Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
Bài Viết Của
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN
THẾ GIAN GIẢ TRÁ
CẦU NGUYỆN CỦA ABRAHAM VÀ CỦA CHÚA GIESU
NGHỆ THUẬT TIẾP ĐÃI KHÁCH
CÂU CHUYỆN NGƯỜI SAMARITANO TỐT LÀNH
CHÚA GIÊSU SỬA SOẠN NHÂN CHỨNG
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ MÔN ĐỆ CHÚA GIESU
CUỘC XUẤT HÀNH CỦA DÂN ISRAEL RA KHỎI AI CẬP VÀ NHỮNG TAI ƯƠNG THIÊN CHÚA ĐỔ XUỐNG DÂN AI CẬP
THÁNH THỂ LÀ BÍ TÍCH BẤT BẠO ĐỘNG - Lễ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITO
LỄ BA NGÔI THIÊN CHÚA: CÁM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - MỘT THỜI ĐẠI MỚI BẮT ĐẦU
HỘI ĐỒNG JERUSALEM VÀ NHỮNG Ý KIẾN BẤT ĐỒNG.
JERUSALEM LÀ GÌ?
TIẾNG GỌI CỦA CHÚA CHIÊN LÀNH
CHÚA GIESU TRAO QUYỀN CHO PHERO
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: BÓNG HÌNH PHERO VÀ NGÓN TAY TOMA
ĐỨC GIESU PHỤC SINH VÀ BIẾN CỐ LỊCH SỬ
THEO CHÚA TRÊN ĐƯỜNG THẬP GIÁ (CHÚA NHẬT LỄ LÁ)
CÂU CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH
HỐI CẢI VÀ THA THỨ
NÀY TÔI ĐÂY LÀ TÔI TỚ CHÚA - LỄ TRUYỀN TIN
GIỚI LUẬT VÀ TỰ DO
VINH QUANG CHÚA TRÊN NÚI TABOR
CÁM DỖ VÀ CẠM BẪY
LỄ TRO: Ý NGHĨA MÙA CHAY THÁNH -
CÂU CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI
PHÚC LỢI VÀ CÔNG BẰNG CỦA THIÊN CHÚA
KHỦNG HOẢNG DI DÂN BẤT HỢP PHÁP
HÃY CHÈO THUYỀN RA CHỖ NƯỚC SÂU VÀ THẢ LƯỚI
ĐẰNG SAU NHỮNG BẤT ỔN Ở TRUNG ĐÔNG
LỜI THẬT MẤT LÒNG - CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO LỜI TIÊN TRI
ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIESU TRONG ĐỀN THÁNH
GIẢNG HUẤN CỦA THÁNH PHAO LO (Lễ Thánh Phaolo trở lại)
HÃY TÁI TẠO NIỀM TIN
GIỜ CỦA CHÚA LÀ GÌ?
KẾ HOẠCH VỀ TRUNG ĐÔNG CỦA THIÊN CHÚA
CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA - BÍ TÍCH THANH TẨY
ISRAEL VÀ HÒA BÌNH Ở TRUNG ĐÔNG
LỄ BA VUA HAY LỄ HIỂN LINH MỘT VÌ SAO VÀ MỘT TRÁI TIM TINH TUYỀN
ĐỨC MARIA LÀ MẸ THIÊN CHÚA
THÁNH THỂ LÀ BÍ TÍCH BẤT BẠO ĐỘNG - LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITO

 

St 14:18-20; 1Cr 11:23-26; Lc 9:11b-17

_____________________________

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh

 
 Bài đọc Tin Mừng trong Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu gồm những đoạn trong sách Sáng Thế 14:18-20,Thánh Vịnh 110:1-2-3-4, Thư Thánh Phaolo gửi tín hữu 1Corinto 11:23-26 và Luca 9: 11b-17. 

Câu chuyện biến 5 cái bánh và 2 con cá cho mấy ngàn người ăn đều được bốn Phúc Ân thư kể lại đã xẩy ra tại Tabgha nằm ở bờ Tây Bắc biển Galilee là nơi có 7 giòng suối. Bài Tin Mừng hôm nay đã đưa chúng ta trở về quá khứ của một nền thần học phong phú và đời sống tu đức linh đạo của Israel, đồng thời cũng giúp chúng ta vươn tới ý niệm về sự sống nơi vương quốc Thiên Chúa như là một bữa tiệc long trọng do chính Chúa Kitô là đấng thiên sai chủ tọa.     

      Đọc Mac cô chúng ta thấy biến cố này như báo trước bữa tiệc ly (Mc 14:22) và bữa tiệc long trọng của đấng Thiên Sai. Cả hai bữa tiệc đều được toàn thể cộng đồng ăn mừng bằng phép Thánh Thể. Thánh Mathiêu đưa ra số người tham dự cũng là một yếu tố quan trọng, bởi vì con số 20,000 hay 30,000 người không phải là ít. Dân số Do Thái ở Palestine thời chúa Giêsu ước chừng nửa triệu người, như vậy chúa Giêsu đã cho 1/10 dân số ăn uống no nê với 5 cái bánh và 2 con cá mà còn dư thừa. Việc nuôi ăn này đã làm cho câu chuyện có tính xã hội, khác hẳn với những câu chuyện chữa lành bệnh nói ở những phúc âm thư khác. Thánh Luca, cùng với các thánh sử, đã liên kết câu chuyện nuôi ăn này với việc chúa Giêsu báo trước cuộc khổ nạn của Người và những lời khuyên của Chúa về việc vác Thánh Giá hàng ngày (9:18-27). Cử hành phép Thánh Thể để nhớ chúa Giêsu (22:19) tức là chia sẻ không chỉ sứ mệnh của Người (9:1-6) mà còn cả sự hiến dâng mình cùng số phận Người mà biểu tượng chính là thập giá (9:18-27). Thánh Thể là để nuôi dưỡng và thêm sức cho đời sống đức tin của chúng ta thêm vững mạnh.

 

NUÔI DƯỠNG TÂN ISRAEL

 

Hãy đặt đoạn Tin Mừng hôm nay (Lc 9:11-17) trong toàn bộ Phúc Âm Luca. Đoạn 9 bắt đầu với sứ mệnh của nhóm 12: Các ông được sai đi để tuyên bố nước trời, trừ ma quỉ, rao giảng Tin Mừng cho muôn dân và chữa lành bệnh. Khi các môn đệ đi giảng Tin Mừng và chữa lành bệnh trở về, Chúa Giêsu lại trao cho họ nhiệm vụ mới là nuôi dưỡng một tân Israel (Israel đuợc chấn chỉnh lại) bằng phép Thánh Thể.

 

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca đưa ra cho chúng ta hai bài học quan trọng. Thứ nhất, Chúa Giêsu chào đón đám đông dân chúng, mặc dù cả 12 môn đệ đều không muốn giữ họ lại. Thánh Luca dùng tiếng “mười hai” để chỉ nhóm tông đồ đặc biệt, một con số có ý nghĩa khác thường theo truyền thống Do Thái. Nó cũng nhắc lại 12 chi họ Israel. Khi dùng danh xưng “Mười Hai”, Luca có ý nghĩ là: được chọn lọc để phụng sự một cách đặc biệt thì không thể từ chối vì lý do mình khác biệt với đám đông dân chúng; trái lại, theo Chúa Giêsu, con số “Mười Hai” có nghĩa là phải vui tươi chào mừng. Thứ đến, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải chia sẻ cho mọi người bất cứ cái gì mình có. Cung cách chia sẻ phải là cho nhiều hơn là nhu cầu người ta đòi hỏi. Với người bình thường thì nói “Chúng tôi không có quá 5 cái bánh và 2 con cá”, nhưng với Chúa Giêsu, Chúa đòi hỏi, đồ ăn dự trữ dù ít ỏi cũng như lòng quảng đại của các tông đồ có giới hạn, cũng cần phải cho đi quá mức giới hạn của mình. Thánh Luca cũng như tất cả các môn đệ đều nhấn mạnh ơn cứu độ là phải tới được đời sống thực tế hàng ngày của mọi người.

 

BÍ TÍCH BẤT BẠO ĐỘNG
 

Phép Thánh Thể thâu gọn tất cả giảng huấn, cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Bất bạo động là trung tâm điểm của phép Thánh Thể. Luca kể lại cuộc khổ nạn của Chúa như là Con Chiên chịu chết mà không phản ứng, vẫn yêu thương kẻ thù, làm tốt cho kẻ dữ và cầu nguyện, chúc lành cho những kẻ ngược đãi truy tố mình. Do đó, phép Thánh Thể thực sự là một bí tích bất bạo động. Cách thức hành động của người Kito hữu phải là chinh phục, vượt thắng ma quỉ và bạo động như chúa Giêsu đã làm. Đó là Bất Bạo Động, Yêu Thương và Tha Thứ. Phương pháp này nằm trong giảng huấn của Chúa cũng như của cuộc khổ nạn và cái chết của Người, đã được ghi trong lịch sử loài người.

 

CON NGƯỜI CỦA THÁNH THỂ VÀ THÁNH TỬ ĐẠO VÌ NIỀM TIN
 

Nhân vật lịch sử cận đại của phép Thánh Thể là một linh mục trẻ, cha Jerzy Popieluszko (1947-1984) đã được phong chân phước tử đạo vào ngày Lễ Mình Thánh Chúa Kitô 6-6-2010 tại Công Trường Pilsudski ở Warsaw. Xin được kể chút ít về vị linh mục trẻ đặc biệt này. Cha là một anh hùng và là gương mẫu cho chúng ta.
 

Cha sinh ngày 14 tháng 9 năm 1947 tại Okopy, một làng quê ở phía Đông Ba Lan, trong một gia đình Công Giáo rất kiên cường và đạo hạnh. Sau khi tốt nghiệp trung học, cha vào chủng viện ở Warsaw chứ không vào chủng viện địa phương ở Bialystok. Cuộc huấn luyện của ngài bị gián đoạn mất 2 năm vì phải nhập ngũ. Trong thời gian này ngài bị hành hạ đánh đập tàn ác nhiều lần vì niềm tin Kito giáo.
 

Sau khi chịu chức linh mục, dù còn trẻ nhưng sức khỏe rất yếu, ngài đã thi hành nhiều công tác của giáo phận trước khi nhận bài sai sau cùng ở xứ Thánh Stanislas Kostka tại Warsaw. Ngài làm việc bán thời gian ở đây, thì giờ còn lại ngài hoạt động với tư cách một nhân viên y tế. Nhờ biết về y tế, ngài đã được giao trách nhiệm tổ chức một đội ý tế cấp cứu khi Đức Gioan Phaolo II thăm Balan năm 1979 và Warsaw năm 1983.
 

Tháng 8 năm 1980 khi phong trào Công Đoàn Đoàn Kết bùng nổ ở BaLan, thợ thuyền từ những xưởng thép ở Warsaw tổng đình công ủng hộ các xưởng đóng tầu trên biển Baltic, đã yêu cầu một linh mục đến làm lễ cho họ hàng ngày. Cha Jerzy đã trúng thăm. Cha đã ở với họ suốt cả ngày lẫn đêm. Công đoàn đã cho cha thấy một viễn kiến mà ngài đã học được từ thánh Maximilian Kolbe là Tinh Thần Tự Do giữa cảnh Nô Lệ Thể Xác. Đây là một cái nhìn xác thực về ơn gọi của tất cả mọi người cả nam lẫn nữ trong đám thợ thuyền ở chung quanh cha. Cha Jerzy đã vận động khuyến khích họ phải có tinh thần yêu mến tự do.
 

Ngày 13 tháng 12 năm 1981 nhà cầm quyền cộng sản ban hành lệnh giới nghiêm thiết quân luật, bắt giữ nhiều người hoạt động cho công đoàn, đồng thời tung ra kế hoạch làm khó, quấy rối rất ác độc và trả thù. Nhiều người đi biểu tình đã mất việc không còn khả năng giúp đỡ gia đình. Nhiều người bị đánh đập tàn ác trên đường phố để mặc cho chết. Cha Popieluszko đã trở thành nhân vật quan trọng trong chương trình an sinh yểm trợ giúp đỡ những gia đình bị khốn khó vì nạn thiết quân luật.
 

Cha thường xuyên tham dự những phiên tòa xử những nhà hoạt động công đoàn, ngồi nổi bật tại tòa cùng với gia đình họ để những bị can có thể nhìn thấy cha rõ ràng khó có thể quên được. Chính ở phòng sử cha đã có cảm tưởng như đang dâng thánh lễ hàng tháng cho cả quê hương và, tất cả mọi người đang bị giam cầm và gia đình họ đều thông công. Đây không phải là cuộc biểu tình có tính chính trị vì cha không yêu cầu tín hữu trưng biểu ngữ hay hô những khẩu hiệu. Thánh lễ cho tổ quốc đã trở thành quá quen thuộc không những ở Warsaw mà còn trên khắp cả nước, thường lôi cuốn từ 15,000 đến 20,000 người tham dự. Cha Popieluszko nhấn mạnh, thay đổi phải có được theo cách hòa bình. Lời chúc bình an cho nhau trong thánh lễ là một trong những giây phút có ý nghĩa nhất của mỗi Thánh Lễ cho quê hương.
 

Cha Popieluszko không phải là nhà hoạt động xã hội, cũng không phải người làm chính trị, nhưng là một linh mục Công Giáo luôn luôn trung thành với Phúc Âm. Ngài không phải là người phát ngôn ồn ào dao to búa lớn, nhưng là người có lòng xác tín rất sâu sắc và ngay thẳng. Sự thánh thiện của ngài ở chỗ ngay thẳng, đã đem lại hy vọng cho mọi người ngay cả những giây phút ghê sợ nhất. Ngài biết tất cả mọi hệ thống toàn trị đều dựa trên khủng bố và đàn áp. Cộng sản coi ngài là kẻ thù vì ngài giải thoát mọi người khỏi sợ hãi. Ngài lột trần cái đạo đức giả của chế độ cộng sản và dạy mọi người cách thức đối đầu với độc tài toàn trị. Ngài thường xuyên dùng lời thánh Phao Lồ trong những bài giảng của ngài: “Hãy chiến đấu chống lại ma quỉ bằng việc thiện”.
 

Ngày 19 tháng 10 năm 1984 cha bị nhân viên mật vụ Ba Lan bắt cóc trên đường trở lại Warsaw sau khi thăm viếng một xứ đạo ở tỉnh Bydgoszcz bên cạnh. Ngài bị đánh đập một cách tàn nhẫn đến bất tỉnh, thân thể ngài bị trói gồ lại như thể tự thắt cổ tự tử. Xác bị ném vào trong một thùng chứa nước rất sâu. Những kẻ giết ngài đã quá tàn ác chưa từng có cho thấy chúng ghét cay đắng niềm tin mà ngài là hiện thân. Người tài xế của cha chạy thoát được đã nói với báo chí tất cả những gì đã xẩy ra. Ngày 30 tháng 10, xác cha được tìm thấy trong một hầm chứa nước lạnh ở gần Wloclawek than thể bị trói, miệng bị bịt lại. Mọi người tin rằng giết cha Jerzy cách tàn bạo như vậy sẽ khiến chế độ công sản ở Ba Lan xụp đổ mau lẹ hơn.
 

Đám tang cha Popieluszko đã biến thành cuộc biểu tình khổng lồ với hơn 400,000 người tham dự. Đại diện chính thức của công đoàn Đoàn Kết đã có mặt trên toàn quốc lần đầu tiên kể từ ngày ban hành lệnh thiết quân luật. Xác ngài được mai táng ngay tại sân trước của giáo xứ Thánh Stanislaw Kostka và từ đó đến nay đã có hơn 17 triệu người đến viếng mộ.
 

Hơn 20 năm qua, nhiều người đã cầu nguyện cùng ngài hoặc tại mộ hay ở những nơi xa xôi và đã chứng kiến nhiều việc lạ lùng ngài làm cho nhiều người trẻ. Ngài đã cổ động, quảng bá tôn trọng nhân quyền, tranh đấu cho quyền lợi của công nhân thợ thuyền và phẩm giá con người, tất cả đều nằm trong khuôn khổ và ánh sáng Phúc Âm. Ngài đã thể hiện cho Ba Lan và toàn thế giới, tính can đảm, lòng trung thành với Chúa, với thánh giá chúa Kitô và Phúc Âm, tình yêu Thiên Chúa và quê hương tổ quốc. Ngài là đại diện cho lòng yêu nước theo tinh thần Kito giáo, một nhân đức thuộc văn hóa và xã hội. Ngài đã tận hiến đời mình cho Thánh Thể. Tên của ngài đã được đặt tên cho hơn 80 đường phố và công viên/quảng trường ở Ba Lan. Hình ngài đã được tạc thành tượng và bảng kỷ niệm lên tới hàng trăm. 18,000 trường học, cơ quan bác ái, nhóm trẻ và những câu lạc bộ thảo luận đã lấy tên ngài làm tên cho cơ sở của mình. 
 

Vì cha Jerzy được tuyên dương là tử đạo vì không chịu từ bỏ đức tin nên tiến trình phong thánh không cần thiết và đòi hỏi phải có phép lạ chứng minh mặc dù có nhiều phép lạ đã được báo cáo. Việc phong thánh ngài là một gương sáng cho chúng ta, thúc đẩy chúng ta cố gắng để lời nói và việc làm phải luôn luôn phù hợp với ý nghĩ của lương tâm thầm kín bên trong.
 

Lạy Thánh Jerzy Popieluszko, Người của Thánh Thể, Tử Đạo vì Sự Thật, mạng sống của ngài bị mất đi nhưng được chia sẻ cho nhiều người. Máu tử đạo của ngài đã trở thành hạt giống của niềm tin cho quê hương và Giáo Hội của ngài. Ngài là linh mục đời đời, thuộc hàng tư tế Melchizedek (cv 110), xin cầu cho chúng tôi.

 

Fleming Island, Florida

June 12, 2019

Tác giả: Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!