Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Dã Tràng Cát
Bài Viết Của
Dã Tràng Cát
Được vào cõi Cha.
Đức Giêsu Kitô, khuôn mẫu của tự do.
Ngài, Lữ khách
Tiếng Lòng Giữa Mùa Giáng Sinh
HẠNH PHÚC LÀM CON
LÒNG CAN ĐẢM, HOA TRÁI CỦA TÌNH YÊU GIA ĐÌNH.
AI !
BIỂN ĐÔNG CÓ MẸ
HỌC LÀM THƠ
BIẾT XẤU HỔ
Nụ cười!
BIẾT XẤU HỔ

 Hoa trinh nữ sao gọi gai xu h
 Lòng thẹ
n thùng e p nếp đoan trang
 T
ng vt nng soi mây tri óng
 Sạ
ch lòng thơ giữa vũ trụ vĩnh hng
 
 Nghe gió ru, h
ơi th nào rung động
 Ngàn thông reo h
n đã tít trên khơi
 M
t đất tm gia cơn mưa lng lng
 Ph
ơi lòng ra cho màu m sinh sôi
 
 Con sông cái chuyể
n phù sa chĩu nng
 B
đất thơm cho lúa mướt hương xanh
 Con thuy
n nh tung tăng vn sóng lng
 R
a mái chèo thanh tnh mt tay nhanh
 
 Con b
n ngã bui sinh tn dã thú
 Bi
ết xót xa đồng loi sm vong thân
 L
a Thánh Thn ri hn con xa ti
 M
m lòng ra cho ướp mn hng Ân
 
 Thu
sáng thế tổ tiên con xấu h
 Thự
c lòng ngay cm giác bén mùi trn
 
Đã biết li Cha nào không tha th
 Chỉ cầ
n con biết xu h ăn năn
 
 Luôn phân minh hai con
đường tội-thiện
 Ti
ếng lương tâm nhc nh mỗi nhp tim
 Khi m
c c mặt con bng đỏ thẹn
 L
i nh này,Cha tha thứ, con xin!
 
 Biế
t xu h! con giục lòng xu h,
 Mỗi đêm về trong canh vắng sương rơi
 Biết hối lỗi giục lòng mau xám hối
 Sớm bình minh dậy sức sống nơi nơi
 
 31/8/2013
 Hà Nội đêm Hè
 Suy niệm lời dạy của ĐTC Phanxicô
 DÃ TRÀNG CÁT

Tác giả: Dã Tràng Cát

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!