Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Phaolô Phạm Xuân Khôi
Bài Viết Của
Phaolô Phạm Xuân Khôi
BÀI GIÁO LÝ 5 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 4 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 3 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 2 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
BÀI GIÁO LÝ 1 CỦA ĐTC PHANXICÔ VỀ BÁT PHÚC
CHRISTUS VIVIT! - Đức Kitô đang sống! - Tông Huấn cho Giới Trẻ và toàn thể Dân Thiên Chúa
GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI - THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI THƯỜNG KỲ THỨ XV - TÀI LIỆU KẾT THÚC
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ THỨ XV: GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI Tài liệu kết thúc (phần 2)
THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG LỆ THỨ XV: GIỚI TRẺ, ĐỨC TIN VÀ VIỆC PHÂN ĐỊNH ƠN GỌI Tài liệu kết thúc (phần 1)
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Ấn Tín của Chúa Thánh Thần
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Thêm Sức: Làm Chứng cho Đức Kitô.
Bài Giáo Lý 6 của ĐTC Phanxicô về Bí Tích Rửa Tội: Mặc lấy Đức Kitô
Bài Giáo Lý 5 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Việc Tái Sinh
Bài Giáo Lý 4 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Nguồn mạch sự sống
Bài Giáo Lý 3 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Quyền năng chiến thắng sự dữ
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội: Bí Tích Rửa Tội: Dấu Chỉ của Đức Tin Kitô Giáo
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Bí Tich Rửa Tội
TOÀN VĂN BẢN DỊCH TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 4 - CÁC ĐẶC TÍNH CỦA SỰ THÁNH THIỆN TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 3 - TRONG ÁNH SÁNG CỦA VỊ THẦY
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY - CHƯƠNG 2 - HAI KẺ THÙ XẢO QUYỆT CỦA SỰ THÁNH THIỆN
TÔNG HUẤN GAUDETE ET EXSULTATE CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ VỀ ƠN GỌI NÊN THÁNH TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY
Bài Giáo Lý Thứ 15 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Các Nghi Thức Kết Lễ
Bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô về Tam Nhật Vượt Qua
Bài Giáo Lý Thứ 14 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể IV – Hiệp Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 12 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể II – Kinh Nguyện Thánh Thể
Bài Giáo Lý Thứ 11 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Thánh Thể I – Dâng Của Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 10 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa III – Kinh Tin Kính và Lời Nguyện Tín Hữu
Bài Giáo Lý Thứ 9 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa II - Tin Mừng và Bài Giảng
Bài Giáo Lý Thứ 8 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Phụng Vụ Lời Chúa
Bài Giáo Lý Thứ 7 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Kinh Vinh Danh và Lời Nguyện Nhập Lễ (The Collect).
Bài Giáo Lý Thứ 6 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Cử Chỉ Sám Hối
Bài Giáo Lý Thứ 5 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Nghi Thức Đầu Lễ
Bài Giáo Lý Thứ 4 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Tại sao phải Tham Dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật
Bài Giáo Lý Thứ 3 của Đức Thánh Cha Phanxicô về Thánh Lễ: Thánh Lễ là cuộc tưởng niệm Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô
Bài Giáo Lý 2 của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ - Thánh Lễ là Kinh Nguyện
Bài Giáo Lý 1 của ĐTC Phanxicô về Thánh Lễ - Dẫn Nhập vào Thánh Lễ
Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô Gửi Các Tham Dự Viên Buổi Hội Thảo Quốc Tế về Việc Dạy Giáo Lý 2017
Tất Cả Mọi Người Phải Trở Thành Môn Đệ Truyền Giáo
Sự Khác Biệt giữa Truyền Giáo, Cải Đạo và Phúc Âm Hóa
BÀI GIÁO LÝ 19 VỀ KINH TIN KÍNH CỦA ĐTC PHANXICÔ: CÁC THÁNH CÙNG THÔNG CÔNG

 

“Sự liên hệ giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha là "nguồn mạch" của sự liên hệ giữa chúng ta là các Kitô hữu: nếu chúng ta được bao gồm cách mật thiết trong “nguồn mạch" này, trong lò lửa bừng ​​cháy của tình yêu này, thì chúng ta cũng có thể thực sự trở nên một con tim và một linh hồn duy nhất giữa nhau, bởi vì tình yêu Thiên Chúa đốt cháy tính ích kỷ của chúng ta, những thành kiến ​​của chúng ta, những chia rẽ bên trong và bên ngoài của chúng ta.  Tình yêu của Thiên Chúa cũng đốt cháy tội lỗi của chúng ta.

Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý ĐTC Phanxicô ban hành ngày 30 tháng 10 năm 2013 trong buổi Triều Yết Chung được tổ chức tại Quảng Trường Thánh Phêrô.  Hôm nay ngài tiếp tục chu kỳ Giáo Lý về kinh Tin Kính và nói về Mầu Nhiệm Các Thánh Cùng Thông Công tức là Sự Hiệp Thông giữa các phần tử của Hội Thánh dưới trền gian, trong Luyện Ngục và trên Thiên Đàng.

* * *

 

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Hôm nay tôi muốn đề cập đến một thực tại rất đẹp của đức tin của chúng ta là (mầu nhiệm) "các thánh cùng thông công".  Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo nhắc nhở chúng ta rằng thuật ngữ này đề cập đến hai thực tại: sự hiệp thông trong những sự thánh, và sự hiệp thông giữa những người thánh (số 948).  Tôi sẽ tập trung vào ý nghĩa thứ hai: đó là một chân lý an ủi nhất của đức tin của chúng ta bởi vì nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không độc nhưng có một sự hiệp thông sự sống giữa tất cả những người thuộc về Đức Kitô.  Một sự hiệp thông phát sinh từ đức tin; thực ra, thuật ngữ "thánh" ám chỉ những người tin vào Chúa Giêsu và được tháp nhập vào Người trong Hội Thánh qua Bí Tích Rửa Tội.  Đó là lý do tại sao các Kitô hữu tiên khởi cũng được gọi là "các Thánh" (x.  Cv 9,13.32.41, Rom 8:27, 1 Cor 6:1).

1.  Tin Mừng Thánh Gioan nói rằng, trước khi chịu Khổ Nạn, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cùng Chúa Cha cho sự hiệp nhất giữa các môn đệ bằng những lời này: "xin cho họ tất cả được nên một; như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để họ cũng được ở trong Chúng Ta, ngõ hầu thế gian biết rằng Cha đã sai Con" (17:21).  Hội Thánh, trong chân lý sâu thẳm nhất, là sự hiệp thông với Thiên Chúa, là sự mật thiết với Thiên Chúa, một sự hiệp thông tình yêu với Đức Kitô và với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần, được kéo dài trong sự hiệp thông huynh đệSự liên hệ giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha là "nguồn mạch" của sự liên hệ giữa chúng ta là các Kitô hữu: nếu chúng ta được bao gồm cách mật thiết trong “nguồn mạch" này, trong lò lửa bừng ​​cháy của tình yêu này, thì chúng ta cũng có thể thực sự trở nên một con tim và một linh hồn duy nhất giữa nhau, bởi vì tình yêu Thiên Chúa đốt cháy tính ích kỷ của chúng ta, những thành kiến ​​của chúng ta, những chia rẽ bên trong và bên ngoài của chúng ta.  Tình yêu của Thiên Chúa cũng đốt cháy tội lỗi của chúng ta.

2.  Nếu điều này ăn rễ sâu vào nguồn mạch của tình yêu, là Thiên Chúa, thì sự chuyển động hỗ tương cũng được minh chứng: từ anh em đến Thiên Chúa; kinh nghiệm của sự hiệp thông huynh đệ dẫn tôi đến hiệp thông với Thiên Chúa.  Sự hiệp nhất giữa chúng ta dẫn chúng ta đến sự kết hợp với Thiên Chúa, dẫn chúng ta đến sự liên hệ này với Thiên Chúa, là Cha chúng ta.  Đây là khía cạnh thứ hai của của (mầu nhiệm) “các thánh cùng thông công” mà tôi muốn nhấn mạnh: đức tin của chúng ta cần sự nâng đỡ của người khác, đặc biệt là trong những lúc khó khăn.  Nếu chúng ta kết hợp với nhau thì đức tin trở nên mạnh mẽ hơn.  Đẹp biết bao khi nâng đỡ nhau trong cuộc phiêu lưu đức tin kỳ thú!  Tôi nói điều này bởi vì khuynh hướng khép kín trong lãnh vực riêng tư cũng ảnh hưởng đến lĩnh vực tôn giáo, do đó nhiều khi rất khó mà yêu cầu sự giúp đỡ tinh thần từ những người cùng chia sẻ kinh nghiệm Kitô giáo với mìnhCó ai trong chúng ta chưa từng cảm thấy bất an, lạc lõng và thậm chí nghi ngờ trong cuộc hành trình đức tin không?  Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm này, kể cả tôi nữa: nó là một phần của cuộc hành trình đức tin, là một phần của cuộc đời chúng ta.  Chúng ta không nên ngạc nhiên vì tất cả những điều này, bởi vì chúng ta là con người, được đánh dấu bởi sự mng manh và những giới hạn; tất cả chúng ta đều mng manh, tất cả chúng ta đều có những giới hạn.  Tuy nhiên, trong những lúc khó khăn cần phải tín thác vào Thiên Chúa, qua lời cầu nguyện con thảo, và đồng thời, điều quan trọng là tìm sự can đảm và khiêm nhường để cởi mở với người khác, để xin giúp đỡ, xin họ giúp chúng ta một tay.  Đã bao nhiêu lần chúng ta làm điều này, và sau đó chúng ta đã có thể giải quyết được vấn đề và một lần nữa tìm thấy Thiên Chúa!  Trong sự hiệp thông này - hiệp thông có nghĩa là sự hiệp nhất chung - chúng ta là một gia đình lớn, ở đó tất cả các phần tử giúp đỡ và nâng đỡ lẫn nhau. 

3.  Và giờ chúng ta đi đến một khía cạnh khác: (mầu nhiệm) các thánh cùng thông công vượt trên cuộc đời trần thế, đi xa hơn cái chết và kéo dài mãi mãi.  Sự hiệp nhất này giữa chúng ta, đi xa hơn nữa và tiếp tục trong cuộc sống đời sau, đó là một sự kết hợp tinh thần đến từ Bí Tích Rửa Tội, và không bị gián đoạn bởi cái chết, nhưng, nhờ Đức Kitô Phục Sinh, nó được tiền định để tìm thấy sự viên mãn trong cuộc sống đời đời.  Có một sự liên hệ sâu xa và bất khả phân ly giữa những người vẫn còn lữ hành trên thế gian này - trong đó có chúng ta - và những người đã bước qua ngưỡng cửa sự chếtvào cõi đời đời.  Tất cả những người đã được Rửa Tội ở đây dưới tràn gian, các linh hồn trong Luyện Ngục và tất cả các Thánh đang ở trên Thiên Đàng hợp thành một gia đình vĩ đại.  Sự hiệp thông giữa đất và Trời được thực hiện đặc biệt là trong kinh nguyện chuyển cầu.

Các bạn thân mến, chúng ta có vẻ đẹp này!  Đó là thực tại của tất cả chúng ta, lả điều làm cho chúng ta thành anh chị em, đồng hành với chúng ta trên cuộc hành trình của cuộc đời và làm cho chúng ta lại tìm thấy nó đời sau trên trời.  Chúng ta hãy bước đi trên con đường này với lòng tin tưởng và niềm vui.  Một Kitô hữu phải vui vẻ, với niềm vui của việc có rất nhiều anh chị em đã được Rửa Tội cùng đi với mình; được nâng đỡ bởi những anh chị em của mình đang đi trên cùng một con đường để lên thiên đàng; và với sự giúp đỡ của anh chị em chúng ta là những người đang ở trên Thiên Đàng và cầu nguyện cùng Chúa Giêsu cho chúng ta.  Chúng ta hãy tiến bước trên con đường này với niềm vui!

Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

http://giaoly.org/vn/ 

Tác giả: Phaolô Phạm Xuân Khôi

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!