Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Trần Việt Hùng
Bài Viết Của
Lm. Trần Việt Hùng
THEO THẦY
MỜI GỌI
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
LỄ HIỂN LINH: NGƯỚC NHÌN LÊN
LỄ THÁNH GIA
LỄ GIÁNG SINH: ƠN CỨU ĐỘ
MẦU NHIỆM
SỰ SÁNG
DỌN ĐƯỜNG
THỨC TỈNH CẦU NGUYỆN
CHÚA CHIÊN
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN. A
TỈNH THỨC (CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN).
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN. A
CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN. A
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần LỄ CHÚA BA NGÔI. A
Suy Niệm Tuần Lễ LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH. A
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH. A
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH. A - KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Suy Niệm Tuần Bát Nhật PHỤC SINH. A
SUY NIỆM TUẦN THÁNH
SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN. A


 

(Mt. 16:21-27)

KHÓA NƯỚC TRỜI.

Giê-ru-sa-lem cao vời,

Là Thành Vua cả, gọi mời tiến thân.

Chúa về thành Thánh nhiều lần,

Chu toàn sứ mệnh, thế nhân cứu đời.

Khổ đau hiến tế diệu vời,

Con đường cứu độ, rạng ngời vinh quang.

Chết đi sống lại huy hoàng,

Cứu nhân độ thế, phát quang rạng ngời.

Theo Thầy, từ bỏ cuộc đời,

Hy sinh mạng sống, một thời khổ đau.

Tin vào hạnh phúc mai sau,

Thế trần cuộc sống, qua mau cõi đời

Hưởng nhan thánh Chúa muôn đời,

Trường sinh bất tử, tuyệt vời biết bao.

Phê-rô thắc mắc vì sao?

Thật lòng can gián, đừng vào Thánh Đô.

Sợ lo tâm trạng hồ đồ,

Sa-tan, Chúa mắng, nông nô đừng phiền.

Sáng danh Thiên Chúa nhân hiền,

Yêu thương tha thứ, cõi thiên tìm về. 

 

Thánh Phêrô được Chúa Giêsu khen thưởng. Chúa đã trao trách nhiệm cho ông cầm giữ, đó là chìa khóa Nước trời. Chúa tin tưởng và trao phó Giáo Hội cho Phêrô cai quản. Phêrô đã lãnh nhận trách nhiệm làm đầu có quyền cầm buộc và tháo cởi.

Phêrô đã nhận lãnh vai trò lãnh đạo, nhưng Phêrô chưa hoàn toàn hiểu được sứ mệnh Chúa muốn trao gởi. Ông đặt niềm tin nơi Chúa. Tính của ông rất bộc trực, mạnh mẽ và không quanh co trong ý nghĩ. Một mực nhiệt thành trong sứ mệnh. Chính vì thế, đã nhiều lần ông được Chúa khen và không ít lần bị Chúa mắng cho. Chúa từ từ huấn luyện, dậy dỗ và đưa ông vào con đường Chúa sẽ đi.

Con đường Chúa đi là con đường khổ đau và thập giá. Con đường của hy sinh mạng sống vì đàn chiên. Vì là con người, Phêrô đã vui mừng nhận chìa khóa nước trời, nhưng lại muốn chối từ thánh giá. Ông chưa hiểu ý nghĩa của sứ mệnh.

Chúa nói với các môn đệ:”Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo Thầy.” Chúa đòi hỏi điều kiện theo Chúa không dễ đâu. Chúng ta có thể theo Chúa, nhưng chúng ta khó từ bỏ mình. Từ bỏ mình làm sao được khi mà các ước vọng cứ vật vã và lôi kéo chúng ta trở về với con người yếu đuối của chúng ta. Chúng ta muốn đuợc vinh quang và được khen thưởng, nhưng chúng ta lại không muốn vác thánh giá. Thánh giá chính là chìa khóa mở của Nước trời. Vác thập giá theo Chúa luôn là một cố gắng không ngừng.

Muốn làm môn đệ của Chúa, chúng ta phải chấp nhận đau khổ, hiểu lầm, chống đối và bị chối bỏ. Theo Chúa, thánh giá kề bên mỗi ngày. Ngước nhìn lên Thánh Giá, Chúa vẫn còn ở đó treo lơ lửng trên thập giá. Chúa mời gọi chúng ta hãy từ bỏ mình và vác thập giá theo Chúa. Qua thập giá sẽ tới vinh quang.

 

THỨ HAI, TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

(Lc 4, 16-30).

ĐẤNG XỨC DẦU

Hội đường Sa-bát cầu kinh,

Đọc lời giao ước, tâm linh gọi mời.

Giê-su đọc rõ từng lời,

Thánh Thần Chúa ngự, sáng ngời trí khôn.

Xức dầu rao giảng siêu tôn,

Tin mừng loan báo, mở hồn thế nhân.

Kêu mời sám hối tội trần,

Chữa lành bệnh tật, chia phần phúc vinh.

Loan truyền giải thoát cực hình,

Người mù được thấy, an bình thiện tâm.

Hồng ân Năm Thánh quang lâm,

Giải trừ áp bức, giam cầm phóng sinh.

Hôm nay ứng nghiệm chứng minh,

Người thương kẻ ghét, lộ hình tư duy.

Đồng hương từ chối xét suy,

Nói lời xúc phạm, nghĩ suy trần đời.

  

THỨ BA, TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

(Lc 4, 31-37).

ĐẤNG THÁNH

Chúa vào giảng dậy nơi đây,

Có người quỷ ám, hay gây bất bình.

Tại sao tiêu diệt bọn mình,

Kêu to hét lớn, thật tình tuyên xưng.

Thời kỳ Chúa đến phục hưng,

Ngài là Đấng Thánh, Tin Mừng truyền rao.

Quỷ ma ghen tức thét gào,

Chuyện chi gây rối, tại sao xua trừ.

Cứu sinh sửa chữa tật hư,

Giê-su quyền thế, loại trừ dối gian.

Câm đi ra khỏi, đừng van,

Mọi người kinh hãi, ơn ban bởi trời.

Lạ lùng phép tắc cao vời,

Quyền năng ra lệnh, mọi người ngạc nhiên.

Danh người truyền khắp mọi miền,

Chữa trừ bệnh hoạn, cửa thiên cứu đời.

  

THỨ TƯ, TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

(Lc 4, 38-44).

CHỮA LÀNH

Si-mon đón Chúa vào thăm,

Tại gia nhạc mẫu, bao năm mong chờ.

Bà đang sốt nặng bơ phờ,

Chúa cùng môn đệ, đợi chờ ghé qua.

Cảm thương yếu đuối tuổi già,

Chúa liền truyền lệnh, cho bà khỏi ngay.

Bà liền chỗi dậy tiếp tay,

Dọn cơm nấu nước, đẹp thay tấm lòng.

Nhiều người bệnh hoạn cầu mong,

Van xin chữa trị, bệnh phong hao gầy.

Quỷ ma ám ảnh quấy rầy,

Kêu lên Con Chúa, Đức Thầy Ki-tô.

Chúa rằng im tiếng đừng hô.

Âm thầm sứ mệnh, Chúa vô mọi miền.

Tin Mừng rao giảng trước tiên,

Kêu mời hối cải, gom chiên về đàn.

 

THỨ NĂM, TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

(Lc 5, 1-11).

THẢ LƯỚI

Chúa đi rao giảng Tin mừng,

Xuống thuyền cách bãi, đậu dừng loan tin.

Si-mon chài lưới đứng nhìn,

Chuyên môn thả lưới, vững tin nơi Thầy.

Nước sâu bắt cá sa lầy,

Phê-rô thưa Chúa, sáng ngày vô công

Suốt đêm cực nhọc ngóng trông,

Vâng lời thả lưới, bên hông mạn thuyền.

Cá nhiều nặng lưới kéo lên,

Bạn bè đồng nghiệp, thuyền bên góp phần.

Si-mon sụp lạy dưới chân,

Con người tội lỗi, thế nhân sống đời.

Xin Thầy hãy tránh xa rời,

Mọi người kinh ngạc, ơn trời khấng ban.

Chúa rằng đừng sợ thiên nhan,

Hãy đi chinh phục, thế gian tội tình.

 

THỨ SÁU, TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

(Lc 5, 33-39).

CẦU NGUYỆN

Môn đồ cầu nguyện ăn chay,

Gio-an Tẩy Giả, hăng say rao truyền.

Tông đồ của Chúa nhân hiền,

Bên Thầy cuộc sống, điền viên lữ hành.

Thầy trò không sống tìm danh,

Tân lang hiện diện, lòng thành sống vui.

Bao giờ đi khỏi, ngậm ngùi,

Tông đồ môn đệ, rút lui khẩn cầu.

Rượu nào bầu ấy giữ lâu,

Bầu da rượu mới, mong hầu tốt hơn.

Áo nào vải đó không sờn,

Không ai vá áo, vải đơn một chiều.

Ăn chay cầu nguyện giới điều,

Đúng thời đúng điểm, nhận nhiều ân thiêng.

Thực tâm sám hối tội khiên,

Hãm mình dẹp xác, ăn kiêng nguyện cầu.

 

THỨ BẢY, TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

(Lc 6, 1-5).

SA-BÁT

Bứt bông lúa miến vò tay,

Mấy thầy Biệt Phái, chê ngay lỗi này.

Hôm nay Sa-bát có hay,

Làm điều không được, cấm ngày hôm nay.

Các thầy khó chịu lắm thay,

Phàn nàn với Chúa, sao Thầy không can.

Chu toàn điều luật bảo ban,

Thiện toàn lề luật, sẻ san tình người.

Chúa bênh môn đệ vài lời,

Đúng ngày Sa-bát, trong nơi thánh đền.

Đọc điều Đa-vít chẳng nên.

Cùng nhau ăn bánh, bên trên bàn thờ.

Dành riêng trưởng tế đụng sờ,

Tùy tùng lỗi luật, mong nhờ luật tha.

Giữ ngày Sa-bát đặt ra,

Con Người làm chủ, thứ tha lỗi lầm. 

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx, New York 

 

Tác giả: Lm. Trần Việt Hùng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!