Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
Bài Viết Của
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
YÊU THƯƠNG NGƯỜI HÀNG XÓM
THEO CHÚA GIESU TRONG ÁNH SÁNG CỦA NGƯỜI
SỨ ĐIỆP CỦA ĐTC PHANXICO VỀ NGÀY THẾ GIỚI CHO NGƯỜI BỆNH THỨ 28
HÃY LÀ MUỐI TRẦN GIAN VÀ LÀ ÁNH SÁNG THẾ GIỚI (Bải giảng của ĐTC Phanxico Chúa Nhật 5A Thường Niên)
MUỐI VÀ ÁNH SÁNG
LỄ DÂNG CHÚA GIESU TRONG ĐỀN THÁNH (BÀI NÓI CHUYỆN CỦA ĐTC VỚI NHỮNG NGƯỜI HÀNH HUONG)
“XIN CHÚA GỬI XUỐNG CHO CHÚNG TA MỘT NGÔN SỨ”
TOÀN PHÚC hay TÁM MỐI PHÚC (Bài giảng của ĐTC Phanxico ngày 29-1-2020 với khách hành hương)
LỄ DÂNG ĐỨC GIESU TRONG ĐỀN THÁNH (CHÚA NHẬT 4A THƯỜNG NIÊN)
HIẾN CHƯƠNG SỐNG VÀ TOA THUỐC NÊN THÁNH
HÃY CA TỤNG VÀ VUI MỪNG VÌ THIÊN CHÚA Ở GẦN (Bài Giảng của ĐTC Phanxico Lễ Buổi Sáng 28-1-2020 hồi 16:23)
HÃY CHUẨN BỊ TÂM HỒN ĐỂ CHÚA ĐẾN CẢI ĐỔI CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA (CHÚA NHẬT I LỜI CHÚA)
GIESU THÀNH NAZARETH VÀ ÁNH SÁNG ISAIAH
THÁNH ĐỨC LÀ MỘT TẶNG VẬT CHÚA BAN NHƯNG KHÔNG
NGÀY TỰ DO TÔN GIÁO
CHIÊN THIÊN CHÚA VÀ CUỘC TỬ ĐẠO
BÀI GIẢNG VẾ LỄ HIỂN LINH CỦA ĐTC PHANXICÔ
BÍ TÍCH THANH TẨY (LỄ CHÚA GIESU CHỊU PHÉP RỬA)
THÔNG ĐIỆP CỦA ĐTC PHANXICO VỀ NGÀY HÒA BÌNH THẾ GIỚI 2020
HÃY GIỮ VỮNG NIỀM TIN
THẾ GIAN GIẢ TRÁ
CẦU NGUYỆN CỦA ABRAHAM VÀ CỦA CHÚA GIESU
NGHỆ THUẬT TIẾP ĐÃI KHÁCH
CÂU CHUYỆN NGƯỜI SAMARITANO TỐT LÀNH
CHÚA GIÊSU SỬA SOẠN NHÂN CHỨNG
ĐIỀU KIỆN ĐỂ LÀ MÔN ĐỆ CHÚA GIESU
CUỘC XUẤT HÀNH CỦA DÂN ISRAEL RA KHỎI AI CẬP VÀ NHỮNG TAI ƯƠNG THIÊN CHÚA ĐỔ XUỐNG DÂN AI CẬP
THÁNH THỂ LÀ BÍ TÍCH BẤT BẠO ĐỘNG - Lễ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITO
LỄ BA NGÔI THIÊN CHÚA: CÁM TẠ CHÚA VÌ VINH QUANG CAO CẢ CHÚA
CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG - MỘT THỜI ĐẠI MỚI BẮT ĐẦU
HỘI ĐỒNG JERUSALEM VÀ NHỮNG Ý KIẾN BẤT ĐỒNG.
JERUSALEM LÀ GÌ?
TIẾNG GỌI CỦA CHÚA CHIÊN LÀNH
CHÚA GIESU TRAO QUYỀN CHO PHERO
LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT: BÓNG HÌNH PHERO VÀ NGÓN TAY TOMA
ĐỨC GIESU PHỤC SINH VÀ BIẾN CỐ LỊCH SỬ
THEO CHÚA TRÊN ĐƯỜNG THẬP GIÁ (CHÚA NHẬT LỄ LÁ)
CÂU CHUYỆN NGƯỜI PHỤ NỮ NGOẠI TÌNH
HỐI CẢI VÀ THA THỨ
NÀY TÔI ĐÂY LÀ TÔI TỚ CHÚA - LỄ TRUYỀN TIN
XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN C

2Mcb 7:1-2, 9-14; 2Tx 2:16-3:5; Lc 20:27-38/20:27-34-3

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD                                              

Niềm Tin xác loài người ngày sau sống lại đã bị hiểu lầm và chống đối ngay từ đầu. Chuyện sống lại là vấn đề cần thiết không riêng gì cho người Kito giáo mà còn tất cả mọi người đã từng suy tư về sự sống và sự chết.

     NGƯỜI SA-ĐỐC VÀ TINH THẦN HỌC HỎI KINH THÁNH

Bài Tin Mừng hôm nay (Lc 20:27-38) nói về người Sa-Đốc là một nhóm riêng trong Do Thái Giáo. Họ là những tư tế, phần lớn giàu có, bảo thủ, theo thuyết Aristotle duy vật. Họ chỉ theo những sách của Maisen. Đối với họ, giảng huấn nào không thấy trong Pentateuch đều vô giá trị và trong những sách của Maisen họ cũng không thấy có giáo lý nào nói về sự sống lại. 

Các lãnh tụ tôn giáo ở Jerusalem và những đại diện của họ đều hợp tác với La Mã để kết tội chúa Giesu và làm mất uy tín của Người. Họ hoạnh họe, bắt bẻ, làm náo loạn trong dân và đẩy Chúa Giesu vào trường phái tư duy với chủ đích chia rẽ những người nghe theo Chúa. Họ không chịu học hỏi và nghiên cứu. Đơn giản họ chỉ muốn chọc tức, gài bẫy chúa Giesu bằng những câu hỏi cổ hữu  đã có trong đầu họ từ lâu là “Không có chuyện xác người ta sống lại sau khi chết” (c.27;Cv 23:8).

 XÁC LOÀI NGƯỜI NGÀY SAU SỐNG LẠI 

Trái lại, những người biệt phái và những người cùng thời với Chúa đều hy vọng xác người ta sẽ sống lại. Họ không chỉ là những tiên tri, chỉ dựa vào những bản văn kinh thánh mà còn tin cả những lời truyền khẩu từ Maisen. Căn bản niềm tin của họ về sự sống lại là những lời truyền khẩu đó. Đề tài này được làm sống lại trong cuộc tranh luận giữa phe Biệt Phái và Sa-Đốc mà Phaolo đã dùng để phân hóa, làm náo loạn trong Thượng Hội Đồng Do Thái lúc xét sử ngài để ngài thoát chết. (Cv 23:6-10) 

Những người Sa Đốc không tin có sự sống lại. Câu hỏi của họ trong bài Phúc Âm hôm nay dựa trên hôn phối luật Levi được chép trong sách Thứ Luật 25: 5-10, nói rõ bổn phận của người em đối với người anh đã chết. Đám người Sa-Đốc đã kỳ cục hóa tư tưởng về sự sống lại. Chúa Giesu đã phản kháng sự hiểu biết sơ đẳng và ấu trĩ của đó (c 35-36), đồng thời đưa ra biện chứng dựa trên sự sống lại của những người chết theo luật có ghi chép đàng hoàng (c 37-38) mà những người Sa-Đốc đã chấp nhận. 

Câu trả lời của chúa Giesu gồm 2 phần. Phần đầu (c 34-36) đã lật tẩy câu hỏi không thích hợp đó, bởi lẽ đời sống ở trần thế khác với đời sống sau khi chết. Ở trần gian, hôn phối và cuộc sống là chính nhưng cái chết đã kết thúc nó rồi. Tuy nhiên, ở đời sau không có sự chết, và những người sống lại thì giống như những thiên thần, họ là con Thiên Chúa thì không có chuyện vợ chồng nữa. Trong phần trả lời sau, chúa Giesu dựa vào chính Kinh Thánh của người Sa-Đốc là sách xuất hành 3:6 của Maisen (c 37-40), Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống, không phải của kẻ chết. 

Cả hai phần trả lời của chúa Giesu là một biện chứng dựa vào lý trí (nghĩa là điều kiện của đời sống trần gian không thể làm bằng cớ cho điều kiện của đời sống mai sau) và Kinh Thánh (Xh 3:6) để xác quyết rằng người chết sống lại. Dựa vào niềm tin này, chúa Giesu đã đồng ý với phe Biệt Phái. Biện chứng này phải đặt trên sự phục sinh khải hoàn của chúa Giesu, không phải trên giáo lý về sự sống lại theo nghĩa tổng quát.

HÃY LÀM QUEN VÀ HIỂU BIẾT THỰC SỰ

Vào thời chúa Giesu, những người biệt phái và Sa-Đốc quen biết chúa Giesu rất hời hợt. Họ đã học hỏi giáo huấn của Chúa và biết nhiều chi tiết về người, nhưng họ không biết Người đúng nghĩa Người là Sự Thật. Các thành viên của phe họ cũng biết Người, nhưng chỉ bề ngoài. Họ biết nhiều điều về Người nhưng không thực sự biết về Người. 

Về một phương diện khác, 12 tông đồ, ít ra cũng hiểu biết một cách cụ thể và họ bắt đầu khám phá Chúa Giesu là ai. Sự hiểu biết khác nhau như vậy vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Có nhiều người biết khá nhiều chi tiết về chúa Giesu, nhưng chưa bao giờ thực sự biết và yêu mến Người. Nhiều người như vậy đã từng nghiên cứu thần học! Trái lại, cũng có nhiều người đơn sơ, không nghiên cứu, chẳng hiểu biết chi tiết nhiều về Người nhưng lại biết về sự thật và vẻ đẹp huy hoàng của người đầy đủ và trọn vẹn.

HÔN NHÂN LÀ TẶNG VẬT MÀU NHIỆM 

Mục đích tự nhiên của hôn nhân là sinh con cái. Nó bảo đảm cho sự liên tục của nòi giống, tạo dựng thế hệ mới, bởi vì con người sống rồi chết, nhưng có thế hệ sau nối tiếp. Do đó mới có sự liên tục của loài người. Thánh Gioan Phaolo II đã nói với chúng ta rất nhiều lần về việc này: “Tương lai nhân loại là ở gia đình”.

Có người đặt câu hỏi, cuộc sống tận hiến độc thân và giữ đức trong sạch phải chăng là dấu chỉ của sự sống lại và vương quốc Thiên Chúa đang đến gần, vì khi đã sống lại và ở trong vương quốc, người ta không còn cưới nhau, không có chuyện dựng vợ gả chồng nữa. Độc thân và đức trong sạch trong Giáo Hội đã gợi chú ý đến một phẩm trật mới trong Tin Mừng. Nó liên hệ đến sự sống lại của người chết; nó là dấu chỉ của viên mãn, của bất giệt  và của sự sống. 

Tình rạng độc thân là dấu chỉ của thế giới sắp tới mà các linh mục thuộc nghi thức Latin đang cố gắng sống trọn vẹn suốt đời là kẻ theo chúa Giesu Kito, làm mục vụ Tin Mừng, cầu nguyện và chiêm nghiệm dưới chân thầy chí thánh, tuyên xưng ngày sắp đến của vương quốc Thiên Chúa, dâng hiến bí tích hy tế Thánh Thể được gói gém trọn vẹn trong thiên chức linh mục. Đó chính là điều chúa Kito muốn khi người thành lập tình trạng tự ý độc thân và giữ khiết tinh vì “vương quốc thiên đàng”. Thiết lập điều giống như chúa Kito, không phải chỉ là tinh thần mà còn cả vật chất lẫn thực tế nữa. Tự ý ở độc thân và tự do giữ khiết tịnh là một tình trạng rất thích hợp với công việc phục vụ vương quốc. Giống như chúa Giesu, linh mục tự hứa hoàn toàn xã thân cho công tác mục vụ. Giữ độc thân và khiết tịnh không phải để được an bình hay tự do hơn hầu làm điều mình mong muốn, nhưng là để trở nên giống chúa Giesu Kito trong ước nguyện quyết tâm đi về vương quốc. 

Với công đồng Vatican II, truyền bá Tin Mừng không phải chỉ do linh mục hay hàng giáo sĩ, tu sĩ mà còn do cả giáo dân. Giáo dân cũng giữ một vai trò không kém, có khi còn thực tế và quan trọng hơn cả giáo sĩ. Chủ trương tân phúc âm hóa của Giáo Hội phải chăng là đặt trách nhiệm trên giáo dân hơn là giáo sĩ, vì giáo dân dễ đi vào lòng người hơn là giáo sĩ. Do đó giữ lòng trong sạch, trung thành trong tình nghĩa vợ chồng cũng quan trọng không kém tính độc thân và khiết tịnh của hàng giáo sĩ, và đó cũng là chuẩn bị cho ngày sống lại hưởng vương quốc thiên đàng!

 KẾT: LỜI NGUYỆN TRONG TUẦN 

Xác loài người ngày sau sống lại là thực sự. Vương quốc Thiên Chúa là có thật. Chớ gì chúa Giesu và Thiên Chúa Cha là đấng đã yêu thương chúng ta và cho chúng ta lòng can đảm không hề phai và hy vọng vững bền qua ân sủng của Chúa, xin ban cho chúng tôi lòng cương quyết và sức mạnh trong mọi lời nói và việc làm. Chúa chúng ta là đấng trung tín, Người sẽ ban sức mạnh và dìu giắt chúng ta tránh khỏi mọi ác quỉ. Xin Chúa hướng dẫn tâm hồn chúng tôi yêu mến Thiên Chúa và biết chịu đựng như chúa Kito (2Tx 2:16-3:5). 

Lạy Chúa, khi vinh quang Chúa xuất hiện, nỗi vui mừng của tôi sẽ tràn đầy. Xin gìn giữ tôi như con mắt Chúa, xin che chở tôi dưới cánh tay người. Nhưng, trong sự công chính, tôi sẽ chiêm ngưỡng dung nhan Người; khi bước đi, tôi sẽ hoan hỉ trước sự hiện diện của Người. (Cv 17:1,5-6,8,15). 

Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Xin Chúa cho chúng tôi an hưởng vương quốc Thiên Đàng của Chúa, trong vinh quang Thiên Chúa. Amen. 

     Fleming Island, Florida

    Nov 3, 2016

    NTC

Tác giả: Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!