Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Phaolô Phạm Xuân Khôi
Bài Viết Của
Phaolô Phạm Xuân Khôi
BÀI GIÁO LÝ 5 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 4 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 3 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 2 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 1 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
CHRISTUS VIVIT! - Đức Kitô đang sống! - Tông Huấn cho Giới Trẻ và toàn thể Dân Thiên Chúa
GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI - THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI THƯỜNG KỲ THỨ XV - TÀI LIỆU KẾT THÚC
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ THỨ XV: GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI Tài liệu kết thúc (phần 2)
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ THỨ XV: GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI Tài liệu kết thúc (phần 1)
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Ấn Tín của Chúa Thánh Thần
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Làm Chứng cho Đức Kitô.
Bài Giáo Lý 6 của ĐTC Phanxicô về Bí Tích Rửa Tội: Mặc lấy Đức Kitô
Bài Giáo Lý 5 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Việc Tái Sinh
Bài Giáo Lý 4 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Nguồn mạch sự sống
Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Quyền năng chiến thắng sự dữ
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Bí Tích Rửa Tội: Dấu Chỉ của Đức Tin Kitô Giáo
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội
TOÀN VĂN BẢN DỊCH TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 4 - CÁC ĐẶC TÍNH CỦA SỰ THÁNH THIỆN TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 3 - TRONG ÁNH SÁNG CỦA VỊ THẦY
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 2 - HAI KẺ THÙ XẢO QUYỆT CỦA SỰ THÁNH THIỆN
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
Bài Giáo Lý Thứ 15 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Các Nghi Thức Kết Lễ
Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Tam Nhật Vượt Qua
Bài Giáo Lý Thứ 14 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể IV – Hiệp Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 12 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể II – Kinh Nguyện Thánh Thể
Bài Giáo Lý Thứ 11 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể I – Dâng Của Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 10 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa III – Kinh Tin Kính và Lời Nguyện Tín Hữu
Bài Giáo Lý Thứ 9 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa II - Tin Mừng và Bài Giảng
Bài Giáo Lý Thứ 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa
Bài Giáo Lý Thứ 7 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Kinh Vinh Danh và Lời Nguyện Nhập Lễ (The Collect).
Bài Giáo Lý Thứ 6 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Cử Chỉ Sám Hối
Bài Giáo Lý Thứ 5 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Nghi Thức Đầu Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 4 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Tại sao phải Tham Dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật
Bài Giáo Lý Thứ 3 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Thánh Lễ là cuộc tưởng niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ - Thánh Lễ là Kinh Nguyện
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ - Dẫn Nhập vào Thánh Lễ
Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô Gửi Các Tham Dự Viên Buổi Hội Thảo Quốc Tế về Việc Dạy Giáo Lý 2017
Tất Cả Mọi Người Phải Trở Thành Môn Đệ Truyền Giáo
Sự Khác Biệt giữa Truyền Giáo, Cải Đạo và Phúc Âm Hóa
ĐẦU TƯ NHỮNG NÉN BẠC

Dưới đây là bản dịch bài suy niệm của ĐTC Bênêđictô XVI Chúa Nhật 16/11/2008 trước giờ Kinh Truyền Tin.

Anh chi em thân mến,

Lời Chúa Chúa Nhật này – trước Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ - mời gọi chúng ta tỉnh thức và linh hoạt trong khi chờ đợi Chúa Giêsu trở lại và ngày tận thế. Đọan văn từ Tin Mừng kể cho chúng ta dụ ngôn thời danh về những nén bạc, như Thánh Matthêu tường trình (25:14-30). “Nén bạc” là tiền tệ của người Rôma ngày xưa, có giá trị cao, chính vì tính phổ biến của dụ ngôn này mà nó trở thành đồng nghĩa với tài năng của người ta, là điều mỗi người được mời gọi để sinh lợi.

Trên thực tế, bản văn nói về “một người phải đi phương xa” và “người ấy gọi các đầy tớ và trao phó của cải của mình cho họ” (Mt 25:14). Người chủ trong dụ ngôn này tượng trưng cho Chính Đức Kitô, các đầy tớ là các môn đệ và các nén bạc là những hồng ân mà Chúa Giêsu trao phó cho họ. Cho nên, các nén bạc này không chỉ tượng trưng cho những tài năng tự nhiên, mà còn cả sự phong phú mà Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta trong di sản của Người, để chúng ta làm cho chúng sinh hoa kết quả: Lời Người, được đặt trong Tin Mừng Thánh; Bí Tích Rửa Tội, là bí tích đổi mới chúng ta trong Chúa Thánh Thần; kinh nguyện – Kinh “Lạy Cha” – mà chúng ta cùng nhau dâng lên Thiên Chúa như một người con trong Chúa Con và ơn tha tội của Người, mà Người truyền cho chúng ta phải mang đến cho mọi người; bí tích của Mình Người đã hy sinh và Máu Người đã đổ ra. Tóm lại: Nước Thiên Chúa, là Chính Người, đang hiện diện và sống giữa chúng ta.

Đây là kho tàng mà Chúa Giêsu đã trao phó cho bạn hữu Người, ở cuối cuộc đời dương thế ngắn ngủi của Người. Dụ ngôn hôm nay nhấn mạnh đến thái độ bên trong mà chúng ta phải có để đón nhận và đánh giá hồng ân này.

Một thái độ mà chúng ta không được phép có là thái độ sợ hãi: người đầy tớ sợ chủ và sợ ngày ông trở lại đã giấu số tiền dưới đất và nó không sinh hoa quả gì cả. Điều đó xảy ra, thí dụ đối với một người đã lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, Rước Lễ và Thêm Sức nhưng giấu những hồng ân này dưới tấm chăn thành kiến, dưới hình ảnh sai lầm về Thiên Chúa, là hình ảnh làm cho Đức Tin và việc làm bị tê liệt, đến nỗi phụ lòng mong ước của Chúa.

Nhưng dụ ngôn nhấn mạnh hơn đến những thành quả mang lại bởi các môn đệ là những người vui mừng vì hông ân đã nhận được, đã không giấu chúng đi vì sợ và vì ghen tương, nhưng họ đã sinh hoa trái, bằng cách chia sẻ và tham gia. Phải! Điều mà Đức Kitô ban cho chúng ta sẽ hóa ra nhiều nhờ cho đi! Đó là một kho tàng phải được tiêu dùng, đầu tư, và chia sẻ với tất cả mọi người, như người quản lý vĩ đại các nén bạc của Chúa Giêsu, là Thánh Tông Đồ Phaolô, đã dạy chúng ta.

Bài giáo huấn của Tin Mừng mà phụng vụ hôm nay ban cho chúng ta, cũng có ảnh hưởng đến phạm vi lịch sử và xã hội nhờ việc cổ võ trong quần chúng Kitô hữu một não trạng hoạt động và kinh doanh. Nhưng sứ điệp chính là về tinh thần trách nhiệm mà chúng ta phải có để đón nhận Nước Thiên Chúa: một trách nhiệm đối với Thiên Chúa và nhân loại. Thái độ này được hiện thân cách hoàn hảo trong tâm hồn của Đức Trinh Nữ Maria, khi đón nhận hồng ân cao quý nhất trong các hồng ân, là Chính Chúa Giêsu, Mẹ đã ban Người cho thế gian với một tình yêu cao cả.

Chúng ta hãy xin Mẹ giúp chúng ta trở thành “những người đầy tớ tốt lành và trung tín” để chúng ta một ngày nào đó có thể dự phần vào “Niềm vui của Chúa.”

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

Tác giả: Phaolô Phạm Xuân Khôi

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!