Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Trần Việt Hùng
Bài Viết Của
Lm. Trần Việt Hùng
DẤU CHỈ
HY SINH
PHONG CÙI (Suy niệm CHÚA NHẬT 6 MÙA THƯỜNG NIÊN)
NƯỚC TRỜI
NHÂN CHỨNG
THEO THẦY
MỜI GỌI
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
LỄ HIỂN LINH: NGƯỚC NHÌN LÊN
LỄ THÁNH GIA
LỄ GIÁNG SINH: ƠN CỨU ĐỘ
MẦU NHIỆM
SỰ SÁNG
DỌN ĐƯỜNG
THỨC TỈNH CẦU NGUYỆN
CHÚA CHIÊN
CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN. A
TỈNH THỨC (CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN).
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN. A
CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN. A
CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 18 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN. A
Suy Niệm Tuần LỄ CHÚA BA NGÔI. A
Suy Niệm Tuần Lễ LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG. A
Suy Niệm Tuần Lễ CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH. A
SUY NIỆM TUẦN LỄ CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH. A


 

(Ga 14:15-21)

 

CẬY TRÔNG.

 

Trước khi từ giã ra đi,

Chúa thương nhủ bảo, thực thi đôi lời.

Các con yêu mến trong đời,

Giới răn bác ái, là lời Thầy khuyên.

Chúng con tuân giữ luật truyền,

Yêu Thầy kính Chúa, tinh tuyền trí khôn.

Thầy về cùng Chúa chí tôn,

Xin Cha chúc phúc, cho hồn ân thiêng.

Thánh Thần Phù Trợ thiêng liêng,

Người là Chân Lý, ơn riêng chữa lành.

Thế gian chẳng biết Thánh Danh,

Chúng con nhận biết, thực hành yêu thương.

Luật Thầy truyền giữ tỏ tường,

Mến yêu sự thật, mở đường ta đi.

Dù cho cuộc sống khó nguy,

Đồng hành bên Chúa, sợ gì thế gian.

Cuộc đời muôn nỗi gian nan,

Có Thầy yêu mến, chứa chan phúc lành.

Cậy trông phó thác chân thành,

Yêu người mến Chúa, rạng danh sáng ngời.

Chúa Giêsu trước khi từ giã các môn đệ, Ngài đã ưu ái nhắn nhủ và mời gọi các môn đệ hãy yêu thương nhau. Chúa ra đi, nhưng không để các ông mồ côi. Chúa biết khi Ngài rời xa, các tông đồ sẽ buồn phiền. Ngài hứa sẽ ban Thánh Thần đến để thêm sức và dậy dỗ các ông tất cả.

Không buồn sao được khi Chúa từ giã ra đi. Tuy rằng, Chúa chỉ vắng mặt nơi thân xác, nhưng tinh thần Chúa luôn hiện diện bên cạnh. Trước khi ra đi, Chúa đã dậy dỗ các môn đồ cách cặn kẽ. Chúa trao ban quyền năng để phục vụ và xây dựng Giáo Hội. Chúng ta biết các tông đồ là những người chài lưới sống ở vùng quê và ít học. Nhận lãnh trách nhiệm lớn lao trong việc truyền rao tin mừng cứu độ cho muôn dân.

Các tông đồ không thể cậy dựa vào sức mình. Với sự đơn sơ và lòng nhiệt thành, các ngài đã ra đi làm nhân chứng cho Chúa. Mười một trong số 12 tông đồ đã lấy chính máu đào của mình chứng minh niềm tin vào Chúa Kitô sống lại. Các ngài theo chân Chúa, thánh giá vác mỗi ngày. Biết bao chống đối, biết bao gian khổ và biết bao thăng trầm, các ngài đã từng bước vuợt qua và vươn tới.  Không chùn bước khi gặp gian nan thử thách. Nhờ đâu các ngài có được sự can đảm như thế? Đó chính là ơn Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã hứa sai đến.

Vai trò Chúa Thánh Thần rất quan trọng trong buổi sơ khai của Giáo Hội. Lửa yêu mến của Thánh Linh đã rực cháy trong tâm hồn của các tín hữu thời sơ khai. Dầu bị cấm cách, bị thiêu đốt, bị giam cầm, bị bách hại liên tục, các ngài luôn kiên cường làm chứng nhân cho Chúa sống lại. Các ngài đã xứng đáng lãnh nhận triều thiên vinh quang.

Triều thiên phải đổi bằng giá máu. Phải phấn đấu và tín trung cho đến cùng đường. Ai trong chúng ta cũng muốn được hạnh phúc và được đội triều thiên. Truyện kể: Trong giấc mơ, có một bà thấy mình bước vào cửa tiệm và ngạc nhiên thấy Chúa ngồi tại quầy hàng. Bà hỏi: Ở đây Chúa bán những món hàng nào? Chúa trả lời: Có tất cả các món hàng mà con mong muốn. Ngỡ ngàng quá sức! Bà định mua tất cả sự bình an, tình yêu và hạnh phúc. Bà muốn mua cho con cái và cho mọi người nữa. Chúa cười và nói rằng chắc bà hiểu lầm rồi, tiệm này không bán hoa trái mà chỉ bán hạt giống mà thôi.

Chúng ta đã lãnh nhận hạt giống đức tin, đức cậy và đức mến. Chúng ta hãy làm nẩy sinh những hoa quả tốt đẹp trong cuộc sống. Hạt giống có trổ sinh nhân đức hay không, tùy thuộc cuộc sống nơi mỗi người chúng ta. Xin Chúa tràn đổ ơn lành giúp chúng ta sinh hoa kết trái tốt đẹp.

 

TUẦN 6 MÙA PHỤC SINH

THỨ HAI

Gioan 15: 26- 16:4a

Chúa Giêsu hứa ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ để củng cố lòng tin của các ông. Chúa đã khởi sự lập đạo mới. Đạo của yêu thương và của sự thật. Chúa biết trước quyền lực thế gian sẽ không tha cho họ. Chúa dự liệu xin Cha sai Thần Khí đến để hướng dẫn họ trong sự thật. Chúa nói với các môn đệ: Khi Đấng Bào Chữa đến, Ngài là thần khí bởi Cha mà ra, Ngài sẽ làm chứng về Thầy.

Chúa Giêsu mặc khải về Chúa Thánh Thần. Ngài chính là Đấng Bào Chữa, là Thánh Thần của Thiên Chúa. Ngài sẽ tiếp nối công cuộc cứu chuộc của Chúa Kitô. Ngài là Thần Khí của sự thật. Ngài sẽ mở cửa tâm hồn các tông đồ bằng ơn khôn ngoan, can đảm và sức mạnh. Giúp các tông đồ vững vàng làm nhân chứng cho Chúa Kitô.

Chúa Giêsu sắp hoàn tất sứ mệnh mà Chúa Cha đã trao phó. Ngài đã đến thế gian mặc khải cho mọi người biết về tình yêu của Chúa Cha. Ngài đã lấy thân chuộc tội cho mọi người. Ngài hoàn tất việc giao hòa giữa Thiên Chúa và loài người. Ngài sẽ trở về bên Chúa Cha trong vinh quang.

Ngài sẽ sai Thần Chân lý đến với các tông đồ. Thánh Thần là Đấng Phù Trợ, Ngài sẽ củng cố lòng tin và dạy các tông đồ tất cả mọi sự thật và các tông đồ sẽ là những người đầu tiên làm chứng cho sự thật. Chúa Kitô đã chết và đã sống lại.

 

THỨ BA

Gioan 16: 5-11

Thầy nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con. Vì nếu Thầy không đi, thì Đấng Bào Chữa sẽ không đến với các con. Chúa Giêsu hoàn tất sứ mệnh mà Chúa Cha đã trao phó. Ngài sẽ rời bỏ các môn đệ để trở về với Chúa Cha. Các môn đệ đã được sống với Chúa và đã chứng kiến những dấu lạ Chúa đã làm. Giờ đây Chúa sai các ngài ra đi làm nhân chứng cho những gì mắt đã thấy và tai đã nghe.

Chúa Giêsu sẽ rời khỏi các môn đệ nhưng Chúa sai Chúa Thánh Thần đến để củng cố các ông trong sự thật. Sự thật là Chúa Giêsu đã xuống thế gian, đã rao giảng sám hối, đã làm các phép lạ, chịu sự chống đối, bị chối bỏ, bị phản bội, chịu khổ đau vác thánh giá, chịu chết trên thánh giá, mai táng trong mồ và ngày thứ ba đã sống lại. Tất cả những sự thật Chúa đã làm và phải chịu thử thách cho đến chết. Các tông đồ có sứ mệnh truyền rao cho các thế hệ tiếp sau.

Những nhà lãnh đạo tôn giáo đã cộng tác vào việc khai trừ Chúa, họ cũng không tha cho các môn đệ. Tuy sợ hãi nhưng các môn đệ đã có Thánh Thần ban sức mạnh. Các ngài đã ra đi rao giảng chân lý đức tin. Nghe lời Thầy dạy: Các con đừng sợ kẻ chỉ giết được thân xác, mà không làm gì được linh hồn. Các môn đệ đã hăng hái ra đi rao giảng khắp mọi nơi.

Lậy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến đốt lửa mến trong tâm hồn chúng con để chúng con sẵn sàng ra đi làm nhân chứng.

 

THỨ TƯ

Gioan 16: 12-15 

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể chịu đựng nổi. Các môn đệ theo Chúa được khoảng ba năm. Hầu hết các ngài là những người lao động chân tay. Các ngài ít học, chữ nghĩa thì hiếm hoi và tính tình thì cộc cằn. Họ là những người đơn sơ và bình thường. Ba năm theo Chúa, các ngài chứng kiến nhiều phép lạ và nghe nhiều bài giảng. Có những bài giảng dụ ngôn, các ngài không hiểu cần Chúa Giêsu cắt nghĩa.

Hoàn cảnh của hơn 2000 năm về trước khác nhiều với thời của chúng ta hiện nay. Thời xưa, trường lớp thì không có, bút mực thì hiếm hoi và sách vở đâu có mà đọc. Có những lời giảng hay dụ ngôn nghe trước quên sau. Chúng ta thời nay, ngay từ nhỏ đã được học, học liên tục cả gần hai mươi năm nhưng chúng ta biết được bao nhiêu. Chúng ta có đầy đủ mọi phương tiện thông tin nhưng rồi chúng ta lãnh hội được bao nhiêu sự thật. Chúng ta học biết về Chúa được bao nhiêu.

Chúa Giêsu không muốn nói tất cả mọi sự với các tông đồ vì sợ các ông không lãnh hội được. Các ông cần có ơn Chúa Thánh Thần bổ sức và hướng dẫn. Đặc biệt, sau khi đã chứng kiến Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, các ngài đã có một niềm tin vững chắc. Niềm tin và tình yêu vào Thầy là hai nguồn trợ lực giúp các tông đồ thắng vượt tất cả mọi gian khó trong bước đường truyền đạo.

 

THỨ NĂM

Gioan 16: 16-20

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Ít lâu nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại ít lâu nữa các con sẽ thấy Thầy. Những ngày cuối cùng ở với các môn đệ, Chúa Giêsu đã có những tâm sự thật gần gũi. Chúa không muốn các tông đồ buồn tủi và thất vọng. Ngài phấn chấn các ông bằng những niềm hy vọng được thấy lại Thầy.

Mọi sự đều có thời. Có thời đến, sẽ có thời đi. Có thời để gieo, có thời để gặt. Có thời vui mừng, có thời phải khóc lóc. Chúa xuống trần rồi Chúa lại thăng thiên. Chúa đến quy tụ các môn đệ, rồi Chúa cũng phải rời bỏ các ông. Mỗi người có nhiệm vụ phải làm và luôn hướng tới. Chúa không muốn các môn đệ cứ dựa dẫm vào Chúa. Các ông phải lớn lên, phải tự lập và ra đi làm nhân chứng.

Chúa Giêsu xuống trần tuy vỏn vẹn có ba mươi ba năm nhưng đó là những năm ân phúc cho nhân loại. Chúa đến mặc khải cho chúng ta về Chúa Cha, về sự sống và về cùng đích của cuộc đời. Cuộc đời này chỉ là tạm bợ, mọi sự đều sẽ qua đi. Con người còn có cuộc sống mai hậu. Cuộc sống gian khổ và khóc lóc bây giờ sẽ trở thành niềm vui khi Chúa trở lại.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, Chúa đã chiến thắng tử thần và tội lỗi. Chúng con tôn vinh và chúc tụng Chúa. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan và sức mạnh để chúng con ra đi đem niềm vui đến cho mọi người. 

 

THỨ SÁU

Gioan 16: 20-23a

Thầy nói với các con: Các con sẽ khóc lóc than van, còn thế gian sẽ vui mừng; các con sẽ buồn sầu nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Khi chàng rể còn ở với mọi người trong đám cưới thì họ sẽ không ăn chay hay buồn phiền. Khi chàng rể ra đi, lúc đó họ sẽ ăn chay. Chúa chuẩn bị rời khỏi các tông đồ. Chúa biết rằng họ sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trong cuộc sống. Thế gian sẽ làm khổ họ vì danh của Chúa. Họ sẽ phải khóc lóc than van và sầu khổ.

Chúa hứa không bỏ họ mồ côi. Chúa xa mặt nhưng vẫn hiện diện nơi tâm hồn qua lời của Chúa và qua nghi thức Bẻ Bánh. Nhìn vào những dấu vết của các hang toại đạo bên Rôma, chúng ta biết được thời Giáo Hội sơ khai phải khổ sở thế nào. Vì danh Chúa Kitô chịu đóng đinh, những người Kitô hữu đã phải sống chui rúc dưới hang mấy tầng, từ đời nọ đến đời kia. Họ quây quần bên nhau đọc lời Chúa, cùng xướng ca thánh vịnh tạ ơn và bẻ bánh. Sức thiêng nào đã giúp cho các Kitô hữu trường kỳ sống đạo như thế?

Đó chính là do quyền lực của Chúa Thánh Thần nâng đỡ và dẫn dắt. Chúa Giêsu biết trước sự đau khổ và khóc lóc họ phải chịu ở đời này nhưng sự buồn sầu sẽ trở thành niềm vui mai sau. Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi chúng con vào qua cửa hẹp, nơi đó chúng con sẽ tìm được nguồn sống thật. Xin cho chúng con trung thành với Chúa cho dù gặp gian nan hay chông gai trên cuộc lữ hành trần thế này.

 

THỨ BẢY

Gioan 16: 23b-28 

Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Điều gì các con nhân danh Thầy mà xin Cha, thì Ngài sẽ ban cho các con. Chúa Giêsu chỉ dậy cách cầu xin cùng Cha. Giữa Cha và Con có sự kết hợp nhiệm mầu. Mọi lời cầu xin qua Đấng Trung Gian là chính Chúa Giêsu. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ cũng qua người Con, Cứu chuộc nhân loại cũng qua sự hy sinh của người Con. Chính Con là đẹp lòng Cha mọi đàng.

Cầu xin cùng Cha qua danh nghĩa của Chúa Giêsu vì công nghiệp hiến tế của Chúa Kitô mà nhân loại được giao hòa cùng Thiên Chúa. Trong bất cứ kinh nguyện nào trong phụng vụ, Giáo Hội cũng cầu nguyện qua danh của Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Qua sự chết và sống lại của Chúa Giêsu Kitô, nhân loại có thể đến với Chúa Cha qua Con của Ngài. Chúa Giêsu trở thành Sứ Giả Bình An và là Đấng Cứu Thế.

Chúa Giêsu dậy: Hãy xin thì sẽ được, để niềm vui của các con được trọn vẹn. Những lời nhắn nhủ của Chúa với các môn đệ thật chân tình. Các môn đệ trở thành bạn hữu của Chúa và chia xẻ niềm vui với Ngài. Ngài tỏ lộ rõ ràng cho các môn đệ về Cha của Ngài. Ngài không còn dùng dụ ngôn như trước nữa. Chính Cha sẽ yêu mến các môn đệ bởi vì các môn đệ yêu mến Chúa Giêsu. Đây là sự liên đới và thông hiệp giữa Chúa Cha, Chúa Con và các môn đệ. Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con trong tình yêu của Chúa nhân danh Chúa Kitô. 

 

Lm. Giuse Trần Việt Hùng

Bronx, New York

 

 

 

Tác giả: Lm. Trần Việt Hùng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!