Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Nguyễn Văn Thành
Bài Viết Của
Gs. Nguyễn Văn Thành
Khi nào Quê Hương là một cơ cấu bệnh hoạn?
Nguy cơ Tự Bế (nơi trẻ em từ 0 đến 7 tuổi)
Khi nào Quê Hương là một cơ cấu bệnh hoạn ?
CON ĐƯỜNG BAO DUNG (trong Văn Hóa và Huyền Sử Việt Nam)
CON ĐƯỜNG BAO DUNG (TRONG VĂN HÓA VÀ HUYỀN SỬ VIỆT NAM)

Những Chủ Điểm (dạng Powerpoints) :

NGUYỄN VĂN THÀNH

Orsonnens/Fr. 

PHẦN I : ĐỊNH NGHĨA CON ĐƯỜNG BAO DUNG 

 1. Nhân vật cần được quy chiếu khi nói đến Bao Dung : Nguyễn Trãi từ khu kháng chiến Chí Linh với Lê Lợi cho đến ngày thắng lợi ở Đông Quan ( Thăng Long, Hà Nội). 

  • Đảm nhiệm vai trò chiến lược và thương lượng với quân Minh ở Chí Linh, nhân danh Lê Lợi.

  • Tại Đông Quan, Quân Minh bị bao vây tứ phía. Trước đoàn lũ đòi hỏi báo thù tận diệt quân Minh, duy một mình Nguyễn Trãi đề nghị con đường bao dung để xây dựng Đất Nước :

 

Lấy đại nghĩa mà thắng hung tàn,

Đem chí nhân mà thay cường bạo.

 

Mở rộng cưả Nhân mời khách đến,

Vun trồng cây Đức nuôi con ăn.

 

Chăn lạnh choàng vai đêm chẳng ngủ,

Suốt đời ôm mãi nỗi lo dân.

 1. Sau khi diễn tả lời yêu cầu của mình, Nguyễn Trãi đã thinh lặng lắng nghe, đón nhận bao nhiêu ý kiến bất đồng và lời tố cáo của quần chúng.

 1. Đối với Nguyễn Trãi, ý chí thù hận là tự nhiên và chính đáng. Tuy nhiên, để xây dựng Đất Nước về lâu về dài, và nhất là muốn để lại cho con cháu một gia sản trọng đại và bao la, ngay từ bây giờ chúng ta phải dấn bước trên con đường bao dung.

 Trong ca dao tục ngữ, Tổ Tiên và Cha Ông chúng ta cũng nhắc lui nhắc tới cho con cháu về con đường Bao Dung : 

Nhiễu điều phủ lấy giá gương,

Người trong một Nước phải thương nhau cùng. 

Bầu ơi thương lấy bí cùng,

Tuy rằng khác giống, cùng chung một giàn. 

PHẦN II - NHỮNG TRỞ NGẠI LỚN LAO TRÊN CON ĐƯỜNG BAO DUNG. 

 1. Ngay từ ngày Lập Quốc, chính Lạc Long Quân đã phải đối đầu với ba con Yêu Tinh Ma Quái, có mặt khắp nơi trên mọi nẻo đường của Đất Nước :

Con thứ nhất : Mộc Tinh, một cây mất gốc mất rễ, không hoa không lá…đe dọa khách qua đường, đòi hỏi quà hối lộ.

Con thứ hai : Ngư Tinh, một con cá ăn thịt người…

Con thứ ba : Hồ Tinh, những con cáo đội lốt người để hà hiếp và lạm dụng đàn bà và trẻ con..

Sau khi Lạc Long Quân và Âu Cơ qua đời, một loại Yêu Tinh thứ tư đã bắt đầu xuất hiện từ trong vòng anh em ruột thịt cùng cha cùng mẹ, mang tên là « Đồng Bào » nghĩa là cùng nhau chia sẻ một bào thai duy nhất của mẹ. Đó là Sơn Tinh và Thủy Tinh, một loại « gà bôi mặt đá nhau » từ đời này qua đời nọ và vẫn còn tiếp diễn cho đến ngày hôm nay trên khắp mọi nẻo đường của Đất Nước. 

 1. Mộc Tinh có mặt trong lãnh vực thực tế và thực tại, khi chúng ta lãng quên nguồn gốc đích thực của mình, để « rước voi về chà mã tổ… »

      Ngư Tinh, thay vì làm của ăn, ngày ngày nhã ra trong môi trường xã hội bao nhiêu độc khí và độc chất, như : « Tao hơn mày thua, tao tốt mày xấu, tao chính mày ngụy,  tao yêu nước mày bán nước… »

      Hồ Tinh là những con chồn ẩn núp trong hang động u tối.  Ban đêm chúng nó mang mặt người đi ra các khu xóm bắt con nít và đàn bà đem về hãm hiếp và ăn thịt.

 1. Ngày hôm nay giữa chúng ta, vẫn còn có những con mộc tinh mất gốc mất rễ, đem Đất Nước bán đứng cho thực dân và ngoại bang như Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ Châu.

      Ngày hôm nay, vẫn còn có nhứng Ngư Tinh ngày ngày làm ô nhiễm cuộc sống của

      anh chị em đồng bào.

      Ngày hôm nay vẫn còn có những Hồ Tinh xem đồng bào là công cụ nhằm thỏa

      mãn những dục vọng bỉ ổi của mình.

      Một cách đặc biệt những tranh chấp và xung đột giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh đã

      và đang còn tạo nên những tai ương hoạn nạn như : Nam Bắc phân tranh,  những

      con sông Bến Hải, những Đaị Lộ kinh hoàng, những tai nạn bị đắm tàu trên các

      vùng của các đại dương, cho người Việt tỵ nạn từ những biến cố năm 1975. 

 1. Nếu chúng ta phân tích một cách khoa học,

  • Mộc Tinh có mặt trong lãnh vực thực tế, khi chúng ta thiếu khả năng quan sát và ghi nhận các sự kiện một cách khách quan.

  • Ngư Tinh nhả ra những lý thuyết hay là những chủ nghĩa ngoại lai, khả dĩ gây chia rẽ và hận thù trong lòng Đất Nước.

  • Hồ Tinh len lõi nằm vùng trong lãnh vực xúc động, cũng như thao tác những chương trình bạo động, hận thù, trong môi trường sinh thái của Quê Hương.

  • Sau cùng Sơn Tinh và Thủy Tinh làm ô nhiễm mọi liên hệ giữa người với người. 

PHẦN III : PHƯƠNG THỨC HÓA GIẢI những trở ngại, để ngày ngày mở ra con đường BAO DUNG. 

Nhằm hóa giải những chướng ngại vừa được nêu ra trên đây, chúng ta cần thức tỉnh về những hiện tượng tất yếu sau đây : 

 1. Giữa tôi và người khác, có ba loại sinh hoạt khách quan thông thường như sau : 

Tôi và người có những điểm giống nhau, cho nên chúng ta có thể thương nhau và hợp tác với nhau. 

Tôi và người có nhũng điểm hoàn toàn khác nhau. Cho nên bao nhiêu vấn đề xung đột có thể xuất phát từ nơi đây, nếu chúng ta ngày ngày nuôi dưỡng lỗi nhìn lưỡng năng đã được nói tới trên đây như : tao tốt mày xấu…

Tuy nhiên, cũng nhờ khác nhau, chúng ta mới có khả năng bổ túc và ngày ngày cố quyết kiện toàn cho nhau.

Nhờ đó khi hai người anh chị em đồng bào ngồi lại lắng nghe, đón nhận và hợp tác với nhau,  

*     Chúng ta có một trăm con mắt để nhìn đời.

*   Chúng ta có một trăm lỗ tai để lắng nghe tiếng kêu trầm

     thống và khổ đau của anh chị em.

*   Chúng ta có một trăm đôi chân và một trăm đôi tay để làm đẹp Đất Nước và xây dựng Quê Hương. 

          Phải chăng đó là con đường bao dung chúng ta đang đi và có khả năng trối lại cho

          các thế hệ giới trẻ con cháu đang đến sau này ? 

   2.- Xét về mặt khoa học kỹ thuật,

  • Trong lãnh vực thực tế, chúng ta ngày ngày học tập sử dụng NGÔN NGỮ CHÍNH XÁC, để mô tả những sự kiện khách quan, thay vì xuyên tạc, tổng quát hóa hay là chủ quan hóa.

  • Trong lãnh vực tư duy, chúng bắt đầu ghi nhận những SỰ KIỆN cụ thể và khách quan.

Xuất phát từ các sự kiện khách quan đó, chúng ta đề nghị những giả thuyết.

Từ những giả thuyết ấy, chúng ta chọn lựa một kết luận.

Dựa trên trên kết luận ấy, chúng ta quyết định một chương trình hành động.

Và sau từng giai đoạn thực hiện, chúng ta đánh giá kết quả, để điều chỉnh giả thuyết lúc ban đầu hay là tiếp tục, bổ túc và kiện toàn.

Sau khi thưc hiện những bước tư duy của mình, chúng ta cho phép kẻ khác cũng có quyền đưa ra những quan diểm của mình.

Lúc bấy giờ chúng ta lắng nghe một cách cẩn trọng.

  • Trong lãnh vực xúc động chúng ta hãy khảo sát NHU CẦU khẩn thiết ẩn núp ở bên dưới mỗi xúc động như giận, buồn, sợ và lo….

  • Sau hết, trong những quan hệ tiếp xúc và trao đổi giữa người với người, chúng ta cần phát huy về phía của mình, hay là tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ khác thực hiện bốn bước đi tới : XIN, CHO, NHẬN và TỪ CHỐI.

-         Xin chứ không phải là Qụy lụy, sụp lạy, làm nô lệ.

-         Cho là chia sẻ, trao đổi sau khi đã NHẬN, chứ không phải là ban phát từ trên như một ông chủ thực dân và toàn quyền.

-         Nhận vì tôi có nhu cầu và quyền lợi được lắng nghe, với tư cách là một con người đang trình bày cho kẻ khác nhu cầu « làm người » chính đáng của mình.

-         Từ Chối là KHÔNG CHẤP NHẬN làm công cụ cho kẻ khác hay là KHÔNG tùy phục họ như một tên nô lệ, không có tiếng nói, không có nhân phẩm.

  

SÁCH THAM KHẢO

Hải Ngoại, trên dưới hơn 20 tác phẩm đã được xuất bản. Sau đây tôi chỉ xin giới thiệu những cuốn sách chính yếu có liên hệ đến vấn đề BAO DUNG : 

1.- Đường vào Nội Tâm với Phân Tâm Học của S.FREUD – 1997

2.- Phát huy Nhân Lực – 1998

3.- Đối Thoại, Quê Hương Tình Người – 1999

4.- Lắng Nghe – 1999

5.- NGUYỄN TRÃI, một tấm lòng vạn xuân và đại việt – 2001

6.- Phát huy Nhân Lực – 1998

7.- Đồng Cảm để Đồng Hành – 2003

8.- Sơn Tinh và Thủy Tinh, hai con đường một Nước Non – 2003

9.- Huyền Sử Việt Nam, con đường Luyện Vàng – 2004, 2008

10.- Con đường Bao Dung - 2008

                                  Để ghi nhớ Ngày Gặp Gỡ Văn Hóa Việt Nam

                                 Tại Bruxelles, Bỉ 

                                 Từ ngày 28 đến 30 tháng 08 năm 2008

                                 Do Trung Tâm Nguyễn Trường Tộ tổ chức

Tác giả: Gs. Nguyễn Văn Thành

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!