Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
  Tủ Sách - Chủ Đề
  Suy Tư - Chiêm Niệm
  Văn Hóa - Xã Hội
  Y Tế - Giáo Dục
Mục Lục

Lời mời gọi

Phần I: Bạn thế nào Chúa yêu bạn thế ấy

2: Hãy vất bỏ buồn phiền, hãy ca ngợi và nhảy mừng

3: Nên bé nhỏ để có cái nhìn mới

4: Lòng Chúa lớn hơn lòng bạn

5: Hiệp nhất và nâng đỡ nhau

6: Không kết án ai

7: Loan báo tin mừng

8: Mở rộng của lòng

Phần II: Bạn cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa

2: Đức tin - Thánh Thần - Hiến tế

3: Sự cộng tác của con người

4: Những phương thế cộng tác

5: Hãy đến với mẹ Maria

6: Những người được tuyển chọn đáp lại

7: Cái chết: Hạnh phúc trở về

Lời cầu nguyện kết thúc

Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
Chúa vẫn thương
Tác giả: Lm. Trần Minh Huy, pss
LỜI MỜI GỌI

Thánh Tâm Chúa Giêsu muốn chúng ta phổ biến việc tôn sùng Trái Tim Ngài. Mỗi người chúng ta hãy làm một người phu trạm mới, chuyển đạt tín thư yêu thương của Thánh Tâm cho người khác.  

Thánh Tâm Chúa Giêsu là Lò Lửa Yêu Mến, Ngài muốn mỗi người chúng ta trở thành một mồi nuôi lửa mới, đem tiếp lửa và nhen thêm những bếp lửa mới. 

Thánh Tâm Chúa Giêsu ban cho chúng ta Ánh Sáng, Niềm Vui, Tình Thương và Ơn Cứu Độ. Ngài không muốn ai giữ riêng kho tàng ấy, Ngài muốn chúng ta chia sẻ… 

Vậy xin bạn vui lòng chia sẻ với người khác những cảm nghiệm thiêng liêng, những lay động, những suy tư, những ý thức, những ân huệ, và những quyết tâm dấn thân…. Bằng cách đó, bạn  sẽ là chứng tá, là lời loan báo sống động, là phu trạm mới chuyển tín thư, là mồi nuôi lửa đi nhen thêm những bếp lửa mới cho Thánh Tâm.

I. Hỡi người kém tin, tại sao mà nghi ngờ? 

Thiên thần đến báo tin cho Zacharia rằng ông sẽ có một con trai. Zacharia đã không tin. Ông đã nhìn vào chính ông: “Chúng tôi đã già…” Đó cũng là cơn cám dỗ của tất cả chúng ta: Chúng ta cứ chăm nhìn vào những khó khăn của mình, thay vì trông cậy vào Chúa. 

Phêrô đã có một hành vi đức tin  táo bạo: “Xin truyền cho tôi đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Phêrô bước đi trên mặt nước. Nhưng rồi Phêrô đã nhìn vào cơn gió mạnh thay vì nhìn vào Chúa Giêsu. Do đó, Phêrô sợ và đã bắt đầu chìm xuống. Và Chúa Giêsu đưa tay ra ngay cho ông.  

Lỗi lầm của Phêrô - và cũng là lỗi lầm của chúng ta - là chăm nhìn vào trở ngại, khó khăn của chúng ta và chỉ còn thấy có chúng, thay vì nhìn vào sự toàn năng của Thiên Chúa. Chúa ở rất gần, nhưng chúng ta hay quên điều đó!

II. Đc Tin của chúng ta ảnh hưởng trên các biến cố. 

Chúa Giêsu thường nói: “Đức Tin của con đã cứu con.” Chính Đức Tin của chúng ta sẽ cứu chúng ta. Chúa Giêsu trở về Nazareth và Ngài ngạc nhiên vì dân chúng thiếu lòng tin. Rõ ràng là Chúa Giêsu không thể làm ở đó phép lạ nào, vì họ thiếu Đức Tin. Chúa toàn năng, nhưng Ngài cần Đức Tin của chúng ta để hành động.

Người đàn bà bị bệnh loạn huyết nghĩ rằng nếu bà đến sờ vào gấu áo Chúa Giêsu thì bà sẽ được khỏi bệnh. Và Chúa Giêsu đã nói với bà: “Đức Tin của bà đã cứu bà” vì bà đã tin. 

Cũng tương tự như thế với viên bách quản. Ông đã nói với Chúa Giêsu: Tôi biết Ngài đầy quyền năng, Ngài có thể chữa cho đầy tớ của tôi được lành, cũng như khi tôi bảo các binh sĩ của tôi “hãy làm cái này…” thì họ làm ngay. Chúa Giêsu thán phục một lòng tin như mạnh mẽ như thế. Và người đầy tớ được lành ngay lúc đó. 

Chúa Giêsu hỏi cha đứa trẻ bị kinh phong: “Nó bị như vậy từ bao giờ? - Thưa, từ hồi nó còn bé… nhưng nếu Ngài có thể làm được gì thì xin giúp tôi với... Chúa Giêsu nói: sao lại nói - Nếu Ngài có thể…? Cái gì cũng có thể đối với người có lòng tin.” 

Đức Tin chuyển núi dời non: “Kẻ nào xin mà trong lòng không chút nghi ngờ, nhưng tin rằng lời mình xin sẽ được thực hiện thì kẻ ấy sẽ được phép lạ.” “Tất cả những gì các con cầu xin, hãy tin chắc chắn rằng các con sẽ được, thì điều đó sẽ được ban cho các con.”

III. Đức Tin đạt được những đổi thay trong chương trình của Thiên Chúa 

Mẹ Maria ở tiệc cưới Cana.

Chúa Giêsu chưa làm phép lạ. Đức Mẹ đã nói với Chúa: “Họ hết rượu rồi…” Chúa Giêsu trả lời Đức Mẹ hai điều:

·  Mới khởi đầu đời sống công khai của con. Bây giờ con phải lo công việc của Cha con. Có gì giữa Mẹ và con?

·  Giờ con chưa đến. Chưa phải ý Cha con muốn con làm phép lạ. 

Chuyện thật phi thường: Đức Mẹ dặn trước các người giúp việc: “Ngài bảo gì thì hãy làm theo.” Mẹ đã dọn đường trước. Mẹ đã có một Đức Tin không thể tưởng được. Đức Tin của Mẹ Maria đã làm thay đổi thời giờ của Chúa. Đức Tin của Đức Mẹ là gương mẫu cho mỗi người chúng ta. 

Người đàn bà Canaan

Bà la lên để cho người ta nghe. Bà có lắm vấn đề với con gái bà (cũng như tất cả chúng ta đều có những vấn đề của mình). Con gái bà bị quỷ ám. Chúa Giêsu không trả lời. Bà nài nỉ. Bấy giờ Chúa Giêsu mới nói: “Ta chỉ được sai đến cho chiên Israel thôi. Không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó.” Bà đáp ngay: “Nhưng những mảnh vụn từ bàn ăn rớt xuống…” Bấy giờ Chúa Giêsu nói: “Hỡi bà, bà đã có lòng tin mạnh. Bà được như bà muốn.” Chúa Giêsu “bị lung lay” trước đức tin của bà. Ngài đã thay đổi chương trình. Chúng ta phải xác tín điều đó. Đức Tin có hiệu lực bên cạnh Chúa Giêsu. Ngài không cưỡng lại Đức Tin của chúng ta.

Con được như con tin

Đó là một lời rất mạnh mẽ đối với mỗi người chúng ta. Chương trình của Chúa có thể được thay đổi khi Đức Tin có mặt. 

Chúng ta đang sống Mùa Lễ Hiện Xuống Mới. Chúng ta đã nhận ơn Chúa Thánh Thần cũng như các Tông Đồ đã nhận hơn 2000 năm qua trong Lễ Hiện Xuống Đầu Tiên. Các Tông Đồ đã dấn thân lên đường. Các ngài đã mạnh bạo loan báo Lời Chúa, và đã có những dấu chứng kèm theo lời rao giảng của các ngài. Bây giờ Chúa gọi chúng ta cũng cùng một việc: hãy bạo dạn đi tới và cầu xin những dấu chứng kèm theo chứng tá và lời cầu nguyện của chúng ta. 

Thánh Thần thúc đẩy chúng ta đến Đức Tin.

Tác giả Lm. Trần Minh Huy, pss

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!