Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Thánh Kinh Công Giáo
Lời Chúa Mỗi Ngày
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Sách Bài Đọc UBPT

Nova Vulgata

GH. Đồng Trách Nhiệm

Học Hỏi Thánh Kinh

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Huynhquảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, GP. Huế
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. PX. Ngô Tôn Huấn
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến Hùng
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Trần Mỹ Duyệt
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Suy Niệm & Cầu Nguyện
CÁC NGƯƠI ĐÃ LÀM NHỮNG ĐIỀU ĐÓ CHO TA

 

LỄ CHÚA  KITO VUA VŨ TRỤ

Ez 34:11-12, 15-17; 1Cr 15:20-26,28; Mt 25:31-46

____________________________________


 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD
 

Hôm nay Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng vụ cũng là lễ trọng mừng kính Chúa Giesu Kito, Vua Vũ Trụ. Ngày Đức Kito trở lại lần thứ hai là ngày phán xét chung.  Hôm nay, chúng ta được coi quang cảnh ngày phán xét chung trong bài Tin Mừng  Mathieu (Mt 25:31-46). Đây là lời giáo huấn sau cùng của đức Giesu trước khi Người đi lên Jerusalem để đối diện với thập giá và tử thần. Điệp khúc của bài Tin Mừng này rất rõ ràng: “Các ngươi đã làm những điều đó cho ta” (Mt 25:40)

 

Như vậy, thật quá dễ dàng để nhận biết chiên và dê. Chiên thì đứng phía bên hữu Con Người, là những ai nhận biết và chấp nhận sứ giả và sứ điệp của Chúa Kito; dê thì ở bên tả, là những kẻ không nhận biết và chấp nhận sứ giả hoặc sứ điệp của Chúa.
 

Đức Kito là Chúa lịch sử và vua vũ trụ sẽ phân chia chiên dê dựa vào hành động họ có chấp nhận Lời Chúa qua cử chỉ họ đối với sứ giả được Thiên Chúa sai đến rao truyền Lời Chúa hay không. Chấp nhận hoặc từ chối ấy chính là chấp nhận hay từ chối Thiên Chúa, đấng đã sai sứ giả Giesu đến thế gian. Từ chối đức Giesu là Con tức từ chối Thiên Chúa là Cha. Từ chối một môn đệ được đức Giesu sai đi tức từ chối chính đức Giesu.
 

TÁT CẢ TỤ TẬP NƠI VƯƠNG QUỐC

 

Lúc đó Con Người sẽ “ngự trên ngai vinh quang có muôn dân tụ họp trước mặt” (Mt 25:31-32) chính là đấng chủ thể mọi quyền năng vũ trụ. Người cho thấy chúng ta nhân danh Người thế nào khi cho một kẻ hèn mọn nhất nước uống cho khỏi khát, khi nào chúng ta bày tỏ, thực hành lòng thương xót, tử tế, tha thứ cho tha nhân là chúng ta làm việc đó cho chính Chúa. Chúa hoàn toàn đồng hóa mình với những kẻ thiếu thốn, sống lay lắt bên lề xã hội, những kẻ bị ức hiếp, những kẻ đói khát, xa lạ, trần truồng, yếu đau, tù tội. Tất cả mọi người đều hiện diện trong vương quốc của đức Giesu khiêm tốn. Triều đại của người hoàn toàn vượt hẳn lên trên mọi vương quyền  trần thế. Vương quyền và hoàng gia của đức Giesu cuối cùng là phục vụ đến hy sinh mang sống mình, chết cho loài người.

 

Những người công chính sẽ ngỡ ngàng vì biết mình đã lo lắng cho những kẻ thiếu thốn và đau khổ chính là phụng sự Thiên Chúa (25:37-38). Những kẻ bị luận phạt (25:41) cũng sẽ ngỡ ngàng khi nhận ra mình bỏ quên những kẻ khổ đau là mình đã bỏ quên chính Chúa thì sẽ nhận được cùng một số phận như vậy.

 

THIÊN CHÚA CÓ TOÀN QUYỀN TRÊN MUÔN LOÀI

 

Qua bài đọc hai thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto (1Cr 15:20-26,28), Phaolo đã miêu tả sự liên đới giữa đức Kito với kẻ thù và Cha người. Qua các chiều kích của vũ trụ, Phaolo muốn diễn tả mục đích của toàn thể lịch sử. Bài đọc này mang một ý nghĩa thần học và Kito học, vì Thiên Chúa cuối cùng vẫn là chủ thể và tột đỉnh của lịch sử. Chúng ta cuối cùng sẽ được cứu rỗi bởi Thiên Chúa, đấng đã và đang đi vào lịch sử loài người trong con người của đức Giesu thành Nazareth. Khi Thiên Chúa đã thống trị thì không có sức cản nào có thể chống lại quyền năng cứu chuộc của người. Như vậy Thiên Chúa có toàn quyền trên muôn loài. Đây là ý nghĩa sâu sắc và quan trọng nhất của từ “qui phục” (1Cr 15:28): Thiên Chúa là đấng toàn hảo đã hoàn thành tác động cứu chuộc của Người vì chúng ta.

 

Ý TƯỞNG VỀ VƯƠNG QUYỀN CỦA CON THIÊN CHÚA

 

Nhân dịp cuối năm phụng sự và dưới ánh sáng của ngày phán xét chung, chúng ta hãy coi lại hai bản văn của Biển Đức XVI. Một bản là Tông Thư Porta Fidei/Cửa Niềm Tin ban hành ngày 11-10-2011 nói về Năm Đức Tin.
 

Đức Tin mà không có Đức Ái thì sẽ không sinh hoa trái trong khi Đức Ái mà không có Đức Tin thì chỉ là loại tình cảm yêu thương mơ hồ. Đức Tin và Đức Ái hoạt động hỗ tương với nhau, cái này giúp cái kia vạch ra một lối đi riêng cho mình. Thực vậy, nhiều Kito hữu vì tình thương đã hiến dâng đời mình cho những kẻ cô đơn, bị hất hủi sống bên lề xã hội, là những kẻ mà thoạt thấy đã phải động lòng trắc ẩn muốn giúp đỡ, vì trong họ là phản ảnh dung nhan chúa Kito. Nhờ đức tin, chúng ta nhận ra được diện mạo Chúa Phục Sinh nơi những kẻ cần tình thương của chúng ta.“Khi các ngươi làm như vậy cho một trong những người anh em nhỏ bé nhất của ta là các ngươi đã làm cho chính ta vậy” (Mt 25:40). Đây cũng là lời cảnh cáo chúng ta đừng bao giờ quên Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho chúng ta. Chính niềm tin đã giúp chúng ta nhận biết đức Kito và chính tình yêu của Chúa đã thúc dục chúng ta giúp người bất cứ khi nào người hiện thân là người láng giềng đang đồng hành với chúng ta trên bước đường dương thế. Nhờ niềm tin trợ lực, chúng ta hãy nhìn vào những cam kết của chúng ta về thế giới với hy vọng “một Trời Mới Đất Mới trong đó chỉ có lẽ công chính ngự trị”(2Pr 3:13; Kh 21:1).
 

CHÚA KHÔNG THIẾT LẬP VƯƠNG QUỐC BẰNG BẠO LỰC

 

Thứ đến, Biển Đức XVI suy niệm về vương quyền của đức Kito hôm 26-10-2011, trong lễ vọng “Ngày suy niệm, đối thoại và Cầu Nguyện cho Công Lý và Hòa Bình trên thế giới: Những kẻ hành hương Sự Thật và Hòa Bình” được tổ chức tại Assisi ngày hôm sau.
 

Trong bài giảng, Biển Đức trích sách Zecharia 9, trong đó Chúa hứa ơn cứu chuộc qua một vị vua:

 

Nhưng sự loan báo lại không ám chỉ một vị vua có quyền lực loài người và sức mạnh súng đạn. Cũng không ám chỉ một vị vua cai trị bằng sức mạnh chính trị và quân sự. Mà là một vị vua hiền từ cai trị một cách khiêm nhường và dịu dàng trước mặt Thiên Chúa và loài người, một vị vua hoàn toàn khác biệt với những chủ tể vĩ đại trên mặt đất.

 

Các tông đồ đã nhắc lại lời các tiên tri, đặc biệt về cuộc khổ nạn của đức Kito, cái chết và phục sinh của người (…..) với con mắt đức tin. Các ngài coi việc thầy mình đi vào thị trấn thánh là một niềm vui. Người cưỡi lừa do các ông mướn (….) không phải là ngựa như những vị vương tướng thế gian làm. Người đi vào Jerusalem không có xe cộ, quân linh hùng dũng hộ vệ. Người là một ông vua nghèo hèn, vua của những kẻ nghèo hèn của Thiên Chúa, (….), nơi họ có một tự do nội tại đặc biệt khả dĩ giúp họ vượt thắng mọi gian tham và ích kỷ của loài người, nơi họ chỉ nhận biết có một mình Thiên Chúa là kho tàng vô giá, (….). Người là vị Vua sẽ làm cho xe cộ, chiến mã tiêu tan, bẻ gẫy mọi khí giới chiến tranh. Người là vua mang lại hòa bình trên thập giá, liên kết trời với đất, thiết lập nhịp cầu nối kết tất cả mọi người lại với nhau. Thập giá là tân hòa bình, dấu chỉ và khí cụ của hòa giải, (…) dấu chỉ cho thấy tình yêu manh hơn bất cứ hình thức bạo động, đàn áp nào, mạnh hơn cả tử thần. Tội ác sẽ bị sự thiện và tình yêu đè bẹp, lướt thắng.

 

Vương quốc của đức Kito thì phổ quát. Chân trời của vị vua nhu mì và nghèo hèn này không phải là chân trời của một quốc gia trần thế bị giới hạn đóng khung nơi dương thế này. Người tạo hiệp thông và thống nhất. Ngày nay chúng ta thấy lời loan báo của Người trở thành cụ thể ở đâu? Trong mạng lưới vĩ đại của mọi cộng đồng Thánh thể bao trùm khắp thế giới, ở đó lời tiên tri Zecharia nổi bật và sáng chói. (…) Ở tất cả mọi nơi, tất cả mọi nền văn hóa, (…) Người đến và hiện diện. Và khi hiệp thông với Người, loài người sẽ thống nhất thành một thân thể, vượt qua mọi phân chia, ganh tỵ và thù hận. Chúa đến trong phép Thánh thể để vứt bỏ mọi ích kỷ nơi chúng ta, đem trở lại những ai bị loại trừ, và làm cho chúng ta trở nên một thân thể duy nhất, một vương quốc của hòa bình duy nhất trong một thế giới chia rẽ...

 

Làm sao chúng ta có thể kiến tạo một vương quốc trong đó chúa Kito là vua? (…) Giống như chúa Giesu, những sứ giả hòa bình của vương quốc của Người phải khởi đầu bằng một cuộc hành trình. (…) Họ phải hành trình, nhưng không bằng sức mạnh của chiến tranh và cường quyền. (…) Không phải bằng quyền lực hay bạo động mà vương quốc hòa bình của đức Kito vẫn đang lớn mạnh, nhưng với xả thân và tình thương được chia xẻ đến tận cùng ngay cả với kẻ thù. Chúa Giesu không chinh phục thế giới bằng sức mạnh quân sự nhưng bằng sức mạnh của thánh giá, một bảo đảm thực sự để thắng lợi.

 

VIVA CRISTO REY- VẠN TUẾ CHÚA KITO VUA
 

Sau cùng, chúng ta nên nhớ lại cuộc đời của thánh trẻ tử đạo dòng tên Miguel Agustin Pro, sj (1891-1927), một người suốt đời xả thân vì Chúa Kito Vua. Ngài sinh ngày 13-1-1891 tại Guadalupe Zacatecas, Mexico, cha là một kỹ sư hầm mỏ, mẹ là một người đầy lòng bác ái và đạo đức. Thuở thiếu thời, Miguel là học sinh rất chăm chỉ và tiếp tục như vậy suốt cả đời. Năm 20 tuổi, ngài xin vào nhà tập dòng tên, rồi chẳng bao lâu bị lưu đày vì cuộc cách mạng ở Mexico. Ngài đi sang Hoa Kỳ, tới Y Pha Nho, Nicaragua và Bỉ, ở đó ngải chịu chức linh mục năm 1925. Cha Pro bị đau bao tử kinh niên. Sau nhiều cuộc giải phẫu vẫn không thuyên giảm, cha bề trên cho phép ngài trở về Mexico năm 1926 dù lúc đó cuộc truy lùng Công Giáo rất khủng khiếp vẫn đang xẩy ra.

 

Các giáo đường bị đóng cửa, các linh mục phải lẩn trốn. Cha Pro thi hành mục vụ “chui” cho những người công giáo Mễ. Ngài tạo sức mạnh cho giáo dân bằng niềm tin và hoàn toàn xả thân phục vụ người nghèo trong thành Mexico city. Ngài ăn mặc giả dạng dưới mọi hình thức để giúp người nghèo một cách thầm lặng và kín đáo. Đôi khi ngài ăn mặc như một tên ăn mày và đi vào đêm tối để rửa tội cho trẻ con, ban phép hôn phối và cử hành thánh lễ. Ngài xuất hiện nơi nhà tù như một sĩ quan để mang mình thánh Chúa cho những người công giao bị kết tội. Khi đi vào những khu giầu có sang trọng để cung cấp nhu cầu cho người nghèo, cha Miguel xuất hiện trước ngưỡng cửa mặc quần áo hợp thời trang như một giám đốc với hoa cài trên miệng túi áo. Ngài cải biến, thay đổi mạo diện như một thám tử điện ảnh hoặc trong truyền hình. Tuy vậy cha Pro vẫn luôn luôn vâng lời bề trên và đầy lòng kính mến và vui mừng phục vụ Chúa Kito là Vua.
 

Cha đã bị tố cáo oan là âm mưu đặt bom ám sát cựu tổng thống Mexico và bị truy nã. Cha bị bắt đem giải giao cho cảnh sát và bị kết án tử hình không có tòa án và kháng cáo. Vào ngày bị xử, cha Pro đã tha thứ cho những kẻ hành quyết ngài. Cha can đảm từ chối bịt mắt và trước khi chết, cha tuyên xưng hô lớn “Viva Cristo Rey, Vạn tuế chúa Kito Vua!”

 

Hình ảnh thánh Miguel Pro can đảm quì gối khi bị hành quyết. Ngài tha thứ cho kẻ xử bắn ngài trong khi tuyên xưng vương quyền thực sự và bất bạo động của Thiên Chúa vẫn còn in dấu trong đầu tôi. Hình ành các thánh tử đạo Việt Nam cổ vẫn đeo gông quyết không bước qua Thánh Giá Chúa Kito Vua để được tha chết không bị chém đầu là những gương hy sinh phi thường vẫn còn đậm nét mãi trong tâm trí tôi.


 

BIỆN HỘ TRƯỚC TÒA THIÊN QUỐC
 

Khi đọc bài đọc 1 tiên tri Ezekiel 34:11-12, 15-17 và bài Phúc Âm hôm nay, chúng ta có hình ảnh gì về chân phước Teresa thành Calcuta, chân phước Miguel Pro, các thánh tử đạo Việt Nam, TGM Nguyễn kim Điền, cha chính Hanoi Nguyễn văn Vinh, thầy giảng Nguyễn bá Lung và biết bao thánh nhân nam nữ giống như các ngài qua suốt chiều dài lịch sử? Dưới nhiều hình thức khác nhau, các ngài đã tung các chiên Thiên Chúa đi muôn nơi, cứu chúng khi bị mây mù đen tối bao phủ, cho chúng ăn, cho chúng nghỉ ngơi. Công việc của các ngài là chăm sóc đàn chiên, an ủi chữa trị khi chúng đau ốm, cho chúng máu và thịt Chúa như trong bài Phúc Âm hôm nay. “Các ngươi đã làm những điều đó cho Ta”. Hôm nay họ được an ủi là hành động mến yêu xót thương của họ đối với những kẻ nhỏ bé hèn mọn nhất đã được nhận biết và biện hộ trước toa thiên quốc, bởi vì Thiên Chúa biết hết mọi sự. Người là ân nhân cuối cùng, là kẻ nghèo hèn đói khổ, bị xã hội bỏ rơi, áp bức, đói khát, là khách xa lạ, là kẻ bị cầm tù, trần truồng, ốm đau mà họ đã hết lòng chăm sóc lo lắng giúp đỡ thực sự. Họ là những công dân của Vương quốc nước Trời.


 

CHÚA KITO LÀ VUA
 

Niềm tin của chúng ta bắt rễ nơi đức Giesu thành Nazareth, đấng được tuyên dương là Vua khi bị hành quyết chết trên thập giá. Người không phải là vua ham quyền, không phải là nhà độc tài toàn trị, đạp dưới chân bất cứ ai chống đối. Nơi vương quốc của Người, những công dân nghèo khó được tung hô, ca ngợi và yêu thương. Họ là bạn hữu, là huynh đệ, là những kẻ nhỏ bé nhất của Người được dự phần vào sự sống của chính người. Vương quốc trần thế thì nay đến mai đi. Vương quốc của đức Kito thì bền vững muôn đời.

 

Cùng với Mẹ Teresa thành Calcuta, linh mục Miguel Pro, các thánh tử đạo Việt Nam, Tgm Nguyễn kim Điền, cha chính Nguyễn văn Vinh chúng ta tuyên xưng “Vạn Tuế chúa Kito là Vua vũ trụ bây giờ và mãi mãi. Viva Cristo Rey!”
 

Tác giả:  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!