Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Trần Việt Hùng
Bài Viết Của
Lm. Trần Việt Hùng
THEO THẦY
MỜI GỌI
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
LỄ HIỂN LINH: NGƯỚC NHÌN LÊN
LỄ THÁNH GIA
LỄ GIÁNG SINH: ƠN CỨU ĐỘ
MẦU NHIỆM
SỰ SÁNG
DỌN ĐƯỜNG
THỨC TỈNH CẦU NGUYỆN
CHÚA CHIÊN
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN. A
TỈNH THỨC (CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN).
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN. A
CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN. A
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần LỄ CHÚA BA NGÔI. A
Suy Niệm Tuần Lễ LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH. A
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH. A
CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH. A - KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Suy Niệm Tuần Bát Nhật PHỤC SINH. A
SUY NIỆM TUẦN THÁNH
SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN. A


 

(Mt. 22:34-40)

 

TÌNH YÊU

Mấy người Biệt phái cùng nhau,

Giải tìm thắc mắc, để sau hại Người.

Sa-đu nể phục ơn trời,

Các nhà thông luật, góp lời hỏi han.

Luật nào trọng nhất Chúa ban?

Mến yêu Thiên Chúa, thiên nhan kính thờ.

Hết lòng, hết trí vô bờ,

Giới răn thứ nhất, thiên sơ diệu vời.

Thứ hai yêu mến con người,

Kẻ lành người dữ, trong đời hôm nay.

Yêu thương như chính mình này,

Chu toàn thánh ý, phúc thay phận người.

Yêu người, yêu Chúa, gọi mời,

Thi hành bác ái, rạng ngời tin yêu.

Tình yêu mầu nhiệm cao siêu.

Tiên tri lề luật, giới điều khắc ghi.

Chu toàn luật Chúa phát huy,

Tin yêu phó thác, gẫm suy trong lòng.

Tình yêu Thiên Chúa ước mong,

Mở lòng thương xót, tinh trong sáng ngời.

 

Thiên Chúa là tình yêu. Ngài sáng tạo vũ trụ và muôn loài vì yêu. Ngài tạo dựng con người cũng từ tình yêu. Chúa cứu độ con người qua tình yêu. Tình yêu là mầu nhiệm. Mọi loài đều được chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa qua nhiều cấp bậc.

Đặc biệt tình yêu nơi con người. Con người có trái tim biết yêu thương và chia sẻ. Có tình yêu dâng hiến, tình yêu gia đình, tình yêu lứa đôi, tình yêu tha nhân, tình bằng hữu và tình yêu tổ quốc... Mỗi thứ tình yêu có thể phát triển tới cùng độ và người ta dám hy sinh cho người mình yêu. 

Chính nhờ tình yêu, Thiên Chúa đã giáng thế làm người và đã hy sinh mạng sống để cứu độ con người. Chúa mời gọi chúng ta hãy yêu Chúa hết lòng và yêu tha nhân như chính mình. Chúa đã thực hành. Chúa luôn chia sẻ tình yêu trong sự thông hiệp của Chúa Ba Ngôi. Chúa đã hiến mạng sống mình cho tha nhân vì yêu.

Tình yêu cao vời quá. Tinh yêu của con người quanh quyện nhiều nhu cầu yêu khác nhau. Tình yêu của chúng ta không tinh ròng, nên bị pha chế bởi nhiều vị ích kỷ và cân đo đong đếm. Chúng ta đã yêu nhiều, nhưng thường là yêu những điều chúng ta ưa thích. Chúng ta yêu vì lợi ích của chúng ta nhiều hơn. Chúng ta cũng chưa dám hoàn toàn xả thân vì và cho người khác. Chúng ta còn tính toán hơn thiệt trong tình yêu.

Trong cuộc sống, chúng ta đã học biết và chứng kiến nhiều mối tình dâng hiến thật tuyệt vời. Họ dám xả thân vì và cho người khác. Họ buông bỏ tất cả để ôm lấy sự khổ đau bất bạnh của tha nhân. Các vị đó đã dám hy sinh cuộc đời, cả của cải và lợi lộc trần gian để hiến mình phục vụ. Tình yêu qủa cảm và đáng ngợi khen.

Lạy Chúa, xin tình yêu Chúa chiếu dọi vào lòng chúng con, để chúng con biết yêu mến tha nhân như chính mình và như Chúa đã yêu thương chúng con.

  

THỨ HAI, TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

(Lc 13, 10-17).

NGÀY NGHỈ

Chúa vào giảng dậy hôm nay,

Hội đường Sa-bát, hăng say đông người.

Một bà quỷ ám lâu đời,

Lưng khòm gập xuống, một thời khổ đau.

Đột nhiên Chúa gọi đến mau,

Đặt tay cứu chữa, xúm nhau đến gần.

Bà này khỏi tật xác thân,

Bà liền đứng thẳng, đôi chân vững vàng.

Bất đồng tức giận người làng,

Kìa viên Hội trưởng, làm tàng khó khăn.

Sáu ngày làm việc khuyên răn,

Vào ngày Sa-bát, can ngăn chữa lành.

Giê-su lên tiếng lòng thành,

Ơn lành việc tốt, thực hành phúc thay.

Chúa thương thăm viếng nơi này,

Chữa lành hồn xác, mọi ngày xá chi.

 

THỨ BA, TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

(Lc 13, 18-21).

NƯỚC THIÊN CHÚA

Nước Thiên Chúa giống cái gì?

Giống như hạt cải, bé ti gieo mầm.

Trong vườn vùi xuống âm thầm,

Mọc lên tươi tốt, trổ mầm tốt xanh.

Trở thành cây lớn đâm ngành,

Chim trời nương náu, trên cành líu lo.

Tin mừng phát triển khôn dò,

Khắp cùng thế giới, mở kho phúc lành.

Niềm tin nhân chứng đồng hành,

Nắm men giữa bột, dậy nhanh cả thùng.

Nước Trời dưới thế bao dung,

Gọi mời nhân loại, có cùng một Cha.

Tôn vinh thờ kính ngợi ca,

Ba Ngôi Thiên Chúa, thương ta vô vàn.

Ngôi Hai Con Một trao ban,

Thiên đàng rộng mở, đổ tràn thánh ân.

 

 THỨ TƯ, TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

(Lc 13, 22-30).

ƠN CỨU ĐỘ

Rảo qua làng mạc rao truyền,

Thôn quê thành thị, đi xuyên khắp vùng.

Có người hỏi nhỏ lạ lùng,

Phải chăng số ít, đạt cùng cõi thiên.

Vào qua cửa hẹp trước tiên,

Thành tâm cố gắng, trung kiên lữ hành

Chúa khuyên phán bảo điều lành,

Nhiều người mong muốn, nhưng đành bó tay.

Chủ nhà đóng cửa cơ may,

Đứng ngoài mà gõ, chẳng hay người nào.

Xin ngài mở cửa cho vào,

Chủ rằng không biết, ai nào từ đâu?

Các người gian ác khẩn cầu,

Chúng tôi ăn uống, theo hầu Ngài xưa.

Các ngươi gian dối lật lừa,

Hãy lui ra khỏi, đong đưa phận người.

 

 THỨ NĂM, TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

(Lc 13, 31-35).

TIÊN TRI

Mấy người Biệt Phái đến thưa:

Xin Thầy đi khỏi, ngăn ngừa hại thân.

Trả lời loan báo khẽ dần,

Đây Ta trừ quỷ, canh tân lòng người.

Thứ ba hoàn tất cuộc đời.

Chữa lành bệnh tật, gọi mời yêu thương.

Ngày mai ngày mốt đi đường,

Sứ ngôn bị giết, ngoài tường thành sao?

Giê-ru-sa-lem đi vào,

Thành vua cao cả, lẽ nào không tha.

Các người giết hại ông cha,

Chối từ, ném đá, đuổi xa các ngài.

Bao lần Ta muốn kêu nài,

Tụ gom ấp ủ, thiên thai mong chờ.

Các ngươi từ chối thờ ơ,

Hoang vu xứ sở, hững hờ khổ đau.

 

THỨ SÁU, TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

(Lc 14, 1-6).

VIỆC LÀNH

Chúa vào dùng bữa trong nhà,

Nơi người Biệt Phái, tiệc trà dọn ra.

Những người hiện diện dò la,

Một người mắc bệnh, từ xa bước vào.

Xem Người có chữa không nào?

Hôm nay Sa-bát, làm sao trả lời.

Chúa dò Luật Sĩ được mời,

Cả người Biệt phái, sống đời yêu thương.

Nên làm việc tốt nêu gương?

Cứu người cứu vật, bên đường khó nguy.

Các ông thinh lặng tư duy,

Trong ngày Sa-bát, phát huy việc lành.

Con lừa rơi giếng kéo nhanh,

Cứu nguy thoát chết, thực hành ái nhân.

Chúa thương chữa bệnh cho dân,

Mọi ngày đều tốt, thiện chân tấm lòng.

 

THỨ BẢY, TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

(Lc 14, 1. 7-11).

HẠ MÌNH

Vào nhà thủ lãnh chiều nay,

Các người Biệt Phái, lại hay xét dò.

Dụ ngôn Chúa dậy cân đo,

Ai mời dự tiệc, không lo chỗ ngồi.

Đừng vào chỗ nhất có rồi,

Khách mời tiệc cưới, tinh khôi để dành.

Chủ nhà khó xử thanh danh,

Xin ông nhường chỗ, bước nhanh đi nào.

Bấy giờ xấu hổ biết bao,

Xếp ngồi rốt hết, trở vào hổ ngươi.

Được mời chọn chỗ rốt nơi,

Chủ mời ngươi đến, xin mời ông lên.

Chỗ ngồi danh dự bên trên,

Ai mà hạ xuống, nhắc lên có ngày.

Khiêm nhường phục vụ khen thay,

Tự cao tự đại, có ngày khổ thân.

 

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx, New York

 

 

 

 

Tác giả: Lm. Trần Việt Hùng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!