Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
Bài Viết Của
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN
THẾ GIAN GIẢ TRÁ
CẦU NGUYỆN CỦA ABRAHAM VÀ CỦA CHÚA GIESU
NGHỆ THUẬT TIẾP ĐÃI KHÁCH
CÂU CHUYỆN NGƯỜI SAMARITANO TỐT LÀNH
CHÚA GIÊSU SỬA SOẠN NHÂN CHỨNG
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ MÔN ĐỆ CHÚA GIESU
CUỘC XUẤT HÀNH CỦA DÂN ISRAEL RA KHỎI AI CẬP VÀ NHỮNG TAI ƯƠNG THIÊN CHÚA ĐỔ XUỐNG DÂN AI CẬP
THÁNH THỂ LÀ BÍ TÍCH BẤT BẠO ĐỘNG - Lễ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITO
LỄ BA NGÔI THIÊN CHÚA: CÁM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - MỘT THỜI ĐẠI MỚI BẮT ĐẦU
HỘI ĐỒNG JERUSALEM VÀ NHỮNG Ý KIẾN BẤT ĐỒNG.
JERUSALEM LÀ GÌ?
TIẾNG GỌI CỦA CHÚA CHIÊN LÀNH
CHÚA GIESU TRAO QUYỀN CHO PHERO
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: BÓNG HÌNH PHERO VÀ NGÓN TAY TOMA
ĐỨC GIESU PHỤC SINH VÀ BIẾN CỐ LỊCH SỬ
THEO CHÚA TRÊN ĐƯỜNG THẬP GIÁ (CHÚA NHẬT LỄ LÁ)
CÂU CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH
HỐI CẢI VÀ THA THỨ
NÀY TÔI ĐÂY LÀ TÔI TỚ CHÚA - LỄ TRUYỀN TIN
GIỚI LUẬT VÀ TỰ DO
VINH QUANG CHÚA TRÊN NÚI TABOR
CÁM DỖ VÀ CẠM BẪY
LỄ TRO: Ý NGHĨA MÙA CHAY THÁNH -
CÂU CHUYỆN NGƯỢC ĐỜI
PHÚC LỢI VÀ CÔNG BẰNG CỦA THIÊN CHÚA
KHỦNG HOẢNG DI DÂN BẤT HỢP PHÁP
HÃY CHÈO THUYỀN RA CHỖ NƯỚC SÂU VÀ THẢ LƯỚI
ĐẰNG SAU NHỮNG BẤT ỔN Ở TRUNG ĐÔNG
LỜI THẬT MẤT LÒNG - CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO LỜI TIÊN TRI
ĐỨC MẸ DÂNG CHÚA GIESU TRONG ĐỀN THÁNH
GIẢNG HUẤN CỦA THÁNH PHAO LO (Lễ Thánh Phaolo trở lại)
HÃY TÁI TẠO NIỀM TIN
GIỜ CỦA CHÚA LÀ GÌ?
KẾ HOẠCH VỀ TRUNG ĐÔNG CỦA THIÊN CHÚA
CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA - BÍ TÍCH THANH TẨY
ISRAEL VÀ HÒA BÌNH Ở TRUNG ĐÔNG
LỄ BA VUA HAY LỄ HIỂN LINH MỘT VÌ SAO VÀ MỘT TRÁI TIM TINH TUYỀN
ĐỨC MARIA LÀ MẸ THIÊN CHÚA
LÀM THEO Ý THIÊN CHÚA

 

CHÚA NHẬT XB THƯỜNG NIÊN

St 3:8-15; 2Cr 4:13-5:1; Mc 3:20-35

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
 


 

Bài Phúc Âm hôm nay nói về các kinh sư thiếu niềm tin đến từ Jerusalem. Họ nghĩ  chúa Giesu đã dựa thế quỉ vương Beelzebub để trừ ma quỉ (Mc 3:20-35). Beelzebub là tên một loại chúa quỉ ở Canna. Trong Tân Ước thánh sử Mathieu và Gioan cũng nói đến loại quỉ này và người ta ám chỉ chúa Giesu dùng quỉ thuật của chúng để trừ tà (Mt 9:34; 10:25; 12:24, 27; Ga 7:20; 8:48,52). Những chuyện như vậy xẩy ra không chỉ trong suốt cuộc đời của Người mà cả những lúc căng thẳng giữa Giáo Hội và Hội Đường. Khi chúa Giesu nói Satan không thể trừ Satan được (c.23b) có nghĩa là một thực thể nếu tự phân chia thì không thể tồn tại được, cũng như một vương quốc, một gia đình, ngay cả quỉ Satan nếu chia rẽ cũng không tài nào đứng vững được. Chúa Giesu không có một liên hệ ruột thịt nào với Satan mà còn là một kẻ thù ghê sợ của nó.


 

THẾ NÀO LÀ LIÊN HỆ GIA ĐÌNH

Giữa lúc xẩy ra những việc ngược đời này thì Chúa thấy mẹ Người và các anh chị em Người đến (c32).Trong cuộc đời của Chúa ở trần thế, có hai nhóm người đặc biệt gần gũi Chúa là gia đình giòng họ ở Nazareth và nhóm 12 tông đồ. Gia đình họ hàng thì nghĩ họ đã mất Chúa vì 12 tông đồ. Nhưng 12 tông đồ chỉ là nhóm gia đình thiêng liêng/linh tông. Nhiều lúc vì tinh thần căng thẳng và rối loạn, hai nhóm này bị mờ mắt không còn nhận ra được căn tính thực của Chúa Giesu.

Các môn đệ - hiểu theo nghĩa ruột thịt của Chúa- chính là chìa khóa mở cửa để đến với Chúa và tân sứ vụ của Chúa. Ngoài ra nhóm này còn là mối nguy đối với nhóm liên hệ ruột thịt gia đình (c.33-35). Khi một số người trong nhóm bà con với Chúa nói lời ám chỉ Chúa dùng quyền quỉ vương thì đó cũng là lời nói của những kinh sư đến từ Jerusalem: “Chúa có quyền lực là do quỉ Beelzebub.”

Gia đình chúa Giesu có nhiều lý do để nghĩ rằng Chúa “kỳ cục” vì cuộc sống của Chúa gắn bó với những liên hệ khác hơn là với gia đình ruột thịt hoặc những người của thời đại Chúa. Đối với Chúa, liên hệ đó là “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tô (c.35). Thi hành ước muốn của Thiên Chúa chính, là những đòi hỏi của vương quốc. Liên hệ gia đình chỉ là thứ yếu. Theo tinh thần Tin Mừng, với những hứa hẹn và đòi hỏi, thì những ai làm theo ý muốn của Thiên Chúa thì không những là anh chị em và mẹ của Chúa Giesu, mà cũng là anh chi em và mẹ ruột của Người.


 

XÚC PHẠM CHÚA THÁNH THẦN THÌ KHÔNG THỂ THA THỨ ĐƯỢC

Chúa Giesu trừ khử ma quỉ là nhờ Chúa Thánh Thần. Bài Tin Mừng hôm nay cũng hàm chứa tội chống lại Chúa Thánh Thần (c 29). Tại sao xúc phạm Chúa Thánh Thần lại không thể tha thứ được? Phạm đến Chúa Thánh Thần không phải chỉ do lời nói, mà còn là hành động từ chối không nhận ơn cứu chuộc mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua Chúa Thánh Thần, và Chúa Kito chịu chết trên thập giá. Xúc phạm đến Chúa Thánh Thần thì không thể tha thứ được ở đời này và cả đời sau, nếu không có thống hối và cải đổi. Vậy thì những ai cưỡng lại sự tha thứ thì chẳng bao giờ được thứ tha.

Khi đi theo tội lỗi thì cũng là lúc chúng ta không muốn hối cải. Do đó chúng ta không coi việc hối cải là quan trọng. Chúng ta đi vào tình trạng từ bỏ và hủy giệt đời sống thiêng liêng. Khi xúc phạm đến Chúa Thánh Thần là khi chúng ta tự giam mình trong ngục tù không muốn thanh tẩy và tinh luyện lương tâm để được Chúa tha thứ tội lỗi.


 

LÀM THEO Ý CỦA THIÊN CHÚA

Điều quan trong là Chúa Giesu muốn chúng ta thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Đó cũng là đòi hỏi của Vương Quốc Thiên Chúa. Trước tiên là chúng ta phải tìm hiểu kế hoạch của Thiên Chúa đối với nhân loại và lịch sử. Đây là kế hoạch mà Thiên Chúa Cha “vì lòng nhân ái của Người đã tiền định cho chúng ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giesu Kito”(Ep 1:5). Cùng một cách thức đó, câu “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời..” trong Kinh Lạy Cha cũng ám chỉ ý muốn của Thiên Chúa. Đây là ý muốn mà Thiên Chúa đã thực hiện trước tiên. Chính Thiên Chúa đã hoàn thành kế hoạch cứu chuộc nhân loại của Người.

Khác với loại phá bỏ tiêu cực vô phương cứu chữa số phận và hoàn cảnh, ý muốn của Thiên Chúa còn vượt quá mọi ước mơ và tưởng tượng huy hoàng nhất của chúng ta. Nó còn cho thấy Thiên Chúa ân cần săn sóc, quan phòng và đầy lòng thương sót tất cả mọi người chúng ta. Để cho ý muốn của Thiên Chúa được thực hiện, mọi người phải có ý thức và cương quyết trả lời “Xin Vâng / Fiat” dù cho hành động này có làm chúng ta mất mát điều gì một cách nhẹ nhàng hay cay đắng.

Trong bài giảng lễ khai mạc sứ vụ thánh Phero vào ngày 24-4-2005, Biển Đức XVI đã nói: “Thưa anh chị em, lúc này đây, không cần thiết phải có tôi để trình bày chương trình lập qui cai quản…Chương trình cai quản thực sự của tôi không phải là thực hiện ý muốn, và tư tưởng của tôi, nhưng là lắng nghe –cùng với toàn thể Giáo hội- Lời và ước muốn của Thiên Chúa, được Người hướng dẫn, để chính Người sẽ dẫn dắt Giáo Hội tại giờ phút này của lịch sử chúng ta.”

Hãy tưởng tượng Joseph Ratzinger, bây giờ là Biển Đức XVI, một trong những thần học gia vĩ đại nhất và nhà tư tưởng của Giáo Hội đang loan báo cho Giáo Hội và thế giới là ngài đến không để thi hành ý định của ngài, nhưng để cùng với toàn thể Giáo Hội lắng nghe Lời Chúa và ý muốn của Chúa được Thiên Chúa hướng dẫn, để chính Chúa sẽ dẫn dắt Giáo Hội trong giờ phút này của lịch sử! Quả là những lời nói đầy sức mạnh và tâm huyết  nghe như rót vào tận đáy lòng mỗi người chúng ta!

 

THÁNH NHÂN LÀ NHỮNG VỊ KỲ QUÁI

Chúng ta đã thường nghĩ nghĩ các thánh là những người kỳ quặc mà lại được Giáo Hội  tung hô để cho chúng ta noi gương. Họ là những người chẳng đại diện cho ai, chẳng tiếp xúc với ai, và chẳng theo một khuôn khổ loài người nào! Nhưng chắc chắn họ đều là những quái nhân theo nghĩa đời thường. Họ khác người, chẳng giống ai, hành xử lạ thường và đứng ở một vị thế đặc biệt. Các ngài đáp trả tình yêu vô biên của Thiên Chúa cũng rất đặc biệt với lòng trung tín phi thường và cam kết không ai tưởng tượng nổi. G.K. Chesterton đã nói: “Những con người như vậy đã phóng đại thái quá những điều mà Giáo Hội và thế giới đã bỏ qua không để ý tới”.

 

THỰC TẾ ĐÃ NÓI LÊN TẤT CẢ SỰ THẬT NHƯ VẬY

Trong bài đọc 2 gửi tin hữu Corinto (2Cr 4:13-5:1), thánh Phaolo đã tuyên xưng niềm tin của ngài một cách mạnh mẽ. Ngài quả quyết ngài vẫn còn sự sống dù phải chết. Phaolo tưởng tượng Thiên Chúa giới thiệu ngài với chúa Giesu vào ngày Chúa giáng trần lần thứ hai để phán xét loài người. Phaolo quả quyết niềm tin của ngài sẽ kéo dài vô tận ở những câu 16-18, dù thể xác có tiêu tan đi thì bản chất con người của ngài vẫn ngày càng đổi mới….và trở thành vĩnh viễn. Đối với Phaolo, chúa Giesu Kito đã chết và sống lại là một thực tế đã nói lên tất cả sự thật như vậy. Điều này cho thấy một hiển nhiên. Chúa Giesu đã chịu đóng đanh vào thập giá, không với quyền lực bề ngoài sáng chói nhưng với một kỳ quan nơi con người xác phàm yếu đuối.


 

HÒA GIẢI VÀ ĐỀN TỘI

Phù hợp với bài Phúc Âm hôm nay là câu #17 nói về “Hòa Giải và Đền Tội” trong tông huấn của thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II năm 1984.

“Trong một đoạn Tin Mừng khác đặc biệt của Mathieu, chính Chúa Giesu đã nói về “tội xúc phạm đến Chúa Thánh Thần” thì sẽ không thể tha thứ được. Lý do là cung cách ngoan cố khi xúc phạm, lại từ chối không muốn trở về với Chúa tình yêu đầy lòng khoan dung  của Thiên Chúa Cha.

“Và đây chính là một căn nguyên rõ ràng được biểu lộ: Chối bỏ Thiên Chúa, chối bỏ ân sủng và vì thế chống đối nguồn gốc của ơn cứu chuộc. Đây là một biểu lộ minh thị của một người tự mình bước ra khỏi đoạn đường tha thứ. Hy vọng là rất ít người vào giờ phút chót vẫn còn giữ thái độ nổi loạn và khinh thường Thiên Chúa. Ngoài ra Thiên Chúa với tình yêu nhân hậu vĩ đại hơn con tim chúng ta nhiều -như thánh Gioan đã dạy- thì có thể lướt thắng mọi kháng cự tinh thần và tâm lý của chúng ta. Vì vậy, như thánh Toma đã viết ‘với tính toàn năng và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa, trong cuộc sống này không ai có thể thất vọng vì ơn cứu chuộc của Thiên Chúa.’

“Nhưng khi chúng ta suy nghĩ kỹ và nhận ra được việc nổi loạn của chúng ta cũng như nhận biết sự công bằng vô cùng của Thiên Chúa, thì chúng ta hẳn phải cảm thấy ‘hãi hùng’ về ơn cứu chuộc như thánh Phaolo đã gợi ý. Ngoài ra chúa Giesu đã cảnh cáo loại tội ‘không thể tha thứ được’ cho biết kẻ phạm tội đó sẽ bị luận phạt phải ‘chết đời đời.’

“Kinh Thánh, các tiến sĩ, thần học gia, thầy dạy và cac mục tử đã phân chia tội thành tội nặng/trọng và tội nhẹ. Thánh Augustin và nhiều vị khác cũng nói về nhiều loại tội khác nhau. Và hình phạt vì tội thì tùy nặng hay nhe, tội không thể tha thứ. Nhưng phán xét sau cùng vẫn là lòng thương xót và công bằng vô bờ bến của Thiên Chúa.

Ước mong chẳng có ai, trước khi nhắm mắt lìa đời, lại vẫn ngoan cố chống lại Thiên Chúa. Và lòng Chúa thương xót chúng ta thì vô biên. Ân sủng và Ơn cứu độ chúa Giesu đã ban cho loài người và mỗi chúng ta qua cái chết trên thập giá chẳng lẽ lai uổng phí.


 

Fleming Island, Florida

June 2018

Tác giả: Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!