Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Chương I : Xác định Mức Độ Phát Triển hiện tại của trẻ em

Chương II : Nội Dung chi tiết của 174 tiết mục trong Bản Lượng Giá

Chương II : (Tiếp theo)

Chương II : (Tiếp theo)

Chương III : Thể thức tổ chức Công việc Lượng Giá

Chương III: (tiếp theo)

Chương IV: Thiết lập Dự Án Can Thiệp hay là Dạy Dỗ

Chương V: Những Hành Vi Rối Loạn

Chương VI: Định Lý của Douglas M. ARONE về Hội chúng Tự Kỷ

Sách Tham Khảo

Lời Nói Cuối : YÊU THƯƠNG là một Động Từ

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Nguy cơ Tự Kỷ (nơi trẻ em từ 0 đến 7 tuổi)
Tác giả: Gs. Nguyễn Văn Thành
CHƯƠNG IV: THIẾT LẬP DỰ ÁN CAN THIỆP HAY LÀ DẠY DỖ    Attach file

Sau khi khảo sát và xác định Mức Độ Phát Triển Hiện Tại của trẻ em, chúng ta chỉ mới phát hiện Điểm Khởi Hành, trong dự án can thiệp của chúng ta. Hẳn thực, với những kết quả thu lượm được, sau khi lượng giá,  chúng ta nhận thức một cách cụ thể hiện tình của trẻ em: vào thời điểm nầy, các em đang có những năng động nào, cũng như những bị động ở đâu?

1.-Những câu hỏi cần nêu lên

Ngoài ra, nhằm thiết lập một dự án can thiệp và dạy dỗ với tất cả mọi yếu tố cần thiết, chúng ta còn phải khảo sát thêm, một cách chi li, nhiều câu hỏi khác:

-         Chúng ta đi đến đâu? Cùng đích mà chúng ta nhắm tới là gì, về mặt giá trị cũng như về mặt kết quả cụ thể?

-         Chúng ta lên đường với những thuận lợi hay là những trở ngại nào? Năng động và bị động đang có mặt ở đâu?

-         Con đường đi của chúng ta bao gồm những bước thực hiện như thế nào?

-         Chúng ta sử dụng những phương tiện như học cụ, phòng ốc, trò chơi…như thế nào?

-         Dựa vào những tiêu chuẩn nào, chúng ta biết chúng ta đạt được đích điểm?

-         Động lực thúc đẩy chúng ta dấn thân, với tất cả lòng hăng say nhiệt tình cần thiết, bao gồm những xúc động tích cực nào?

...Xin mở file kèm Attach file

Tác giả Gs. Nguyễn Văn Thành

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!