên sự ghen tương chành cạnh. Những người đến sau, làm có mấy giờ mà cũng được hưởng lương đồng đều như những người vất vả từ sáng sớm. Thật là khó chịu với cách đối xử của ông chủ. Ông chủ đã trả lương cho các người làm công theo cách thế của riêng ông với sự đại lượng từ bi.  

Làm việc là cộng tác vào công trình sáng tạo của Chúa. Chúa ban cho mỗi người khả năng riêng biệt để cùng nhau góp phần xây dựng một xã hội tốt đẹp. Ai trong chúng ta cũng cần có công ăn việc làm. Làm việc để phát triển khả năng. Làm việc để kiếm sống. Có những người may mắn, làm ít mà hưởng nhiều. Có những người cầy sâu cuốc bẫm, làm việc cực nhọc vất vả, đổ mồ hôi, sối nước mắt mới có của ăn. Hằng ngày họ chạy lo kiếm công ăn việc làm, không có việc kể như không có của ăn.   

Suy lại cuộc đời, chúng ta vào làm vườn nho của Chúa đã lâu. Chúng ta đã được những gì? Có lẽ chúng ta đã nhận lãnh vô vàn ân huệ. Còn có những người vừa mới vào làm vườn nho, mới gia nhập đạo, họ cũng được thừa hưởng những ân lộc như chúng ta, đôi khi còn có hơn nữa, chúng ta có ghen tị không?

Làm việc trong vườn nho của Chúa đã là một ân phúc. Điều quan trọng không phải làm nhiều giờ hay ít giờ, mà làm việc với lòng mến hay không? Đừng ngồi đó kể lể rằng: Tôi là đạo gốc ba bốn đời. Tôi đáng được hưởng những đặc quyền hơn những người khác. Điều so sánh này không ích lợi gì cả. Mỗi người được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội là được mời vào làm vườn nho. Thời gian dài ngắn không quan trọng, tùy thuộc chúng ta thi hành với lòng bác ái và yêu thương. Mọi ân huệ đều là ơn sủng nhưng không mà Chúa đã ban. Chúa rộng lượng ban đầy dư hơn là chúng ta đáng được.   

 Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta được làm trong Vườn Nho của Chúa.

 

THỨ HAI, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

(Lc 8, 16-18).

ÁNH SÁNG

Thắp đèn trên giá soi chung,

Tỏa lan ánh sáng, khắp vùng tối tăm.

Chúa là sự sáng muôn năm,

Chiếu soi tỏa sáng, viếng thăm loài người.

Không gì kín nhiệm ở đời,

Mà không tỏ lộ, giữa nơi phố phường.

Không gì ẩn dấu náu nương,

Khơi ra ánh sáng, tứ phương rõ ràng.

Ai có sẽ được trao ban,

Lập thân công đức, tràn lan sống đời.

Tưởng mình có sẵn mọi thời,

Lấy đi mất trắng, của hời dối gian.

Các con ánh sáng trần gian,

Nêu gương đức ái, xua tan bóng sầu.

Thiên cung chiếu sáng nhiệm mầu,

Chứng nhân gương mẫu, hàng đầu rạng soi.

 

THỨ BA, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

(Lc 8, 19-21).

THI HÀNH

Anh em với mẹ tới thăm,

Đám đông chen lấn, chuyên chăm nghe Lời.

Nhắn tin thông báo đôi lời,

Bà con đứng đó, xin mời Chúa ra.

Chúa rằng ai đó mẹ Ta,

Mọi người có mặt, cũng là anh em.

Đoàn dân hãy đến mà xem,

Thực hành lời Chúa, giữ kèm luật yêu.

Gia đình của Chúa bao nhiêu,

Kết thành Nhiệm Thể, cao siêu Nước Trời.

Thiện nam tín nữ gọi mời,

Tôn thờ Thiên Chúa, Ngôi Lời Chúa Con,

Thần Linh ân sủng sắt son,

Ba Ngôi một Chúa, vuông tròn kính tin.

Nguyện cầu khấn vái van xin,

Yêu thương tha thứ, muôn nghìn phúc ân.

 

THỨ TƯ, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

(Lc 9, 1-6).

PHÓ THÁC

Tông đồ Chúa gọi trao ban,

Quyền năng sức mạnh, phá tan xích xiềng.

Tâm thần bệnh hoạn thiêng liêng,

Chữa lành thân xác, mọi miền truyền rao.

Xua trừ ma quỷ tự hào,

Cứu người chữa bệnh, biết bao sự lành.

Vâng lời cất bước thực hành,

Không mang bao bị, tranh dành hơn thua.

Không tiền không bạc không mua,

Tin Mừng rao giảng, trong mùa hồng ân.

Bình an thần trí vọng ngân,

Ăn năn sám hối, canh tân cuộc đời.

Nơi nào đón tiếp kêu mời,

Yêu thương lưu lại, dậy khơi lòng người.

Thành tâm mở cửa Nước Trời.

Loan truyền rảo khắp, mọi nơi chúc lành.

 

THỨ NĂM, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

(Lc 9, 7-9).

TỰ VẤN

Hê-rô-đê mãi phân vân,

Giê-su cao cả, thần dân kính thờ.

Suy đi nghĩ lại lờ mờ,

Đa nghi tính toán, vật vờ không yên.

Nhiều người kháo láo huyên thuyên,

Gio-an sống lại, như tiên xuống trần.

Có người suy đoán thần nhân,

Ê-li-a đến, canh tân lòng người.

Tiên tri sống lại vào đời,

Thuở xưa đã đến, một thời ân ban.

Vua quan thắc mắc hỏi han,

Hê-rô-đê nói, Gio-an chém đầu.

Ông này quyền phép bởi đâu,

Mong tìm gặp gỡ, ngõ hầu thực hư.

Yêu thương Chúa rất nhân từ,

Ban ơn đại phúc, tràn dư bởi trời.

 

THỨ SÁU, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

(Lc 9, 18-22).

CON NGƯỜI

Chúa thường cầu nguyện mọi nơi,

Cha Con liên kết, Ngôi Lời dấu yêu.

Nhiệm mầu Thiên Chúa huyền siêu,

Môn đồ chưa tỏ, nhiều điều quanh đây.

Giê-su muốn họ trình bầy,

Người ta suy tưởng, nghĩ Thầy là ai?

Gio-an Tẩy Giả thiên sai,

Ê-li-a đến, trên ngai từ trời.

Tiên tri xuất hiện trong đời,

Thuở xưa tái hiện, cao vời thánh ân.

Yêu thương cảm mến ân cần,

Tông đồ theo Chúa, sống gần ngay bên.

Trí lòng mạc khải ơn trên,

Là ai? Thầy hỏi, con nên trả lời.

Phê-rô đại diện đáp lời,

Ki-tô Đấng Thánh, cứu đời độ nhân.

 

THỨ BẢY, TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

(Lc 9, 44b-45).

ĐAU KHỔ

Mọi người thán phục xưng tôn,

Thực hành dấu lạ, cứu hồn thế nhân.

Vinh quang tỏa chiếu nhân trần,

Con đường cứu chuộc, thanh bần hy sinh.

Giê-su phục vụ hết mình,

Yêu thương tha thứ, thập hình khổ đau.

Người đời toa rập với nhau,

Ghen tương thù ghét, trước sau cứng lòng.

Cứng đầu cứng cổ suy vong,

Tà tâm phản phúc, lưỡi đòng đâm thâu.

Xác thân đòn đánh hằn sâu,

Tử hình thập giá, thảm sầu vì yêu.

Tình yêu của Chúa cao siêu,

Nhiệm mầu hy tế, ban nhiều ân thiêng.

Chương trình của Chúa linh thiêng,

Hiến thân cứu độ, tội khiên xóa nhòa.

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx, New York

Tác giả: Lm. Trần Việt Hùng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!