Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Phaolô Phạm Xuân Khôi
Bài Viết Của
Phaolô Phạm Xuân Khôi
BÀI GIÁO LÝ 5 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 4 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 3 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 2 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 1 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
CHRISTUS VIVIT! - Đức Kitô đang sống! - Tông Huấn cho Giới Trẻ và toàn thể Dân Thiên Chúa
GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI - THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI THƯỜNG KỲ THỨ XV - TÀI LIỆU KẾT THÚC
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ THỨ XV: GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI Tài liệu kết thúc (phần 2)
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ THỨ XV: GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI Tài liệu kết thúc (phần 1)
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Ấn Tín của Chúa Thánh Thần
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Làm Chứng cho Đức Kitô.
Bài Giáo Lý 6 của ĐTC Phanxicô về Bí Tích Rửa Tội: Mặc lấy Đức Kitô
Bài Giáo Lý 5 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Việc Tái Sinh
Bài Giáo Lý 4 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Nguồn mạch sự sống
Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Quyền năng chiến thắng sự dữ
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Bí Tích Rửa Tội: Dấu Chỉ của Đức Tin Kitô Giáo
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội
TOÀN VĂN BẢN DỊCH TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 4 - CÁC ĐẶC TÍNH CỦA SỰ THÁNH THIỆN TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 3 - TRONG ÁNH SÁNG CỦA VỊ THẦY
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 2 - HAI KẺ THÙ XẢO QUYỆT CỦA SỰ THÁNH THIỆN
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
Bài Giáo Lý Thứ 15 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Các Nghi Thức Kết Lễ
Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Tam Nhật Vượt Qua
Bài Giáo Lý Thứ 14 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể IV – Hiệp Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 12 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể II – Kinh Nguyện Thánh Thể
Bài Giáo Lý Thứ 11 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể I – Dâng Của Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 10 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa III – Kinh Tin Kính và Lời Nguyện Tín Hữu
Bài Giáo Lý Thứ 9 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa II - Tin Mừng và Bài Giảng
Bài Giáo Lý Thứ 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa
Bài Giáo Lý Thứ 7 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Kinh Vinh Danh và Lời Nguyện Nhập Lễ (The Collect).
Bài Giáo Lý Thứ 6 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Cử Chỉ Sám Hối
Bài Giáo Lý Thứ 5 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Nghi Thức Đầu Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 4 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Tại sao phải Tham Dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật
Bài Giáo Lý Thứ 3 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Thánh Lễ là cuộc tưởng niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ - Thánh Lễ là Kinh Nguyện
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ - Dẫn Nhập vào Thánh Lễ
Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô Gửi Các Tham Dự Viên Buổi Hội Thảo Quốc Tế về Việc Dạy Giáo Lý 2017
Tất Cả Mọi Người Phải Trở Thành Môn Đệ Truyền Giáo
Sự Khác Biệt giữa Truyền Giáo, Cải Đạo và Phúc Âm Hóa
BÀI GIÁO LÝ 21 VỀ KINH TIN KÍNH CỦA ĐTC PHANXICÔ: ƠN THA TỘI

 

Tôi không có thể được rửa tội nhiều lần, nhưng tôi có thể xưng tội và lập lại ân sủng của Bí Tích Rửa Tội.  Đó giống như tôi được chịu Phép Rửa lần thứ hai.

Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý ĐTC Phanxicô ban hành ngày 13 tháng 11 năm 2013 trong buổi Triều Yết Chung được tổ chức tại Quảng Trường Thánh Phêrô.  Hôm nay ngài tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về kinh Tin Kính và nói về Ơn Tha Tội qua Bí Tích Rửa Tội và Hòa Giải .

* * *

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong Kinh Tin Kính, mà qua đó chúng ta tuyên xưng đức tin mỗi Chúa Nhật, chúng ta khẳng định: Tôi tuyên xưng có một Phép Rửa để tha tội. Đây là lần duy nhất trong Kinh Tin Kính nhắc đến một Bí Tích cách tỏ tưởng.  Thực sự Bí Tích Rửa Tội là “cánh cửa” của đức tin và của đời sống Kitô hữu.  Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ sứ mệnh này: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.  Ai tin và chịu Phép Rửa thì sẽ được cứu rỗi (Mc 16:15-16).  Sứ mệnh của Hội Thánh là truyền giáo và tha tội qua Bí Tích Rửa Tội.  Nhưng chúng ta hãy trở lại những lời của Kinh Tin KínhBiểu thức này có thể được chia thành ba điểm: “tuyên xưng”, một Phép Rửa” và “để tha tội”. 

1.  “Tôi tuyên xưng.” Câu này có nghĩa gì?  Đó là một thuật ngữ trang trọng ám chỉ tầm quan trọng lớn lao của đối tượng, là Bí Tích Rửa Tội.  Thực ra, khi thốt ra những lời này, chúng ta khẳng định căn tính thực sự của mình là con cái Thiên ChúaBí Tích Rửa Tội, theo một nghĩa nào đó, là thẻ căn cước của Kitô hữu, giấy khai sinh của họ.  Đó là việc được sinh ra trong Hội Thánh.  Tất cả anh chị em đều biết ngày mình được sinh ra và mừng sinh nhật của mình phải không?  Tất cả chúng ta đều mừng sinh nhật.  Tôi xin đặt ra cho anh chị em một câu hỏi, mà tôi đã hỏi nhiều lần trước đây, nhưng tôi vẫn hỏi: Ai trong anh chị em nhớ ngày Rửa Tội của mình? Hãy giơ tay lên: rất ít (và tôi không hỏi các Giám Mục để khỏi làm cho các ngài lúng túng...).  Nhưng chúng ta hãy làm một việc ngày hôm nay nhé, khi anh chị em về nhà, hãy hỏi xem ngày anh chị em được rửa tội là ngày nào, hãy tìm, bởi vì đây là ngày sinh nhật thứ nhì của anh chị em.  Ngày sinh nhật thứ nhấtngày anh chị em được sinh ra đời và ngày sinh nhật thứ nhì là ngày anh chị em được sinh ra trong Hội Thánh.  Anh chị em sẽ làm điều này chứ?  Đó là một công tác để làm ở nhà: tìm ngày mà tôi được sinh ra trong Hội Thánh, và cảm tạ Chúa vì cửa Hội Thánh đã mở ra cho tôi trong ngày rửa tội.  Đồng thời, Bí Tích Rửa Tội được gắn liền với đức tin vào ơn tha tội.  Thực ra, Tích Hòa Giải hay Xưng Tội, như một “Phép Rửa thứ hai,” luôn luôn quy về Phép Rửa thứ nhất để củng cố và canh tân nó.  Theo nghĩa này, ngày rửa tội của chúng ta là khởi điểm của một cuộc hành trình tươi đẹp, một cuộc hành trình với Thiên Chúa kéo dài suốt đời, một cuộc hành trình hoán cải  được liên tục nâng đỡ bởi Bí Tích Hòa Giải.  Hãy suy nghĩ về điều này: khi chúng ta đi xưng những yếu đuối của chúng ta, những tội lỗi của chúng ta, chúng ta xin Chúa Giêsu tha thứ, nhưng chúng ta cũng đi để lặp lại Bí Tích Rửa Tội với ơn tha thứ này.  Và điều này thật tốt đẹp, nó giống như mừng ngày Rửa Tội mỗi lần đi xưng tội.  Vì vậy, Xưng Tội không phải là ngồi trong một phòng tra tấn, nhưng là một lễ hộiXưng Tội dành cho những ngưởi đã được rửa tội!  Để giữ áo trắng nhân phẩm Kitô hữu của mình được sạch sẽ!

2.  Yếu tố thứ nhì: một Phép Rửa” thuật ngữ này nhắc lại cách diễn tả của Thánh Phaolô: “có một Chúa, một đức tin một Phép Rửa” (Eph 4:5).  Từ “Phép Rửa” có nghĩa là “dìm xuống”, và thực ra, Bí Tích này tạo ra một sự dìm xuống thiêng liêng thật sự trong cái chết của Đức Kitô, từ đó chúng ta sống lại với Người như một tạo vật mới (x. Rm 6:4).  Đó là việc tẩy rửa tái sinh và soi sáng.  Tái sinh bởi vì nó thể hiện việc sinh ra trong nước và Thánh Thần, nếu không có nó thì không ai có thể vào được Nước Trời (x. Ga 3:5).  Soi sáng bởi vì, qua Bí Tích Rửa Tội, con người được tràn đầy ân sủng của Đức Kitô, Đấng là “ánh sáng thật chiếu soi mọi người” (Ga 1:9) và xua tan bóng tối tội lỗi.  Vì lý do này trong nghi thức Rửa Tội, cha mẹ được trao cho một ngọn nến thắp sáng để biểu thị sự soi sáng nàyBí Tích Rửa Tội soi sáng chúng ta từ bên trong với ánh sáng của Chúa GiêsuNhờ hồng ân này, người được rửa tội được mời gọi để làm cho chính mình trở thành “ánh sáng” - ánh sáng đức tin mà họ đã nhận được - cho anh em mình, đặc biệt là cho những người đang ngồi trong bóng tối và không thấy một tia sáng nào nơi chân trời cuộc đời của họ.

Chúng ta hãy tự hỏi: Đối với tôi, Bí Tích Rửa Tội là một điều trong quá khứ, bị đóng kín vào một ngày, là ngày mà anh chị em sẽ tìm xem là ngày nào hôm nay, hoặc một thực tại sống động liên quan đến hiện tại của tôi trong mọi lúc?  Anh chị em có cảm thấy mạnh mẽ với sức mạnh Đức Kitô ban cho mình qua cái Chết và sự Sống Lại của Người không?  Hay anh chị em cảm thấy sa sút, không có sức mạnh?  Bí Tích Rửa Tội ban cho chúng ta sức mạnh và ánh sáng.  Anh chị em có cảm thấy được soi sáng bằng ánh sáng từ Đức Kitô không?  Anh chị em có phải là những người nam nữ của ánh sáng không?  Hay anh chị em là những người đen tối không có ánh sáng của Chúa Giêsu?  Anh chị em phải nhận lấy ân sủng của Bí Tích Rửa Tội, đó là một món quà, và trở thành ánh sáng cho tất cả mọi ngưởi!

3.  Cuối cùng, một đề cập ngắn gọn đến yếu tố thứ ba: “đtha tội. Trong Bí Tích Rửa Tội mọi tội lỗi đều được tha, Tội Nguyên Tổ và mọi tội lỗi cá nhân, cũng như tất cả các hình phạt do tội mà ra.  Bí Tích Rửa Tội mở cửa ra cho một sự mới mẻ thực sự của cuộc sống, là cuộc sống không còn bị đè nén bởi sức nặng của tiêu cực trong quá khứ, nhưng hưởng vẻ đẹp và sự tốt lành của Nước Trời.  Đó là một sự can thiệp mạnh mẽ của lòng thương xót của Thiên Chúa vào cuộc đời chúng ta, để cứu chúng ta.  Sự can thiệp cứu độ này không cất đi khỏi bản tính con người chúng ta sự yếu đuối của nó - tất cả chúng ta đều yếu đuốitất cà chúng ta đều là những người tội lỗi -; nó không cất đi khỏi chúng ta trách nhiệm xin ơn tha thứ mỗi lần chúng ta sai lỗi! Tôi không có thể được rửa tội nhiều lần, nhưng tôi có thể xưng tội và lập lại ân sủng của Bí Tích Rửa Tội.  Điều đó giống như tôi được chịu Phép Rửa lần thứ hai.  Chúa Giêsu rất tốt lành Ngươi không bao giờ mệt mỏi tha thứ cho chúng ta.  Ngay cả khi cánh cửa Bí Tích Rửa Tội đã mở ra để vào Hội Thánh bị đóng lại một chút vì những yếu đuối và tội lỗi của chúng ta, Xưng Tội mở nó ra, bởi vì nó như một Phép Rửa thứ hai tha thứ và soi sáng cho tất cả chúng ta để chúng ta tiến bước với ánh sáng của Chúa.  Như vậy chúng ta hãy vui vẻ tiến lên, bởi vì cuộc đời phải được sống bằng niềm vui của Đức Chúa Giêsu Kitô; và đó là một hồng ân của Chúa.

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

http://giaoly.org/vn/ 

Tác giả: Phaolô Phạm Xuân Khôi

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!