Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Phan Văn Phước
Bài Viết Của
Gs. Phan Văn Phước
THÁNH Ý NHIỆM MẦU
TRỌNG LƯỢNG CỦA THÁNH LỄ
NGUỒN GỐC VÀ Ý NGHĨA CỦA CHỮ ''NGÀI''
Kinh Thánh cho biết Dưỡng Phụ Giuse chẳng ''sinh'' người con nào cả!
TÌNH YÊU ''TRONG CÕI NGƯỜI TA''
MẶC CẢM LÀ ''NỮ TU''?
NHỚ XUÂN BÊN MẠ
MÙA CHAY THÁNH VÀ LỄ HỘI HÓA TRANG
NHẬN XÉT VỀ CÁCH DỊCH CHỮ ANGARIANT TRONG MARCÔ 15,21
Thử tìm hiểu ý nghĩa của câu: ''Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng''
LỜI CHÚA DẠY CẦU NGUYỆN: ''XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ''
CHỨNG NHÂN SỐNG ĐẠO
TÂM SỰ VỚI CHA (Tức với Đức Cố Giám Mục Giuse Vũ Duy Thống)
NGÀY XUÂN ĐẦM ẤM
KẾ HOẠCH GIÁNG SINH ĐỂ CỨU RỖI CÓ ''TỪ KHI NÀO''?
''CHÚA CẢ TRỜI ĐẤT'' NẰM TRONG MÁNG CỎ!!!
TAM CA ÁO ĐEN
TIẾNG CHUÔNG KÊU MỜI
GIÁNG SINH TRONG ĐỜI
MÙA VỌNG GIÁNG SINH
Ý NGHĨA ĐÍCH THỰC CỦA MÙA VỌNG
NGÀY TƯỞNG NHỚ
DIỄM TÌNH CA ''MÂN CÔI''
Thiên Chúa rất buồn!!!
ƯỚC MƠ THAY ĐỔI THẾ GIỚI
THÁNH TÂM GIÊ-SU
ĐẠI HỘI TƯƠNG PHÙNG (vào Ngày Lễ Chúa Thánh Thần)
MƯỜI THƯƠNG KÍNH DÂNG THÁNH MẪU
THÁNH DANH GIUSE
THÁNG HOA DÂNG MẸ
NHỚ ƠN CHỊ
Người mẹ trước hố thẳm ly thân và ly dị của con mình
PHỤC SINH VỚI CHÚA
TRÊN ĐƯỜNG EM-MAU
TÌNH CHÚA VÔ VÀN!!!
NHỚ XUÂN
MƯỜI THƯƠNG KÍNH DÂNG CHA - MẸ
KINH THÁNH CHO BIẾT ''SỰ DỮ DO ĐÂU''
TRUNG THU XỨ NGƯỜI
MẸ LÀ THIÊN ÂN
NHẬN XÉT VỀ CÁCH DỊCH CHỮ ANGARIANT TRONG MARCÔ 15,21

Có người dịch chữ Hylạp ''γγαρεύουσιν'' (angareuousin) và chữ Latinh ''angariant'' trong tiểu đoạn (verset) ở Marcô 15,21 ra nghĩa nầy: ''nhờ'' hay ''được nhờ''!

Vậy, tôi xin chân thành nhận xét:

1- Chữ Hylạp ''γγαρεύουσιν'' (angareuousin) là động từ thuộc ngôi thứ ba, số nhiều, ở thì hiện tại!!!

2- Chữ Latinh ''angariant'' cũng là động từ thuộc ngôi thứ ba, số nhiều, ở thì hiện tại!!! Đó là cách dịch trong NOVA VULGATA của Giáo Hội.

3- Tuy nhiên, trong cuốn song ngữ Hy-La ''NOVUM TESTAMENTUM GRAECE ET LATINE'' (năm 1932, Stuttgart, Đức Quốc), dù có ''γγαρεύουσιν'' (Hylạp) ở thì hiện tại, thay vì ''angariant'', các Cụ vẫn dùng chữ ''angariaverunt'' ở thì quá khứ (parfait), chứ không phải ''angariant'' ở thì hiện tại!!!

4- Theo văn phạm nói chung, người ta có thể dùng thì hiện tại cho các việc đã xảy ra. Đó là ''le présent de narration'' (thì hiện tại tường thuật) vốn làm cho nội dung TOÀN câu chuyện nào đó ra vẻ sống động. Đằng nầy, các động từ được chia (conjugated) trong Marcô15 đều ở thì quá khứ, chứ không phải hiện tại!

5- Các bản bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, Tâybannha đều dùng động từ ''ấy'' ở thì quá khứ!!!

6- Xin mời xem Tông Hiến về Bản NOVA VULGATA bằng tiếng Latinh: ''Trong quá khứ, Hội Thánh cho rằng Bản Phổ Thông cũ là đủ và có giá trị đủ để phân phát Lời Chúa cho dân Kitô hữu: Bản Phổ Thông Mới này hẳn cũng có thể làm điều ấy cách thỏa đáng hơn.'' (Praeteritis temporibus Ecclesia arbitrabatur veterem Vulgatam editionem sufficere atque ad verbum Dei populo christiano impertiendum affatim valere: quod quidem eo satius iam efficere poterit haec Nova Vulgata editio.)

Như vậy, theo thiển ý của tôi, các bản dịch có chút khác biệt, cách dịch thành ''angariant'' (trong Nova Vulgata) là do các Cụ căn cứ vào bản gốc Hylạp, bởi vì toàn bộ Tân Ước đều được viết bằng tiếng Hylạp.

7- Ý nghĩa của động từ Latinh ''angariare''

Các bản dịch bằng tiếng Anh, Pháp, Đức, Tâybannha dùng chữ ''compelled, requièrent, swangen, obligaron'' có nghĩa: yêu cầu, bắt buộc, ép... Các bản của Chứng Nhân Giêhova cũng vậy. Trong Bible Student's English-Greek Concordanceand Greek-English Dictionary, động từ ''angariare'' cũng có nghĩa là ''compell'': force somebody to do something. (bắt ai làm gì đó)

8- Người dịch không nên ''đề nghị'' biến động từ ở thể chủ động (active form) thành thể bị động (passive form) là ''được nhờ''!!!

9- Các Giáo Phụ ngày xưa rất uyên bác về Tiếng Hy-La nên các Ngài dịch rất chính xác.

10- Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn dịch như sau: ''Và họ bắt một người qua đàng, ông Simôn, người Kyrênê, tự ngoài đồng về, thân phụ của Alêxanđrô và Ruphô, (họ bắt ông) làm phu vác thập giá cho Ngài.'' từ bản:

a- Hylạp: ''κα γγαρεύουσιν παράγοντα τινα Σίμωνα Κυρηναον ρχόμενον π' γρο, τν πατέρα λεξάνδρου κα Ρούφου, να ρ τν σταυρν ατο.''

b- Latinh: ''Et angariaverunt praetereuntem quempiam Simonem Cyrenaeum venientem de villa, patrem Alexandri et Rufi, ut tolleret crucem eius.'' (Nova Vulgata dùng chữ ''angariant'' là không đúng với cuốn song ngữ Hy-La ''NOVUM TESTAMENTUM GRAECE ET LATINE'', năm 1932, Stuttgart, Đức Quốc như tôi đã trình bày!!!)

Đức Quốc, 12.11.2017

Phan văn Phước

Tác giả: Gs. Phan Văn Phước

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!