Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
Bài Viết Của
Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
CÓ ĐƯỢC PHÉP ĐỐT PHÁO VÀ MÚA LÂN TRONG NHÀ THỜ ĐỂ MỪNG TẾT VN KHÔNG?
THUYẾT TƯƠNG ĐỐI (RELATIVISM) LÀ GÌ VÀ NGUY HIỂM RA SAO?
CÁC GIÁO HỘI CÔNG GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG LÀ AI VÀ Ở ĐÂU?
NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT CHÚA KITÔ và KHÔNG GIA NHẬP GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ ĐƯỢC CỨU RỖI KHÔNG?
BÍ TÍCH THÁNH TẨY (RỬA TỘI) QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT RA SAO CHO HY VỌNG ĐƯỢC CỨU RỖI ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI MAI SAU?
CỘNG TÁC VỚI ƠN CỨU ĐỘ CỦA CHÚA QUAN TRỌNG VÀ CẦN THIẾT RA SAO NẾU MUỐN ĐƯỢC CỨU RỖI ĐỂ VÀO NƯƠC TRỜI HƯỞNG PHÚC THIÊN ĐÀNG?
LINH MỤC CÓ ĐƯỢC PHÉP TỰ Ý THAY ĐỔI LỊCH PHỤNG VỤ , DÂNG LỄ KHÔNG CẦN BÀN THỜ v.v ?
VẤN ĐỀ TỰ DO TÔN GIÁO ĐỐI VỚI TIN HỮU CÔNG GIÁO
NGUYÊN NHÂN NÀO ĐÃ GÂY RA NHỮNG CUỘC LY GIÁO TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO TRỨỚC ĐÂY?
NHÂN THÁNG GIÁO HỘI DÀNH CẦU CHO CÁC LINH HỒN, CẦN BIẾT LUYỆN NGỤC và HỎA NGỤC LÀ GÌ, Ở ĐÂU và DÀNH CHO AI?
TẠI SAO THIÊN CHÚA LẠI GIẾT CÁC CON ĐẦU LÒNG CỦA NGƯỜI AI CẬP?
CHÚNG TA PHẢI TÔN KÍNH HAY TÔN THỜ ĐỨC MARIA, MẸ THẬT CỦA CHÚA GIÊ SU?
CÁC BÍ TÍCH của GIÁO HỘI CÔNG GIÁO có nguồn gốc KINH THÁNH không?
PHẢI CẦU NGUYỆN VÀ CẦU XIN CÁCH NÀO CHO XỨNG HỢP ĐỂ ĐÁNG ĐƯỢC CHÚA THƯƠNG BAN ƠN CỨU GIÚP ?
NGHI THỨC ĐẶT TAY LÀ GÌ VÀ AI ĐƯỢC PHÉP ĐẶT TAY?
NGƯỜI CÔNG GIÁO CÓ NÊN HỎA THIÊU XÁC CỦA THÂN NHÂN KHÔNG?
MUỐN RƯỚC MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ TRONG THÁNH LỄ PHẢI CÓ ĐIỀU KIỆN NÀO?
NHỮNG NGƯỜI KHÔNG BIẾT CHÚA và KHÔNG GIA NHẬP GIÁO HỘI CÔNG GIÁO CÓ ĐƯỢC CỨU RỖI KHÔNG?
TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO, HÀNG GIÁO PHẨM LÀ AI VÀ CÓ CHỨC NĂNG GÌ?
TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO: TÀ GIÁO, BỘI GIÁO, LY GIÁO LÀ NHỮNG TỘI GI?
XIN NÓI LẠI NHỮNG KHÁC BIỆT CĂN BẢN GIỮA CÔNG GIÁO, CHÍNH THỐNG GIÁO, ANH GIÁO VÀ TIN LÀNH
CÁC GIÁO HỘI CÔNG GIÁO ĐÔNG PHƯƠNG LÀ AI VÀ Ở ĐÂU?
PHẢI CỘNG TÁC VỚI ƠN CỨU ĐỘ CỦA CHÚA NẾU MUỐN ĐƯỢC CỨU RỖI ĐỂ VÀO NƯƠC TRỜI HƯỞNG PHÚC THIÊN ĐÀNG
ƠN THÁNH CỦA CHÚA BAN CHO AI CÓ LỆ THUỘC VÀO TIỀN XIN LỄ KHÔNG?
CÓ MA QUỶ KHÔNG, CHÚNG Ở ĐÂU VÀ CÓ THỂ LÀM HẠI CON NGƯỜI RA SAO?
GIẢI THÍCH THÊM VỀ TỘI PHẠM ĐIỀU RĂN THỨ NHẤT
TẠI SAO NGƯỜI CÔNG GIÁO KHÔNG ĐƯỢC PHÉP BUÔN BÁN SÚNG ĐẠN, CẦN SA, MA TÚY, SÁCH BÁO DÂM Ô và CỜ BẠC?
TIỀN CỦA và GIẦU SANG CÓ LÀ TRỞ NGẠI ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI HAY KHÔNG?
SỐNG ĐỨC TIN và CHU TOÀN MỌI GIỚI RĂN CỦA CHÚA QUAN TRỌNG RA SAO CHO PHẦN RỖI CỦA NGƯỜI TÍN HỮU CHÚNG TA?
Tại sao Chúa đòi hỏi mọi người trong GH phải sống tinh thần khiêm nhu, khó nghèo nội tâm để mở mang Nước Chúa và mời gọi thêm nhiều người nhận biết Chúa qua gương sống chứng nhân của mình?
GIUĐA CÓ ĐƯỢC CỨU RỖI HAY PHẢI PHẠT ĐỜI ĐỜI?
SUY NIỆM MÙA CHAY NĂM 2019 - TẠI SAO CON NGƯỜI PHẢI CỘNG TÁC VỚI ƠN CHÚA ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ?
CHÚA GIÊSU CÓ THỰC SỰ CHẾT NHƯ GIÁO HỘI DẠY HAY KHÔNG?
CON NGƯỞI CÓ CẦN PHẢI CỘNG TÁC VÀO ƠN CỨU ĐỘ ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI KHÔNG?
TRONG GIÁO HỘI CÔNG GIÁO: TÀ GIÁO, BỘI GIÁO, LY GIÁO LÀ NHỮNG TỘI GI?
TỘI LÀ GÌ VÀ TẠI SAO PHẢI XATRÁNH TÔI ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI?
TẠI SAO CHÚA ĐÒI HỎI CON NGƯỜI PHẢI CỘNG TÁC VỚI ƠN CHÚA ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI?
NGUY CƠ CỦA TIỀN BẠC ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN và ƠN CƯU ĐỘ
ĐỨC TIN LÀ GÌ và PHẢI SỐNG ĐỨC TIN THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC CỨU RỖI?
GIÁO DÂN CÓ BỔN PHẬN & TRÁCH NHIỆM GÌ TRONG GIÁO HỘI?
TINH THƯƠNG CỦA CHÚA CHA VÀ CÔNG NGHIỆP CỨU CHUỘC CỦA CHÚA KITÔ CO BẢO ĐẢM CHO HẾT MỌI NGƯỜI ĐƯỢC CỨU ĐỘ KHÔNG ?

 

Hỏi : xin cha giải  đáp câu hỏi  sau đây :

Nếu Chúa là tình thương và tha thứ  cộng với công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô thì có bảo đảm cho con người  đương nhiên được cứu độ để vào Nước Trời hay không  ?

Trả lời:

Đúng , Thiên Chúa giầu tình thương , hay tha thứ  và muốn “ cho mọi người được  cứu độ  và nhận biết chân lý.” ( 1Tm 2: 4).Nghĩa là Chúa không muốn cho ai bị phạt và xa lìa Chúa trong nơi gọi là hỏa ngục, sau khi chấm dứt hành trình con người trên trần thế này.Chính vì thế mà |Thiên Chúa đã sai Con Một là Chúa Kitô đến trần gian  để hy sinh đền tội thay cho cả  nhân loại đáng phải phạt vì tội. Chúa  Kitô  đã thực sự  hy sinh mạng sống của mình “ để cho muôn người được cứu độ .” ( Mt 20:28)

Nghĩa là nếu không có công nghiệp cứu chuộc này của Chúa Kitô,  thì tuyệt đối không ai có thể làm gì để đáng được cứu rỗi. Cho nên, những ai muốn được cứu độ để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Thiên Chúa, thì bắt buộc  phải cậy nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô và tình thương bao la của Thiên Chúa.

Nhưng làm thế nào để nói lên rằng mình muốn cậy nhờ tinh thương của Chúa Cha và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô?

Để trả lời câu hỏi này , phải nói ngay là không thể nói xuông ngoài miệng là cậy nhờ lòng xót thương của Thiên Chúa và công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô là đương nhiên được cứu độ.Anh  em Tin Lành chỉ nhấn mạnh đến việc tin Chúa Kitô và  không hề đặt nặng vấn để cộng tác của con người vào ơn cứu độ của Thiên Chúa. Như vậy, làm sao   chứng minh niềm tin ấy cách cụ thể ?

Thánh Gia-cô –bê Tông Đồ  đã  dạy không sai lầm là  đức tin phải có hành động  tương ứng đi kèm thì  mới có giá trị, vì nếu đức tin mà không có hành động thì đó là đức tin chết.( x.Gc 2: 14- 17)

Xưa kia  trong thời Cựu Ước, ông Abraham  là người  tin , yêu Thiên Chúa  và ông  đã chứng minh niềm tin và lòng mến của ông bằng hành động dám hy sinh con một của mình là Isaac  như Chúa đã thử thách  ông. Vì thế ,Thiên Chúa đã  khen ngượi  ông và hứa  với ông như  sau:

  “ Ta lấy chính danh Ta mà thề:  bởi vì ngươi đã dám làm điều đó , đã không tiếc con của người, con một  của người, nên Ta sẽ thi ân giáng  phúc  cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi  nên đông, nên nhiều như  sao trên bầu trời, như cát ngoài biển khơi.” ( St 22: 16-17)

Sụ kiên trên cho thấy là  Thiên Chúa muốn con người thể hiện lòng tin và mến yêu Chúa bằng hành động  cụ thể xứng hợp.  Sở dĩ thế, vì con người còn có ý muốn tự do ( free will) mà Thiên Chúa luôn tôn trọng cho con người sử dụng  để hoặc sống theo đường lối của Chúa, hay khước từ Chúa để sống theo thế gian, đầu hàng  ma quỉ mà làm những sự dữ như thực trạng sống của con người ở khắp mọi nơi trong thế giới tục hóa này.

Thật vậy, cứ nhìn vào thực trạng sống  của biết bao người  ở khắp nơi, chúng ta có thể thấy rõ ai đang chọn  sống theo đường lối của Chúa và muốn được cứu rỗi,  và ai đang chối bỏ hay quay lưng lại với Chúa để làm những sự dữ như giết người , khủng bố, chặt đầu con tin, bắt cóc và cưỡng hiếp phụ nữ , hay mua bán phụ nữ và trẻ nữ để bán cho bọn bất lương hành nghề mãi dâm và ấu dâm rất khốn nạn ở các nước nghèo như Viêt Nam, Campuchia, Irak, Mã Lai,Thái lan,  và ngay tại Mỹ này nữa !

Thử hỏi : những kẻ đang làm những sự dữ  nói trên thì làm sao họ  có thể nói được là  họ tin  có Chúa  là Đấng trọn tốt trọn lành ? Và nếu cứ sống như vậy, thì  tình thương tha thứ của Thiên Chúa và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô có  giúp  ích gì cho họ hay không?

Chắc chắn là  không,  bởi vì  đời sống và hành động của họ  đã  hoàn toàn đi ngược với tình thương của Chúa và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô.

Thiên Chúa yêu thương và cứu độ  con người để cho con người sống xứng đáng với tình thương và ơn cứu độ của Chúa, chứ không phải để con người lợi dụng tình thương và công nghiệp cứu chuộc của Chúa để cứ làm những sự dữ,  sự tội  mà không  quyết tâm từ bỏ để xứng đáng  được Chúa yêu thương tha thứ .  

Nói rõ hơn, Thiên Chúa là tình thương, công bình và thánh thiện, nên muốn hưởng tình thương này của Chúa  thì con người phải sống tình thương  với nhau , công bình với người khác để không bất công và bóc lột ai, cũng như  phải xa tránh những sự dữ và ô ế để trở nên giống Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành.  Có sống  như thế, thì  mới hưởng được tình thương bao la của Thiên Chúa .

Mặt khác, Chúa Kitô đã chịu mọi đau khổ, vác thập giá nặng nề ,và chết thê thảm trên đó  để cứu chuộc cho nhân loại khỏi chết đời đời vì tội. Nhưng muốn hưởng công nghiệp cứu chuộc vô giá này, thì ; “ ai muốn theo Tôi, phải từ bỏ chính  mình , vác thập  giá  mình hàng ngày mà theo.” ( Lc 9: 23) như Chúa đã nói với dân chúng xưa. Nghĩa là không thể hưởng  công nhiệp cứu chuộc của Chúa mà không  cùng  thông phần  đau khổ với Chúa, không chế ngự những thói hư tật xấu, những ham muốn về  tiền bạc và của cải vật chất, nhất là  những thú vui vô luân vô đạo như biết bao người đang sống hiện nay.

Nếu cứ  buông thả  sống theo bản năng tội lỗi, thỏa  hiệp với thế gian và làm nô lệ cho  ma quỷ, thì  chắc chắn  sẽ làm hư công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, vì Chúa hy sinh chịu chết không phải để con người lợi dụng công nghiệp này để  tiếp tục sống trong tội,  mà phải công tác vào ơn cứu chuộc này để  bước đi theo Chúa là   con Đường, là sự Thật và là sự Sống. ( Ga  14;6)

Chúa là con đường, vì ngoài Người ra không có con đường nào dẫn đến sự sống đời đời. Chúa là sự thật vì ngoài Người ra, thế gian là dối trá, gian dối, xảo quyệt.Chúa là sự sống vì sống theo thế gian và xác thịt sẽ  dẫn đến sự chết đời đời. Chắc chắn như vậy.

Nói khác đi, không thể lấy cớ Thiên Chúa giầu lòng thương xót và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô là quá đủ , để cứ sống  vô luân vô đạo,  cứ làm những sự dữ, sự tội mà không hề biết sám hối  từ bỏ. Chúa  chết một lần trên thập giá, chứ có chết thêm cả trăm lần nữa thì cũng vô ích cho những ai cứ lợi dụng công nghiệp này để  sống trong tội , mà không  nhận biết -hay cố tình không muốn biết sống như vậy là  trái ngược  với tình thương , công bình và thánh thiện của Thiên Chúa và làm hư công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô. Chúa Giê-su đã nói rõ để cánh cáo những ai miệng nói tin yêu Chúa mà lòng trí lại nghiêng chiều về những thực tại trái nghịch với niềm tin đó:

Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : Lậy Chúa, lậy Chúa mà được vào Nước Trời cả đâu, mà chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên Trời mới được  vào mà thôi.” ( Mt 7: 21)

Thi hành ý muốn của Chúa  Cha có nghĩa thực thi những giới răn của Chúa   để chứng minh lòng yêu mến Chúa thật của mình như thánh Gioan Tông Đồ đã dạy như sau:

 Căn cứ vao điều này

Chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa:

Đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người

Ai nói rằng mình biết Người ( Chúa)

Mà không tuân giữ các điều răn của Người

 Đó là kẻ nói dối

Và sự thật không ở nơi người ấy,” ( 1 Ga 2 : 3-4 )

Nói khác đi, nếu không thực tâm sống những điều Chúa đòi hỏi  về mến Chúa và yêu người cộng thêm thiện chí  muốn xa tránh tội lỗi,  thì Chúa không thể cứu ai được,  vì tình thương tha thứ của Chúa và công nghiệp cứu chuộc vô giá của Chúa Kitô không bao giờ miễn trừ cho ai cứ tự do sống theo ý muốn của riêng mình, thỏa hiệp với thế gian và làm tay sai cho ma quỷ để quay lưng lại với Thiên Chúa, khinh thường những giới răn của Người để làm những sự dữ, sự tội như thực trạng sống của quá nhiều người ở khắp nơi trên thế giới tục hóa ngày nay.

Đó là lý do tại sao Chúa Giê su đã dạy các môn đệ và dân chứng xưa là:

hãy  chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào , vì Tôi nói cho anh  em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.” ( Lc 13: 24)

Nếu tình thương tha thứ của Thiên Chúa và công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô đảm bảo cho mọi người đương nhiên được cứu độ để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc vĩnh cứu, sau khi kết thúc hành trình con người trên trần gian này,  thì Chúa Giê su đã không khuyên dạy như trên.

Trái lại, Chúa đòi hỏi con người phải tỏ thiện chí muốn được cứu rỗi qua nỗ lực cộng tác với ơn Chúa để đi qua cửa hẹp  là cửa kiềm chế những đòi hỏi bất chánh của xác thịt, những ham muốn của cải và tiền bạc , những ham mê về mọi thú vui vô luân vô đạo, nghĩa là phải tránh  đi vào  cửa rộng mà nhiều người đang nghênh  ngang  đi trên đó  mà không biết  sẽ  đi  đến hư mất đời đời.

Cửa rộng  đó là cửa đi vào các sòng bài bạc, các nhà tắm hơi , các động mãi dâm , các nơi vui chơi,  ăn uống nhẩy nhót cuồng loạn, trong khi chạy theo những quyến rũ về danh lợi chóng qua ở đời này, khiến bất công bóc lột người khác và  dửng dưng trước sự đau khổ nghèo đói của biết bao anh chị  em đồng loại thiếu may mắn hơn mình.

Dụ ngôn về ngày phán xét chung nói ở chương 25 Phúc Âm Thánh Matthêu đã cho thấy  rõ  là nếu sống  thiếu  bác ái, dửng dưng trước sự đau khổ, nghèo túng của người khác, thì không thể được cứu độ để vào Nước Trời, là nơi chỉ dành cho những ai thực tâm mến Chúa và yêu thương bác ái với người khác như yêu chính mình.

Tóm lại, người có niềm tin Thiên Chúa, muốn được cứu độ để vào Nước Trời vui hưởng hạnh phúc vinh cửu với Chúa là Cha, thì nhất thiết phải xa tránh con đường rộng rãi thênh thang nói trên. Đó  là con đường chắc chắn sẽ dẫn đến hư mất đời đời, nếu người ta  tin có sự sống vĩnh cửu  sau khi  có ngày phải chết đi trong thân xác này. Những ai đang đi và sắp đi  vào con đường  rộng rãi thênh thang nói trên,  thì  đã tự đánh mất hy vọng được cứu rỗi. Họ không thể viện cớ  Thiên Chúa yêu thương tha thứ và cậy nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô để cứ đi hàng hai là miệng nói tin yêu Chúa mà chân lại bước vào con đường tội lỗi trái nghịch với tình thương, công bình và thánh thiên của Chúa.

Ai đang đi hàng hai như vậy, thì hãy lắng nghe lời Chúa Giêsu nghiêm khắc cảnh cáo như sau trong Sách Khải Huyền:  

  Ta biết các việc ngươi làm. Ngươi chẳng nóng mà cũng chẳng lạnh. Phải chi ngươi nóng hẳn hay lạnh hẳn đi. Nhưng vì ngươi cứ hâm hâm, chẳng nóng ,chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi  ra khỏi miệng Ta. ( Kh 3: 15-16).

Chúa nói :   ai có tai nghe , thì nghe. ( Mt 13: 43; Mc 4: 23; Lc  14: 35)

Ước mong giải đáp trên thỏa mãn câu hỏi đặt ra.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

 

Tác giả: Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!