Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Elisabeth Nguyễn
Bài Viết Của
Elisabeth Nguyễn
THỎA LÒNG ƯỚC MONG
Vai trò của giáo dân Công Giáo
Con Người cũng sẽ được giương cao
“Phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người phàm”. (Cv 5,29)
MƯỜI LỜI HAY Ý ĐẸP CỦA THÁNH TERESA CALCUTTA
Nước Trời đang ở đây!
RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG (Tham Dự Thánh Lễ Trực Tuyến)
NGƯỜI „KẺ TRỘM“
Trở về với Chúa Kitô
Sống, cầu nguyện như hơi thở
Xây dựng trên tình yêu thương
Xin cho con biết chính con
Xử dụng thời gian khi cách ly thời dịch bệnh
Chúa ở với ta trong bão tố
Đời sống thiêng liêng
TRÁI TIM MỚI
Trong cái chết
Cầu nguyện với khứu giác
Trong các tai họa
Cầu nguyện với đôi mắt
Đức Tin là một Hồng Ân
„Bà nhà tôi“
Hiệp Nhất
Vai trò của Thần Khí trong đời sống chúng ta.
HAI BỘ SÁCH GIÁ TRỊ
THIÊN CHÚA LUÔN LUÔN Ở VỚI TÔI
HÃY SỐNG THẢNH THƠI MỌT CHÚT!
Hãy Tin Cậy vào Chúa
Ơn phúc thiêng liêng
CHÚA LÊN TRỜI
Ưu khuyết điểm của con người
Chúa Giêsu sống lại hiện ra tại Galilêa
BÌNH AN CỦA CHÚA
Ba bậc khiêm nhường theo Linh Đạo I-nhã
Có thì được cho thêm
Chúa làm thinh
Thiên Chúa, Đấng Khôn Ngoan
Ai sẽ lăn tảng đá
Lời di ngôn thứ hai của Chúa Giesu:
TRONG VƯỜN DẦU
LỜI DI NGÔN THỨ HAI CỦA CHÚA GIESU:


„Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trong Nước Thiên Đàng“ (Lc 23,43)

**

Trong bốn Tin Mừng, chúng ta thấy chỉ Tin Mừng Luca nói đến những lời di ngôn thứ hai của Chúa Giêsu trên thập giá với một anh trộm.

Mt 27, 39-44:

„Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: Mi là kẻ phá được đền thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào. Các thượng tế, kinh sư, kỳ mục cũng chế diễu Người mà nói: „Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Israel! Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền. Hắn cậy vào Thiên Chúa thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương hắn! Vì hắn đã nói: Ta là con Thiên Chúa 44 Cả những tên cướp cùng đóng đinh với Người cũng sỉ vả Người như thế.“.

Mc 15,29-32:

Kẻ qua người lại cũng nhục mạ Người, vừa lắc đầu vừa nói: Ê, mi là kẻ phá đền thờ và nội trong ba ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi! Các thượng tế, kinh sư cũng chế giễu người như vậy, họ nói với nhau: Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. 32 Ông Kitô vua Israel, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy và tin. Cả những tên cùng chịu đóng đinh với Người cũng nhục mạ Người.“.

Lc 23,39-43

Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: Ông không phải là Đấng Kitô sao? Hãy tự cứu mình đi và cứu chúng tôi với!“  Nhưng tên kia mắng nó: Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa mày cũng không biết sợ! Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này có làm điều gì trái!“ Rồi anh ta thưa với Đức Giêsu: Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi! Và Người nói với anh ta: „Ta bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trong Thiên Đàng.“

Thánh Luca  tường trình chỉ một người trộm nhục mạ Chúa Giêsu, trong khi Thánh Mattheu và Marco kể lại rẳng  „Khi Chúa Giêsu bị đóng đinh thì cả hai tên trộm cùng bị đóng đinh với Chúa cũng nhục mạ Người“.

Theo thiển ý, người trộm này (trong TM Luca) lúc đầu thấy có người cùng bị đóng đinh trên cây thập tự thì hẳn anh ta nghĩ, ông này cũng tội lỗi như mình, cũng đầu trộm đuôi cướp như mình thì ông ta mới cùng chung số phận phải chết treo trên thập tự như mình chứ.

Anh ta thấy dân chúng thì đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn. Lính tráng cũng chế diễu ông ta, lại còn hành hạ đưa dấm cho ông ta uống nữa chứ…  và anh bạn trộm của mình, cùng chung số phận chết treo mà thật không biết thân phận mình... cũng hùa theo mọi người mắng nhiếc, xỉ vả ông Giêsu này.

Anh ta quay nhìn lại thì thấy ông Giêsu này từ khi bị đóng đinh đến giờ chỉ thinh lặng không nói một lời, không phản ứng trước những lời nhục mạ, những lời diễu cợt… ông vẫn giữ một sự thinh lặng có vẻ uy quyền, coi thường mọi chuyện... ông không tỏ vẻ tức giận ai và khi thấy cần nói, thì ông chỉ lên tiếng một câu thật nhân lành và cao thượng biết bao!

„ Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biệt việc chúng làm.“.

Một ông Giêsu như thế chắc chắn có nhiều điều bí ẩn và uy quyền lắm đây chứ phải chơi à… loài người thế gian và tội lỗi như mình làm sao hiểu thấu được. Anh ta ngẩn ngơ trầm ngâm suy nghĩ… Ông ta cũng là một người bị đánh đập, bị sỉ nhục, bị đóng đinh,  đang đau đớn như thế mà nói một lời tha thứ cho chúng…còn bào chữa cho chúng, rằng những việc chúng làm vì chúng không hiểu, không biết. Thế là thế nào???  Chắc chắn ông Giêsu này có một thế dựa vững chắc và quyền uy lắm đây...??? Sao lại có một con người lạ đời, lạ thường như thế trong nơi chốn tội lỗi này chứ!

Nhìn lại thân phận mình, anh ta thấy mình đúng là tội lỗi tày trời thì bị đóng đinh treo lên thập giá là đáng tội lắm rồi. Anh ta hồi tâm và thấy mọi người nhục mạ ông Giêsu này một cách oan ức cho ông ta quá!, mà người này chắc hẳn có một uy lực nào bí ẩn, một nội lực bình an tự tại… à mà khi mọi người xỉ vả ông ta lại gọi ông ta là CON THIÊN CHÚA. Oh! Chắc chắn ông này là CON THIÊN CHÚA THẬT, thì ông ta mới bình tĩnh mà nói lên những lời cao cả tha thứ cho người đóng đinh mình và sỉ nhục mình chứ.

Thiên Chúa đã soi sáng cho anh ta nhận ra đây chính là đấng sẽ cứu mình và anh ta năn nỉ: „Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi“. Vừa nói xong, anh ta giật bắn người lên, vì anh ta không ngờ là lời xin của mình vừa thoát ra khỏi miệng là đã được đáp ứng ngay.“Hôm nay ngươi sẽ ở với Ta trong Thiên Đàng“.

Tạ ơn Chúa! Cho con biết nhận ra Chúa tốt lành dường bao, ngọt ngào thiện hảo dường bao, đã yêu thương nhân loại tội lỗi trong đó có con, mà chịu chết nhục nhã chỉ vì yêu. Lạy Chúa, xin cho con đến  ngày sau hết, Chúa cũng nói với con: „Hôm nay con sẽ ở trong Thiên Đàng với Ta“ Amen.

Elisabeth Nguyễn (10.4.2020)

Tác giả: Elisabeth Nguyễn

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!